Mestský poslanec Winkler: Aj v Progresívnom Slovensku sú nespokojní s Matúšom Vallom

Martin Winkler ZDroj Martin Winkler Zdroj: Martin Winkler

BRATISLAVA – Poslanec Martin Winkler ešte v decembri minulého roku opustil poslanecký klub primátora Matúša Valla. Následne sa stal jedným z najväčších kritikov vedenia hlavného mesta. O jeho výčitkách adresovaných magistrátu, ale aj o udalostiach z posledných dní a pokuse odvolať ho z postu podpredsedu dopravnej komisie, sme sa s ním po čase opäť porozprávali.

Na utorkovom rokovaní komisie dopravy a informačných systémov sa vás niektorí poslanci z primátorovho klubu pokúsili odvolať z funkcie podpredsedu komisie. Prekvapila vás táto iniciatíva poslanca Polakoviča a jeho kolegov? Očakávali ste to?

Očakával som odvetu za vystúpenie z klubu a za verejnú kritiku, no prišlo to však rýchlejšie, ako som si myslel. Už teraz vám ale môžem potvrdiť, že týmto jedným odvolávaním to nekončí a na rade bude aj župa. Krágľovanie na štýl „komančov“ a Mečiara bude mať svoje pokračovanie. Utorkové odvolávanie sa však nepodarilo, keďže si Polakovič a jeho kolegovia nenaštudovali vopred pravidlá, ako sa hlasuje pri odvolávaní podpredsedu. 

Ako to teda prebiehalo?

9 poslancov z primátorovho Teamu Bratislava a Progresívneho Slovenska hlasovalo za moje odvolanie, ale keďže potrebujú nadpolovičnú väčšinu všetkých členov, teda nielen tých prítomných, bolo odvolanie neúspešné. Na odvolanie je potrebných aspoň 10 hlasov, keďže komisia má 19 členov. 

Domnievam sa, že sa príprave veľmi nevenovali a mysleli si, že im prejde všetko, tak ako na zastupiteľstve. Opak bol ale pravdou. Predpokladám, že na najbližšom stretnutí komisie príde k opätovnému pokusu o moje odvolanie a vtedy už budú poučení a odvolajú ma.

Poslanec Polakovič na sociálnej sieti tvrdil, že vo funkcii podpredsedu komisie ste zastupovali poslanecký klub Team Bratislava, Sloboda a Solidarita a Progresívne Slovensko a keďže ste z uvedeného klubu ešte v decembri vystúpili, je vaša výmena logická. Toto ale nebola vaša prvá komisia, odkedy ste klub opustili, vnímate teda jeho vyjadrenia ako úprimné?

Ako sa uvádza na stránke magistrátu, sú to odborné komisie. A myslím si, že politické nominácie v odborných komisiách nie sú namieste. Pán starosta Lamača Polakovič to však dáva do úrovne politickej, keďže moju odbornosť spochybniť nevedel. Viac ako 10 rokov podnikám vo sfére dopravy a rovnako aj vo viacerých firmách vo sfére IT. Ako príklad môžem uviesť firmu Hopin, ktorú som založil a vybudoval.

Bola to teda jedným slovom pomsta?

Myslím si, že na toto nájde odpoveď a urobí si názor každý súdny čitateľ sám.

Ak by vás, ako predpokladáte, na najbližšej komisii odvolali, ovplyvnilo by to nejakým zásadným spôsobom vašu prácu poslanca?

Očakávané odvolanie určite neovplyvní nijakým spôsobom moju prácu. Aj naďalej sa budem intenzívne zaujímať o problémy Bratislavy, navrhovať pragmatické riešenia a poukazovať na nehospodárne nakladanie s majetkom mesta a bojovať za správnu vec a za všetkých obyvateľov nášho mesta.

Poďme k témam, v ktorých magistrát v poslednom čase kritizujete. Na dopravnej komisii prebehla vášnivá diskusia o BUS-pruhu na Bajkalskej. V čom je tam problém?

