Bratislavská mestská polícia predkladá správu o plnení úloh. Čo hovoria štatistiky?

Otvorenie operačného strediska Mestskej polície v Bratislave Mestská polícia v Bratislave. Foto: TASR/Jaroslav Novák.

BRATISLAVA – Bratislavská mestská polícia predkladá na najbližšie mestské zastupiteľstvo, ktoré sa uskutoční 25. apríla, správu o plnení úloh za rok 2023.

Mestská polícia tak ako každý rok aj teraz informuje o svojej činnosti za uplynulý kalendárny rok. V správe poslancov mesta informuje o štatistikách priestupkov, ale aj príjmoch z pokút, svojich personálnych kapacitách a nákladoch na svoju činnosť.

Ako na komisii pre ochranu verejného poriadku informoval náčelník mestskej polície Miroslav Antal, príslušníci mestskej polície v roku 2023 riešili až 177 717 udalostí, ktoré boli zistené vlastnou činnosťou, oznámené na telefonickú linku 159, alebo priamo na jednotlivé okresné veliteľstvá či už osobne, alebo prostredníctvom e-mailu.

Z tohto uvedeného počtu bolo klasifikovaných ako priestupok 59 611 udalostí, z nich 11 189 bolo riešených príslušníkmi mestskej polície len napomenutím, ďalších 43 145 udalostí vyriešili v blokovom konaní v celkovej sume viac ako 930-tisíc eur.

Výrazný skok oproti roku 2022 zaznamenali bratislavskí mestskí policajti v oblasti riešenia pokút v zmysle takzvanej objektívnej zodpovednosti.

Oproti roku 2022, keď mestská polícia vydala 17 724 rozkazov o uložení pokuty za správny delikt, ich v roku 2023 vydala až 69 691. Z nich právoplatných a vykonateľných rozkazov bolo niečo cez 60-tisíc.

Viac ako 4 500 priestupkov zahŕňalo parkovanie na chodníku, ostatné sa týkali priestupkov v zónach parkovania PAAS a neuhradenia parkovného.

Ako sme už informovali v minulosti v príspevku z kontroly Najvyššieho kontrolného úradu, mestská polícia má stále problémy s vymožiteľnosťou sankcií. Z celkového počtu viac ako 60-tisíc rozkazných príkazov bolo totiž uhradených len niečo cez 77 percent v sume viac ako 2,5 milióna eur.

Vo viac ako 6-tisíc prípadoch sa držitelia vozidla odvolali, no a v 9 484 prípadoch mestská polícia bola nútená zaslať výzvu na uhradenie pokuty. K vymáhaniu formou podania návrhu na exekúciu pristúpila polícia v roku 2023 zatiaľ len v 71 prípadoch.

Aj napriek výraznému zvýšeniu riešenia priestupkov v súvislosti s nesprávnym parkovaním prostredníctvom objektívnej zodpovednosti riešili príslušníci mestskej polície aj množstvo ďalších porušení ustanovení zákona o cestnej premávke.

Tých bolo minulý rok necelých 53-tisíc, z nich takmer 40-tisíc bolo riešených na mieste blokovou pokutou, no a v 10 256 prípadoch boli priestupcovia len napomenutí. Ostatné boli prevzaté na ďalšie objasňovanie, alebo uhradené prostredníctvom šeku.

Pri riešení týchto priestupkov bolo vo viac ako 23-tisíc prípadoch použité technické zariadenie na zabezpečenie vozidla proti odjazdu, teda takzvaná papuča a vo viac ako triapoltisíc prípadoch bol nariadený odťah vozidla.

Mestskí policajti zároveň uviedli, že ulicou, na ktorej bol takýto odťah vozidla nariadený najčastejšie, bola Mlynské nivy, až v 318 prípadoch, druhou bola Chalupkova ulica s 216 odťahmi. 

Správa o plnení úloh poukazuje aj na ďalšie formy riešených priestupkov. Tak napríklad v roku 2023 riešili príslušníci mestskej polície až 267 priestupkov, ktoré boli spáchané porušením ustanovení VZN o čistote a poriadku hlavného mesta alebo mestských častí.

V 98 prípadoch riešili porušenia na úseku požívania alkoholických nápojov a v prípadoch priestupkov týkajúcich sa ochrany nefajčiarov zasahovali 59-krát.

Mestskí policajti riešili rovnako priestupky týkajúce sa ustanovení, ktoré zahŕňajú niektoré podmienky držania psov. V roku 2023 boli privolaní k 45 prípadom útokov psa na iné zviera. Rovnako riešili aj v 13 prípadoch situáciu, keď bol cieľom útoku psa samotný človek. 

Tieto, ale aj mnohé ďalšie priestupky sa darilo odhaliť aj prostredníctvom stále sa rozvíjajúcej siete mestských kamier. Ku koncu roka ich bolo pripojených na Mestský kamerový systém až 714, čo je oproti roku 2022 nárast o 90 kusov.

Nové kamery boli osadené napríklad na Námestí slobody v počte 7 kusov, ďalej v Karlovej Vsi na Základnej škole Alexandra Dubčeka, ale aj v Rači na ZŠ Plicková.

Ak by sme sa mali pozrieť na rozmiestnenie kamier v rámci Bratislavy, najhustejšia sieť sa nachádza v druhom bratislavskom okrese v počte 210 kusov. O dve menej sa nachádzajú v prvom okrese, teda v Starom Meste, nasleduje tretí bratislavský okres s počtom 114 kusov a štvrtý okres s 97 kamerami. Na chvoste rebríčka je, paradoxne, najväčšia mestská časť Bratislavy a piaty okres s počtom 85 kamier.

Súčasťou policajnej správy sú aj informácie ohľadne personálneho stavu a celkových nákladov na chod mestskej polície.

Ku koncu roka 2023 tu pracovalo 464 zamestnancov. Z tohto celkového počtu bolo 343 príslušníkov mestskej polície, ďalších 78 bolo civilných zamestnancov, no a 43 civilných zamestnancov bolo určených na kontrolu parkovania podľa pravidiel PAAS, v rámci objektívnej zodpovednosti.

Z civilných zamestnancov je 28 pracujúcich na oddelení správneho konania a správy pohľadávok a rovnako sa predovšetkým venujú objektívnej zodpovednosti.

Celkové náklady na chod mestskej polície, vrátane nákladov na mzdy, rozšírenia kamerového systému či obnovy vozového parku sa podľa správy o plnení úloh v roku 2023 pohybovali na úrovni 15 miliónov eur.  


Ďalšie články