Nové pravidlá dopravného značenia sa posunuli na rok 2029, čo uvítali vodiči a samospráva

street-3738298_1280 Účinnosť zmien dopravného značenia sa odložila na rok 2029. Foto: Pixabay

BRATISLAVA – Od 1. apríla mala byť účinná novela vyhlášky o dopravnom značení. Po diskusii odborníkov dopravy, polície a samosprávy sa ministerstvo vnútra rozhodlo predĺžiť prechodné obdobie do 31. marca 2029.

Medzi dôvody odloženia vyhlášky, patria nepriaznivé finančné podmienky samosprávy a úpravy neboli vo verejnom priestore dostatočne odkomunikované.

Namiesto zlepšenia dopravy by vyhláška najmä vodičom skomplikovala život, spôsobila množstvo chaosu na cestách a ohrozila by bezpečnosť cestnej premávky.

Vysoké finančné náklady by v prípade platnosti vyhlášky vážne ohrozili rozpočet samosprávy na celom Slovensku.

Na výmenu potrebného dopravného značenia nemajú v súčasnosti financie mestá a obce, ktoré spravujú väčšinu ciest. „Ide o spoločný problém štátnej a komunálnej politiky, nenecháme mestá a obce pri tomto finančne vykrvácať, pomôžeme im,“ informoval minister vnútra Matúš Ištok Šutaj.

Posunom účinnosti vyhlášky sa získa čas a priestor na zosúladenie dopravného značenia, potrebné projektové dokumentácie, ako aj nevyhnutné opravy ciest. Najmä od verejnoprávnych médií sa očakáva účinná informačná kampaň, aby sa nové pravidlá mohli aplikovať do praxe hneď, ako budú pripravené.

Navrhnutá novela rušila význam križovatky, ktorá mohla ukončovať platnosť príkazových alebo zákazových dopravných značiek, najmä určujúcich maximálnu povolenú rýchlosť či zákaz predchádzania.

Každý takýto príkaz alebo zákaz, ktorý mal úsekovú platnosť, mal mať dopravnú značku. Dôvodom týchto zmien je príchod vozidiel s automatickým rozpoznávaním dopravného značenia, ktoré sa stávajú predchodcami autonómnych vozidiel.

Novelizácia zakazovala jazdu cez plnú čiaru pri predbiehaní cyklistu, alebo odbočenie na pozemok ležiaci vedľa cesty.

Vodorovné žlté čiary označujúce zákaz zastavenia a státia mali byť nahradené iba zvislou dopravnou značkou. Význam týchto kreslených vodorovných čiar mal slúžiť v prípade prác na ceste alebo na označenie obchádzky.


Ďalšie články