Pútavé príbehy pohybového divadla. Aj to prináša Nu Dance Fest 2024 v Bratislave

PULSAR, Vyjde z lesa,vyjmu páteř ze svého hřbetu a budu ji mít míísto meče Tanečný projekt PULSAR, Vyjdu z lesa, vyjmu páteř ze svého hřbetu a budu ji mít místo meče. Foto: NDF

BRATISLAVA – Nu Dance Festival je medzinárodný festival súčasného tanca a pohybového divadla, ktorého prvý ročník bol v Bratislave už v roku 2006. Jeho primárnym zámerom, ktorý sa snaží dodržať aj dnes, bolo prezentovať najmä tvorbu domácich choreografov a režisérov.

Ponúka ju nielen laickým nadšencom, ale aj odborníkom na pohybové umenie, s ktorými sa stretáva tak v sále, ako aj na sprievodných podujatiach.

Festival súčasného tanca a pohybového divadla Nu Dance Fest je dnes už etablovanou a široko rešpektovanou súčasťou nielen bratislavskej tanečnej scény.

Bratislavský Nu Dance Fest 2024 nám aj tento rok ponúkne najnovšiu pohybovú tvorbu, ktorá vznikla v domácej produkcii či koprodukcii. To je každoročné predsavzatie, napĺňané organizátormi podujatia, podľa možností našej tanečnej scény.

Cieľom podpory slovenskej tanečnej scény je však aj niečo iné ako budovanie „čisto slovenskej“ kultúry. Cieľ je vlastne trochu odlišný: prispieť k vytvoreniu silného, svojského, sebavedomého umeleckého prostredia.

Len ono má šancu vygenerovať originálne, výrazné a kvalitné diela, ktoré budú pripravené spolupracovať s medzinárodnou scénou ako partneri. Festivalovou filozofiou je preto uvádzať len tie diela, ktoré majú mimoriadne kvalitný a nadčasový koncept.

Ale majú aj osobitý názor a chceli by sprostredkovať divákovi aj najnovšiu diskusiu k tejto zaujímavej umeleckej oblasti (pritom sa nesnažia nijako podľahnúť tlaku požiadaviek mainstreamového publika).

Festival Nu Dance vnímajú jeho organizátori ako vzácny, koncentrovaný, slobodný čas pre sústredenie sa na konkrétny druh umenia. V tomto prípade súčasný tanec a pohybové divadlo, kde je dostatok priestoru na pochopenie jeho komplexnosti, ale aj okolností jeho vývinu.

Témou 19. ročníka medzinárodného festivalu súčasného tanca a pohybového divadla Nu Dance Fest 2024 je tentoraz symbióza. Vo všetkých jej variantoch a odtienkoch.

Organizátori sa aj tento rok snažia ponúknuť silné podujatia so zážitkom porovnávania, ale aj reflexie. Dôležitou súčasťou ich uvádzania je preto kontextualizácia diel vzhľadom k vnímavému a zvedavému publiku.

Tento presah vzniká prostredníctvom diskusií, okrúhlych stolov a špeciálnych dramaturgických línií. Jednou z nich je povedzme aj sekcia Nu Dance Face. Tá uvádza primárne diela najmladších choreografov česko-slovenského priestoru. 

Ďalšou z „obecne záslužných“ činností festivalu je už tradične práca so seniorským publikom Nu Dance Senior. Festival má, samozrejme, každoročnú ambíciu systematicky oslovovať aj najmladšieho diváka, ktorý je budúcnosťou tanca a pohybového divadla vôbec.

Robí to v rámci svojej pracovnej dramaturgickej línie Nu Dance Junior, ale aj prostredníctvom workshopov a viacerých predstavení. Hlavným organizátorom NDF je Asociácia súčasného tanca, ktorá vznikla v roku 1996.

Pod hlavičkou AST vzniklo dodnes viac ako 40 produkcií či súťaž tanečného filmu Nu Video Dance. AST bola súčasťou projektov európskej spolupráce Korespondance Europe, Danselab A3 a iných projektov.

Festival začal v stredu 10. apríla o 20.00 podujatím Threeiscompany & Jaro Viňarský: IHOPEIWILL (SK/CZ/DE)

Ďalší program Nu Dance festivalu 2024:

11. 4. – 18:00 Jedným dychom: Argo a Astor /interiér vzťahov/ (SK), Štúdio 12

20:00 Jedným dychom: Argo a Astor /interiér vzťahov/ (SK), Štúdio 12

20:00 Radical Empathy: Carry (SK/FR), A4 – priestor súčasnej kultúry

20:00 Divadlo Štúdio tanca / Indira Chamal Ortiz: Filomena (SK/GT), A4 – priestor súčasnej kultúry

12. 4. – 20:00 PULSAR: Vyjdu z lesa, vyjmu páteř ze svého hřbetu a budu ji mít místo meče (BY/CZ) – slovenská premiéra, A4 – priestor súčasnej kultúry

13. 4. – 20:00 Motionhouse / Jamie Lee & Stanislav Dobák: EXTANT (SK/BE), P*AKT kultúrne centrum

14. 4. – 20:00 Simone Sandroni: Let There Be Light (DE/IT/SK) – premiéra & predstavenie vytvorené pre Nu Dance Fest 2024, A4 – priestor súčasnej kultúry

Sprievodný program:

11. 4. – 18:00 Choreograf v ringu 5th round (talkshow), A4 – priestor súčasnej kultúry

12. 4. – 18:00 The body as archive (projekcia), A4 – priestor súčasnej kultúry

19:00 Best Of La Danza In 1 Minuto – Z Generation (projekcia), A4 – priestor súčasnej kultúry

13. 4. – 18:00 Choreograf v ringu 5th round (talkshow), P*AKT kultúrne centrum

14. 4. – 18:00 Choreograf v ringu 5th round (talkshow), A4 – priestor súčasnej kultúry + diskusie po predstaveniach // moderuje Dáša Čiripová

Divadlo Štúdio tanca, Indira Chamalé Ortiz, Filoména. Foto: NDF
Motionhouse, Jamie Lee & Stanislav Dobák, Extant. Foto: NDF
Olga Labovkina, Homo Militaris. Foto: NDF
Soňa Kúdeľová a Boris Vitázek, Autonomy. Foto: P. Mikula
Radical Empathy, Carry. Foto: NDF

Ďalšie články