Ak prekročíte rýchlosť o 11 kilometrov, môžete dostať mastnú pokutu. Viete kedy?

laserové radary kontrola vodièi autá bezpeènos premávky dopravný policajt dopravák cestné komunikácie zmena obmedzená rýchlos 50km obec Klatov jazda cestní piráti bezpeènos slovenské cesty nový zákon dopravné predpisy technika Meranie rýchlosti. Ilustračný obrázok: TASR/František Iván

BRATISLAVA – S ohľadom na okolnosti platia rozdielne výšky pokút za rovnaký priestupok. Takmer osemsto eur môžete zaplatiť aj vtedy, ak ste povolenú rýchlosť prekročili len o jedenásť kilometrov. Viete, na čo si treba dávať pozor a kedy táto podmienka platí?

Upozornil na to portál autonoviny.sk, ktorý sa odvoláva na Zákon o cestnej premávke. Ako sa uvádza v zákone, pokutu 798 eur môžete dostať napríklad vtedy, keď prekročíte maximálnu povolenú rýchlosť v obci o viac ako 70 kilometrov za hodinu alebo mimo obce o viac ako 75 kilometrov za hodinu.

No existuje istá výnimka, pri ktorej môžete dostať rovnakú pokutu aj pri prekročení rýchlosti len o 10 kilometrov za hodinu. Podľa § 139a ods. 2 Zákona o cestnej premávke ide o situáciu, keď vodič prekročí dovolený rýchlostný limit v mieste merania hmotnosti vozidla.

„Na danom úseku pritom možno kontrolovať najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť vozidla, najväčšiu prípustnú hmotnosť jazdnej súpravy, najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť prípojného vozidla alebo najväčšiu prípustnú hmotnosť pripadajúcu na nápravu vozidla,“ doplnili autonoviny.sk s tým, že podmienkou pre uloženie takejto pokuty je, aby bolo meranie hmotnosti riadne označené dopravnou značkou alebo dopravným zariadením.

(autonoviny.sk, mas)


Ďalšie články