Čaká nás zmena cestného zákona. Primátor Bratislavy Matúš Vallo hromží

Vajanského_Vallo FOTO: FB/Cyklokoalícia a TASR/Jaroslav Novák. Koláž: Redakcia

BRATISLAVA – Opäť sa raz rieši Vajanského nábrežie a opäť raz cyklotrasa. Tentoraz ju však neriešia aktivisti, verejnosť či policajti.

Spomína ju primátor hlavného mesta Bratislavy Matúš Vallo vo svojom statuse na sociálnej sieti, a to v súvislosti s novelou zákona o pozemných komunikáciách. 

Vallovi sa totiž nepáči, že po novom bude môcť cestný správny orgán určovať dopravné značenie až po súhlasnom záväznom stanovisku dopravného inšpektorátu. Čo je v podstate návrat do obdobia niečo viac ako poldruha roka dozadu. Teda, nie až tak dávno.

Freestyle, predovšetkým z dielne bratislavského magistrátu, sa totiž neosvedčil a smerácky minister Ráž sa preto rozhodol urobiť mu rázny koniec.   

Na začiatok je dôležité povedať si dôvod, prečo k tejto zmene v júli 2022 vôbec prišlo. Platí totiž, že už dlhšie prevládalo napätie medzi cestnými správnymi orgánmi, ktoré určovali a povoľovali používanie dopravného značenia a dopravnými inšpektorátmi, ktorých úlohou vždy bolo posudzovať vplyv na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a vydávať k návrhom záväzné stanoviská. 

Jablkom sváru totiž bola otázka, kto nesie zodpovednosť v prípade nejakej udalosti či havárie. Či policajti, ktorí k tej či onej dopravnej situácii vydali kladné stanovisko, alebo cestný správny orgán, ktorý na základe takéhoto stanoviska dopravné značenie určil.

V polovici roku 2022 sa preto zákon na základe pozmeňujúceho návrhu z dielne poslancov OĽANO zmenil. Zo záväzného stanoviska policajtov sa tak stalo len stanovisko, s ktorým sa nemusel cestný správny orgán stotožniť.

A tu sa dostávame do prítomnosti, kedy sú, ako vidíme, predovšetkým v Bratislave, odborné stanoviská dopravných policajtov s odkazom na bezpečnosť a plynulosť premávky, úplne ignorované.

Preto nám v hlavnom meste vznikajú toľko kritizované projekty, akými sú takzvané „oázy pokoja“ na Vazovovej či Mudroňovej ulici, nebezpečné jednosmerky s povolenou jazdou na bicykli v protismere, či už toľkokrát spomínané nábrežie s cyklotrasou.

Primátor by si mal namiesto vyplakávania na sociálnej sieti uvedomiť, že táto kvázi bohorovnosť magistrátu bez akejkoľvek možnosti dohľadu či oponentúry odborných útvarov vyvolávala len a len nové napätie, a to nielen s bratislavským dopravným inšpektorátom, ale aj s mnohými ďalšími odborníkmi, ktorí kroky magistrátu na úrovni zmien v doprave v poslednom čase kritizovali. 

Novela zákona o pozemných komunikáciách, ktorá sa bratislavskému primátorovi nepáči, bude teda predstavovať návrat záväzného stanoviska dopravného inšpektorátu. Magistrát však bude mať aj naďalej možnosť nesúhlasiť so závermi bratislavských dopravných policajtov.

No a v takomto prípade sa v prípadnom spore bude musieť obrátiť na ministerstvo, ktoré v danom prípade rozhodne, ľudovo povedané, ako odvolací orgán. A to je úplne spravodlivé.

Zároveň bude môcť v prípade neuposlúchnutia opatrenia uloženého na základe vykonaného štátneho odborného dozoru ukladať pokuty, ktoré nebudú najmenšie. A to je spravodlivé tiež.

Určovanie dopravného značenia je totiž preneseným výkonom štátnej správy a nemá byť svojvôľou rôznych „odborníkov“ z metropolitného inštitútu, ktorí nakoniec za nič nenesú zodpovednosť.

Na záver len dve krátke poznámky. Primátor vo svojom statuse kritizuje rýchlosť, s akou sa táto novela zákona prijíma a zároveň spôsob vedenia legislatívneho procesu bez odbornej diskusie. Obe výčitky sú ale falošné a primátor pri nich používa dvojaký meter.

O plánoch novelizovať cestný zákon totiž počúva verejnosť už od konca minulého roka a do pripomienkového konania k tejto novele sa zapojil viacerými pripomienkami aj magistrát.

Je dobré si však pripomenúť konanie primátora a jeho úradu. Tí, na rozdiel od ministerstva, diskusiu o zmenách na nábreží úmyselne obišli, aby sa vyhli konfrontácii s verejnosťou, tak odbornou, ako aj laickou. A verejnosť sa tak o plánoch s cyklotrasou dozvedela až pri ukladaní prvých obrubníkov.


Ďalšie články