BUS-pruh na Bajkalskej ulici, v časti ako sa nachádza protihluková bariéra, je v rozpore s predpismi. Poďme ale pekne poporiadku. V prvom rade by som chcel zdôrazniť, že určite podporujem budovanie BUS-pruhov, ale musí to mať logiku, zdravý rozum a musí to byť v súlade s predpismi.

Ten BUS-pruh tam bol zavedený v roku 2019 a súvisel s výstavbou diaľnice D4/R7. Tá už je však dokončená a v prevádzke, má preto ešte nejaké opodstatnenie?

Tento BUS-pruh vzniká na mieste zjazdu z Prístavného mosta v smere z Petržalky a z Trnavy a je tu aj vyústenie cesty R7. Šesť pruhov tu vyúsťuje len do jedného. V tomto neuralgickom bode tak vzniká veľké množstvo dopravných nehôd a škôd na majetku, čo potvrdzujú aj údaje z Krajského dopravného inšpektorátu. 

Z dôvodu, že sa tam tlačia všetky autá do jedného pruhu, vzniká zápcha, dokonca hlboko na ceste R7 v zákrute, čo je veľmi nebezpečné. Autobus čaká v zápche, ktorú spôsobuje jeho vlastný BUS-pruh, čo je skutočne úplne bizarná situácia.

Tvrdíte, že je na tomto mieste aj v rozpore s predpismi. 

Áno. Podľa takzvaných Technických predpisov Ministerstva dopravy, ktoré sú platné od januára 2023 a sú záväzné pre správcu komunikácie, v tomto prípade teda pre magistrát, môže byť BUS-pruh vyznačený iba na mieste, kde ide v špičke najmenej 20 a viac spojov MHD. 

V tomto prípade tu jazdí iba linka spoja č. 98 a v špičke ich tu za hodinu prejde maximálne 9. Znamená to, že daný BUS-pruh je v príkrom rozpore s predpismi a tí, ktorí ho obhajujú na základe nejakých emočných dôvodov, vyslovene nerešpektujú a nemajú záujem dodržiavať platné predpisy. Okrem iného, ten BUS-pruh má iba 300 metrov, pred ním a ani za ním na nič nenadväzuje, čo mi skutočne nedáva žiadnu logiku.

Mal by byť preto podľa vás odstránený?

KDI žiadal listom z minulého roka magistrát o odstránenie tohto BUS-pruhu, neúspešne. Ja tvrdím, že ak chceme pomôcť spriechodniť dopravu v danom úseku, tak aby tam nevznikalo toľko kolíznych situácií, a aby autá a určite aj autobus nemuseli toľko čakať a dorazili by do cieľa skôr, treba ten BUS-pruh zrušiť a všetci vrátane pasažierov autobusov budú spokojnejší. 

Rovnako tak pomôžeme aj obyvateľom priľahlých ulíc, ktorým sa odľahčí odjazd z domu, keďže mnoho áut sa danému úseku vyhýba práve po bočných cestách.

Čo na to kolegovia z dopravnej komisie?

Kolegovia z komisie chcú stále nejaké dôkazy mojich tvrdení. Všetky som im poslal a mám ich k nahliadnutiu aj pre ostatných. Napriek jasným argumentom sa kolegovia z PS a Team Bratislava riadia skôr emóciou ako dôkazmi či pragmatickými argumentami a snažia sa spochybniť moju argumentáciu založenú na jasných faktoch.

Ešte raz chcem zdôrazniť, že som zásadne za budovanie BUS-pruhov, ale dodržiavajme pri tom predpisy a používajme zdravý rozum a logiku. Z toho dôvodu opakujem, že som za neodkladné zrušenie tohto BUS-pruhu v danom smere.

Najviac ste ale vedeniu mesta stúpili v posledných dňoch na otlak témou prevádzky verejných toaliet. Tie dalo hlavné mesto do správy súkromnej firme. Čo je na tom zvláštne?

