Mýtny domček pri Starom moste má nového nájomcu. Ten z neho spraví kaviareň

IMG_20240212_161021 V Mýtnom domčeku by mala byť menšia kaviareň aj so zmrzlinou. Foto: Ján Vida

BRATISLAVA – Dlhodobo nevyužitý Mýtny domček pri Starom moste na staromestskom brehu Dunaja v Bratislave by mal konečne opäť slúžiť verejnosti. Nový nájomca, spoločnosť Voxar, by mal v objekte národnej kultúrnej pamiatky prevádzkovať menšiu kaviareň.

Keďže je stavba dlhodobo nevyužívaná, vyžiadala si rozsiahlu rekonštrukciu, ktorú hlavné mesto realizuje na vlastné náklady. Do konca roka 2023 vykonali viaceré činnosti, ako búracie práce, inštaláciu rozvodov, chemické odvlhčenie a vysúšanie objektu.

„Z dôvodu, že predmetné práce ešte neboli ukončené a počas odkrytia zakrytých konštrukcií prišlo k prácam navyše, ktoré neboli riešené v pôvodnom projekte, nevieme teraz túto sumu presne určiť, avšak predpokladaná suma je približne 98-tisíc eur,“ uviedol Bratislavskému Štandardu hovorca hlavného mesta Peter Bubla.

Aktuálne prebieha ďalšia etapa rekonštrukcie, ktorej ukončenie je naplánované do 30. apríla. Keďže Mýtny domček je národná kultúrna pamiatka, musí magistrát konzultovať úpravy s Krajským pamiatkovým úradom. „V tomto prípade závisí od realizačných prác, ktoré sú technicky náročné z dôvodu, že ide o národnú kultúrnu pamiatku. Každý nový prvok z dôvodu technického riešenia je potrebné konzultovať a odsúhlasiť s KPÚ,“ informoval Bubla.

Termín otvorenia prevádzky si nový nájomca netrúfa odhadnúť. „Závisí to od ukončenia rekonštrukcie, ktorá by mala byť podľa plánu hotová do konca apríla. Minulý týždeň som sa bol pozrieť na mieste, kde som nikoho na stavbe nevidel,“ povedal Bratislavskému Štandardu konateľ Voxar Šimon Mega.

Nájomca plánuje prevádzkovať kaviareň, v ktorej bude ponúkať kávu, koláče, víno či nealkoholické nápoje z lokálnej produkcie. V letných mesiacoch plánuje ponúkať aj zmrzlinu a v zimnom období varené víno a punč.

Na základe nájomnej zmluvy uzavretej na dobu neurčitú bude Voxar platiť mesačné nájomné vo výške 927 eur. 

Súčasný stav rekonštrukcie. Foto: Ján Vida

V Mýtnom domčeku bolo od mája 2012 prevádzkované Múzeum colníctva, ktoré na základe rozsiahlej rekonštrukcie Starého mosta ukončilo činnosť. Počas prestavby Starého mosta podali žiadosť o prenájom v rokoch 2014 a 2015 viaceré subjekty. Okrem Finančného riaditeľstva SR sa o prenájom uchádzalo aj občianske združenie Petržalský okrášľovací spolok za účelom vybudovania Múzea Starého mosta a Viedenskej električky.

Z dôvodu prebiehajúcej rekonštrukcie Starého mosta nemohlo hlavné mesto tieto žiadosti riešiť. Po dokončení mosta v rokoch 2016 a 2017 žiadala zverenie domčeka do svojej správy mestská časť Staré Mesto, ale hlavné mesto túto možnosť odmietlo.

Následne v roku 2018 Staré Mesto požiadalo magistrát o prenájom za účelom vybudovania, ale aj prevádzkovania múzea Viedenskej električky a Starého mosta. Poslanci Bratislavy schválili prenájom na neurčitý čas za jedno euro ročne. Staromestskí poslanci však v tom istom roku neakceptovali podmienky prenájmu navrhované hlavným mestom.

Mestské zastupiteľstvo v roku 2017 odsúhlasilo prenájom objektu finančnému riaditeľstvu na päť rokov za 100 eur ročne s cieľom zriadenia stálej expozície colníctva a finančnej správy. Podmienkou však bola rekonštrukcia domčeka za minimálne 100-tisíc eur.

Finančné riaditeľstvo napokon od nájomnej zmluvy odstúpilo, lebo podrobnou obhliadkou objektu zistilo, že náklady na jeho rekonštrukciu niekoľkonásobne presiahnu pôvodne odhadovanú sumu. V roku 2020 vyhlásil magistrát verejnú súťaž za účelom prenájmu, ale bezúspešne. Víťaz súťaže po zistení, v akom stave sa nachádza budova, nemal záujem rekonštruovať priestor na vlastné náklady.

Z historického hľadiska bol Mýtny domček v rokoch 1918 až 1919 a 1939 až 1944 sídlom colnice a v období rokov 1890 až 1944 tam bol Úrad potravnej dane na čiare, ktorú zabezpečovala finančná stráž v rámci Generálneho finančného riaditeľstva so sídlom v Bratislave.

       
        


Ďalšie články