Strategická križovatka D1 a D4 sa dostáva k posunu vo výstavbe

e7d673e1-09bd-495b-b243-af4dd2b0399d Minister Jozef Ráž na kontrolnom dni výstavby Križovatky D1 a D4. Foto: Ivan Lučanič

BRATISLAVA – Kontrolný deň na križovatke D1 a D4 za účasti ministra dopravy Jozefa Ráža preukázal dobré tempo postupu stavebných prác pri budovaní jednej z najvýznamnejších križovatiek, ktorá v budúcnosti výrazne odľahčí Bratislavu od tranzitnej dopravy.

V súvislosti s výstavbou a dokončením významného obchvatu Bratislavy zároveň na brífingu minister Ráž poďakoval zhotoviteľovi, ale predovšetkým vodičom za trpezlivosť a ohľaduplnosť, ktorú preukázali po tom, čo sa zaviedli v súvislosti s výstavbou tejto križovatky na diaľnici D1 potrebné dopravné obmedzenia. 

„Veľká noc bola pre nás naozaj veľkou skúškou a veľmi sme tŕpli, aký budú mať tieto obmedzenia vplyv na priestupnosť diaľnice. Ukázalo sa, že to, že sme trvali na tom, aby boli zachované tri jazdné pruhy, bolo dobrým riešením. Aj všetky ďalšie obmedzenia, ktoré nás budú aj v najbližších mesiacoch čakať, budú pripravované veľmi citlivo, aby obmedzenia v doprave boli čo najmenšie,“ doplnil minister Ráž.

Minister zároveň stále apeluje na vodičov, aby aj naďalej dbali na bezpečnosť a dodržiavali dopravné pokyny vyplývajúce z dopravného značenia a zachovali si aj naďalej istú dávku trpezlivosti a ohľaduplnosti voči ostatným.

„Budem si želať, aby sme túto križovatku zvládli bez výraznejších nehôd dobudovať až do konca. Výsledkom bude naozaj výrazné zlepšenie dopravy týmto úsekom,“ dodal minister.   

Stavba beží podľa predstáv aj podľa riaditeľa Národnej diaľničnej spoločnosti Filipa Macháčka.

„Obmedzenia súvisiace so stavbou sú, ako sa ukazuje, zvládané aj vodičmi, čo nás veľmi teší. Ako už spomenul pán minister, aj napriek obmedzeniam, doprava bude stále vedená v troch pruhoch. To znamená, aj všetky obchádzkové trasy, ktoré budú v prevádzke počas dvíhania diaľnice D1, budú vedené v troch pruhoch,“ uviedol počas dnešného brífingu riaditeľ NDS.

Riaditeľ NDS Macháček zároveň doplnil, že tranzitná doprava vedená v smere od Jaroviec by sa do Trnavy mohla po novej križovatke presunúť už na konci tohto roka.

„Vetva smerom z Trnavy do Bratislavy by mala byť spustená následne približne o tri mesiace neskôr,“ dodal Macháček.   

Počas kontrolného dňa potvrdil generálny dodávateľ stavby spoločnosti Budimex na stavbe prítomnosť 200 osôb a 60 kusov stavebnej techniky. Čo sa týka postupu prác zhotoviteľ uviedol k dnešnému dňu zakončenie prípravných prác, ktoré sa týkajú búrania a sanácie podloží.

Zároveň sa pripravujú násypy a oporné múry a onedlho sa začne pracovať na nestmelených podkladných vrstvách vozovky.

„Čo sa týka mostných objektov, tu v rámci prvého míľnika výstavby došlo k založeniu všetkých mostných objektov, práce prebiehajú na všetkých spodných stavbách a v krátkej dobe sa pristúpi k montáži a realizácii železobetonových mostných nosníkov na týchto konštrukciách,“ doplnil zástupca poľskej spoločnosti Budimex.   

Zástupca zhotoviteľa zároveň potvrdil termíny jednotlivých míľnikov, ktoré uviedol riaditeľ NDS. „Aj napriek rozsiahlemu archeologickému výskumu, ktorý tu musel prebehnúť, by mal byť obchvat Bratislavy zo strany od Jaroviec na konci roka hotový. Všetky zdržania, ktoré sme tu mali, sa nám darí dohnať,“ dodal na záver. 

Minister Ráž sa vyjadril aj k odhadovanej cene za celú výstavbu a zároveň potvrdil, že aj napriek archeologickému prieskumu a pohybom cien stavebných materiálov na svetových trhoch sa cena meniť nejako zásadne nebude. 

„K určitému nárastu príde, ale bavíme sa len o desiatkach tisíc eur, ktoré súvisia práve s tým, že sme žiadali zhotoviteľa o zachovanie troch jazdných pruhov v rámci obchádzkových trás,“ doplnil minister dopravy.  

Minister Ráž zároveň motoristov prosí o zhovievavosť a trpezlivosť aj pri ďalšej významnej stavbe, ktorá v najbližších dňoch diaľnicu D1 čaká, a tou je rekonštrukcia križovatky pri Trnave.

„Úmyselne sme posunuli začiatok tejto rekonštrukcie, až na obdobie po veľkonočných sviatkov a verím, že tak, ako sme zvládli obmedzenia súvisiace s búracími prácami pri Bratislave, obmedzenia zvládneme aj tu,“ dodal na záver Ráž. 

Riaditeľ NDS Macháček zároveň doplnil, že obmedzenia súvisiace s rekonštrukciou križovatky D1 a R1 potrvajú približne rok.   


Ďalšie články