Zvláštne je na tom to, že vysúťažená cena za upratovanie troch mestských verejných toaliet je 330-tisíc eur, pritom mne sa podarilo nájsť po jedinom telefonáte ponuku len na 130-tisíc eur. To je na tom asi najzaujímavejšie. 

Magistrát aj napriek tomu podpísal rámcovú zmluvu na 660-tisíc eur, teda na dvojnásobok vysúťaženej ceny. Pýtam sa, načo podpisujeme takéto rámcové zmluvy, ktoré motivujú objednávať a účtovať nakoniec viac, keď máme jasne zadefinovanú súťaž s podmienkou najnižšej sumy?

Firma, ktorá zvíťazila, vyfakturovala za prvý rok už 214-tisíc eur, čiže za 2 roky to bude minimálne 430-tisíc eur, čo je úplne nehorázne plytvanie mestskými financiami.

Firma, ktorá tieto záchody upratuje, robí pre mesto aj iné práce – údržbu výťahov, úplne „spackanú“ opravu podchodu pri Saratove. Až má človek dojem, akoby mesto túto firmu malo veľmi rado, keďže prakticky celý obrat danej firmy ide zo spolupráce s mestom.

Hlavné mesto sa však bráni, že vybralo najlacnejšiu ponuku a tým chráni peniaze daňových poplatníkov. Ale predsa len, je podľa vás dôležitá na verejných toaletách neustála prítomnosť obsluhy v podobe nejakej pracovníčky? Nepredstavuje práve toto plytvanie peňazí a nehospodárnosť?

V dobe technológií a všadeprítomných kamier mi to príde úplne zbytočné a v úplnom protiklade s úspornosťou. Vytvára to však krásny priestor na zásadné zvyšovanie fakturácie. Keď si nevieme niečo logicky vysvetliť, treba hľadať stopu peňazí. Tam väčšinou nájdeme odpoveď.

Vy ste sa podľa zverejnených videí na tie toalety boli aj osobne pozrieť. Aké porušenia zmluvy ste tam ešte zaznamenali?

Tieto mestské toalety majú byť zadarmo, no na Patrónke sa vyberal poplatok – mám to pochopiteľne zdokumentované. Problémom je aj to, že sa zatvárajú o 18:00, ale fakturuje sa podľa otváracích hodín do 21:00. Ďalej chýbajú hygienické potreby v podobe jednorazových papierových utierok a namiesto toho sa tam nachádza spoločný textilný uterák pre všetkých. Chýbalo skutočne už iba mydlo v sieťke a bolo by to dokonalé. Plus ďalšie množstvo menších porušení zmluvy. 

Pri takýchto porušeniach sa mi zdá, akoby mesto ani nekontrolovalo konkrétne plnenie v zmluvách. To asi nie je úplne v poriadku, alebo je to normálne pri tak veľkom kolose, akým magistrát bezpochyby je? 

Je normálne robiť chyby. Ale zmluvy by sa mali dodržiavať a mesto by malo mať vyčlenenú osobu, ktorej náplňou práce bude kontrolovať dodržiavanie plnenia zmlúv. Jednoduché, praktické a pragmatické riešenie.

Verte mi, že pod hrozbou pokút, respektíve ukončenia zmlúv by bola iná disciplína a inak by sa zmluvy plnili a dodržiavali. Je to také ľahké a jednoduché, pritom súčasnému vedeniu magistrátu tak vzdialené.

Dotknime sa ešte jednej oblasti. V januári ste si vymenili niekoľko názorov aj s primátorom Matúšom Vallom na finančnú kondíciu hlavného mesta. Trvajú stále vaše vyjadrenia o nie príliš dobrom hospodárení mesta aj dnes? Ako vidíte finančné možnosti Bratislavy?

Nič sa odvtedy nezmenilo. Bratislava ide smerom gréckej cesty. Neuskutočnili sa žiadne relevantné opatrenia. Pán primátor argumentoval, že dlh sa nezväčšuje, čo nie je pravda. Buď tomu nerozumie, alebo účelovo zavádza. Dlh sa jednak zvyšuje v nominálnej hodnote a rastie aj percentuálne. 

