Park Kaskády na Dlhých dieloch využíva dažďovú vodu. Poznáme princípy a benefity systému

387832502_632757602384396_7077215715926255390_n Park Kaskády je príkladom, ako sa môže efektívne udržať dažďová voda. Foto: MČ Karlova Ves.

BRATISLAVA – V týchto dňoch úspešne dokončili trojročnú revitalizáciu Parku Kaskády na bratislavských Dlhých dieloch, ktorá sa zamerala na udržateľné hospodárenie so zrážkovou vodou pomocou prírodných riešení. Karloveský park je tak unikátny v rámci využívania dažďovej vody v priestore medzi bytovými domami.

Kedysi zanedbaný vnútroblokový svah pokrytý trávou sa zmenil na zelenú plochu plnú stromov, kríkov, rastlín, ako aj na úkryt pre drobnú faunu. Obyvateľov danej lokality pred revitalizáciou trápili vysoké letné teploty a prívalové dažde, kde voda okamžite odtekala do kanalizácie. Novovybudovaný systém ale spočíva v zadržiavaní dažďovej vody zo striech okolitých domov.

„Pre svoj život bude využívať dažďovú vodu, ktorá steká zo striech okolitých bytových domov do veľkých podzemných nádrží. Odtiaľ voda cirkuluje do nového vytvoreného koryta pre malý potok. Kedysi spustnutý vnútroblokový svah pokrytý trávou je po novom plný zelene, stromov aj kríkov,“ informuje mestská časť Karlova Ves na svojom Facebooku.

Pomocou kvapôčkového závlahového systému sa zadržaná voda dostane priamo k stromom. Vďaka šetrnému spôsobu závlahy tak nedochádza k nadmernému premočeniu prostredia a udržiava sa optimálny stav vlahy v zeleni. „Dažďová voda z chodníkov a okolitých svahových trávnikov je gravitáciou privádzaná do dvoch mokraďových záhonov s vodným biotopom a siedmich zatrávnených miskovitých zádržných plôch, ktoré budú pred letom lahodiť oku výzorom kvitnúcej lúky a poskytnú útočisko pre užitočný opeľujúci hmyz,“ píše sa na Facebooku Karlovej Vsi. Autori stavby mysleli aj na deti, ktorých poteší umelý potôčik na konci s vodným kútikom s ručnou pumpou, mlynčekom, stavidlami, dreveným sudom a fontánou na osvieženie vzduchu.

Deti sa môžu vyšantiť pri zábavných prvkoch. Foto: MČ Karlova Ves.

Stavbu postupne realizovali v troch etapách, ktoré boli financované z viacerých zdrojov. „Prvé dve etapy uskutočnila Karlova Ves v roku 2021 zo združených finančných zdrojov programu LIFE, Interreg Europe a Nórskych grantov a z finančných prostriedkov Karlovej Vsi. Mestská časť získala dotáciu na realizáciu tretej, záverečnej etapy projektu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu IROP, protikrízového nástroja REACT-EÚ,“ dodávajú na Facebooku Karlovej Vsi.


Ďalšie články