Tenisovému klubu v Petržalke hrozí zánik. Aké využitie bude mať tento areál?

Memorial Nemčeka Tenisová komunita spája všetky vekové a výkonnostné kategórie. Foto: TK Pro Set Bratislava

BRATISLAVA – Petržalskému tenisovému klubu Pro Set, ktorý má v areáli bývalej ZŠ Vlastenecké námestie svoje kurty, hrozí po 27 rokoch zánik. Čo bude s tenisovým areálom zrejme ešte nevie ani starosta Petržalky Ján Hrčka.

Budova školy a celý jeho vonkajší areál je majetkom mestskej časti Petržalka. Dané priestory okrem TK Pro Set Bratislava využíva aj Spojená škola internátna, Súkromná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby, zubná ambulancia a ZŠ Tupolevova ako školský byt.

Od roku 1996 tenisové kurty postupne zveľaďuje a rozvíja nemalými investíciami Pro Set. V Petržalke je to jediný tenisový areál, ktorý je so štyrmi kurtami celoročne otvorený, keďže je v zimnom období zabezpečený nafukovacím pokrytím.

Športový priestor využívajú profesionáli, amatéri či tenisové akadémie. Neoddeliteľnou súčasťou kurtov a budovy školy je prístavba, kde majú tenisti svoje zázemie. „Okrem sociálnych zariadení sa v priestore nachádzajú šatne a klubovňa, ktorá je srdcom športového zázemia,“ povedal Bratislavskému Štandardu predseda TK Pro Set Bratislava Štefan Ba.

Mestská časť Petržalka na základe obojstrannej spokojnosti predlžovala nájom tenisovému klubu aj na desať rokov. Posledná dlhoročná nájomná zmluva bola ukončená k 31. decembru 2022, ktorú súčasné vedenie Petržalky predĺžilo do 31. decembra 2023.

Kurty využívajú aj akadémie, ktoré sa venujú deťom. Foto: TK Pro Set Bratislava

Prístavba školy je možno jedným z hlavných dôvodov, prečo by mal Pro Set opustiť dané priestory. V roku 2001 sa totiž do budovy nasťahovala Súkromná škola umeleckého priemyslu animovanej tvorby, ktorá sa postupne rozširuje. Daná prístavba bola podľa mestskej časti Petržalka skolaudovaná ako výdajňa stravy, hoci škola má veľkú jedáleň, ktorú využívajú bez problémov všetci stravníci z oboch škôl.

„Priestory prístavby nikdy neboli využívané na výdaj stravy,“ oponuje však Ba. Na udržanie a pokračovanie fungujúceho športového zázemia podal Ba ešte 7. februára 2023 žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy aj s víziou zmodernizovať a zatraktívniť priestory.

Danú situáciu využila zriaďovateľka a riaditeľka súkromnej umeleckej školy Viera Zavarčíková, ktorá má o priestory dlhodobý záujem a tak požiadala 27. februára 2023 oficiálne petržalskú mestskú časť o dlhodobý nájom, kde by zrekonštruovala priestory pre školskú jedáleň.

Miestna samospráva však vlani prostredníctvom svojej spoločnosti, ktorou sú Športové zariadenia Petržalky, prišla s víziou mať pod svojou správou viaceré športoviská za účelom ich rozvoja. „Naším primárnym cieľom je efektívnejšie, transparentnejšie a výhodnejšie spravovanie majetku mestskej časti s tým, že športové kluby aj široká verejnosť budú môcť túto infraštruktúru ďalej využívať. Na konkrétnej podobe podmienok však ešte stále pracujeme, pretože vzídu z rokovaní s partnermi, ako bolo viackrát spomenuté. V tejto chvíli preto nevieme predložiť presné prepočty,“ informoval Bratislavský Štandard Jozef Rybár z Miestneho úradu Petržalka.

Aj z tohto dôvodu malo prísť k ukončeniu nájomnej zmluvy medzi Petržalkou a tenisovým klubom Pro Set. Prevzatie športoviska pod vlastnú správu sa tak nakoniec neuskutočnilo.

Koncom decembra sa konalo miestne zastupiteľstvo, kde poslancom predložili dva návrhy ohľadom priestorov na schválenie. Jeden z nich sa týkal žiadosti o predĺženie nájomnej zmluvy pre Pro Set do 30. apríla 2024 a druhá možnosť obsahovala dlhodobý nájom s vybudovaním výdajne stravy pre Súkromnú školu umeleckého priemyslu animovanej tvorby do 31. decembra 2029.

Miestni poslanci nakoniec schválili predĺženie nájmu pre tenisový klub Pro Set s platnosťou do konca apríla 2024.

Budúcnosť spojená s tenisovým areálom po uplynutí nájomnej zmluvy nie je ešte vyriešená. Foto: TK Pro Set Bratislava

Športových zariadení vo vlastníctve Petržalky, ktoré sú dlhodobo prenajímané súkromným subjektom, funguje viacero. Prenájmy sú pre samosprávu podľa jej vedenia často nevyhovujúce a preto plánuje mať všetko vo svojej réžii.

„Verím, že sa nám postupne podarí všetky petržalské športové haly, tenisové kurty a telocvične podobným spôsobom dostať pod jednu strechu a vytvoriť obdobný petržalský STaRZ s jednotným rezervačným systémom pre čo najväčšiu škálu záujemcov, aby boli priestory konečne plnohodnotne využívané,“ prezradil Bratislavskému Štandardu starosta mestskej časti Petržalka Ján Hrčka.

Aká budúcnosť čaká tenisové kurty na Vlasteneckom námestí, je pri komplikovanom prístupe samosprávy ťažké odhadnúť. „Zmluvné podmienky so spoločnosťou Pro Set sú teda aj naďalej v štádiu riešenia, pričom výsledkom by mala byť ich podoba, ktorá bude primárne sledovať záujem mestskej časti, teda verejný záujem. S klubom tak aktuálne riešime detaily o tom, na čo sa areál využíva, ako by sa mohol využívať efektívnejšie, napríklad vyhradiť dopoludňajšie časy pre seniorov, žiakov ZŠ a MŠ a popoludňajšie časy prenechať komerčným nájmom. Naším cieľom je teda využívať športovisko čo najviac a pre čo najväčšiu skupinu obyvateľov,“ dodal Hrčka.


Ďalšie články