Údaj, ktorý uvádzal pán primátor, sa ešte len potvrdí alebo vyvráti na konci júna, keď mesto dostane finálny účet za hospodárenie v minulom roku a ja tvrdím, že to nebude prezentovaných 47 percent, ale bude to veľmi blízko k päťdesiatim percentám a nedivil by som sa, ak by to bolo dokonca aj viac. A to sa do dlhu ešte nezapočítava úver, ktorý si mesto zobralo na opravu ciest.

Len jeden jednoduchý príklad. Máte príjem 1 milión eur, máte zároveň dlh 1 milión, čiže máte úverové zaťaženie 100 percent. Následne zvýšite občanom dane a vyzbierate navyše k pôvodným príjmom ďalší milión, čiže máte príjem 2 milióny. No a pred obyvateľmi prezentujete, že dlh vám klesol zo 100 na 50 percent. Pričom dlh je ale stále rovnaký, ľuďom ste zobrali viac peňazí, ale tvárite sa, ako dobre hospodárite, lebo dlh ide dole. Toto je nehorázne zavádzanie a ohýbanie faktov.

Bratislava klesá v rôznych rebríčkoch, čo by podľa vás pomohlo zvrátiť tento trend?

Riešenia sú jednoduché. Treba spraviť audit zmlúv a pozrieť sa, kam utekajú peniaze. Treba znížiť počty ľudí pracujúcich pre magistrát, lebo dnes je na magistráte prezamestnanosť v štýle socializmu. Vyžiadal som si v interpelácii poslanca detailné informácie o všetkých zamestnancoch mesta, aj tých, ktorí nie sú v trvalom pracovnom pomere, alebo sú v mestských organizáciách. To mi dá detailný pohľad na túto problematiku. 

Zároveň treba predávať majetok mesta nie za znalecký posudok, ale za trhovú cenu a netreba prenajímať majetok mesta za zlomkové ceny – ako napríklad Starú tržnicu, ktorú mesto prenajíma za 1 Euro na rok. Keď sa k mestským financiám budem správať zodpovedne, potom bude aj mestská kasa plná.

Ako príklad uvediem ešte raz Starú tržnicu. Mesto ju prenajíma Aliancii Stará tržnica, ktorej členom bol kedysi aj pán primátor Vallo, za 1 euro, no zároveň si v nej prenajíma kancelárie za 15-tisíc eur. To je rovnaká situácia, ako keby som vám prenajal byt za 1 euro a potom si od vás prenajal pre seba izbu za tisíc eur. Príde vám to bizarné? Vedeniu mesta evidentne nie. Nemôžem mať plnú mestskú kasu, keď takto hospodárim.

Na záver ešte jedna otázka k politike. V kuloároch sa začínajú objavovať viaceré mená poslancov z primátorovho klubu, ktorí nie sú spokojní so všetkým, čo vedenie mesta na čele s primátorom robia a presadzujú. Ako sa na tieto nespokojné hlasy pozeráte? Máte nejaké náznaky, že by vás mohol niektorý z poslancov nasledovať a rovnako opustiť primátorov poslanecký klub?

Viem, že sú poslanci klubu primátora Valla, ktorí nie sú so všetkým spokojní a sú kritickí. Myslím si, že vedieť byť kritický je pre poslanca dôležitá vlastnosť. Náznaky tu sú, ale nerád by som sa predčasne vyjadroval. Tento rok sa však podľa mňa udejú viaceré zaujímavé zmeny.

Čo by však mohla byť pre vašich čitateľov zaujímavá informácia, je to, že z každej strany počuť od členov strany PS – hlavného partnera pána primátora, že sú nespokojní s jeho fungovaním a pôsobením na čele Bratislavy a že im svojimi krokmi uberá hlasy zo svojej voličskej základne v Bratislave. Jednoducho povedané, že im robí zlé meno a škodí im viac, ako prináša úžitku.


Ďalšie články