Mlynské nivy by sa mali zmeniť na nepoznanie. Týmto chce nová štvrť ohúriť

1255745 Podoba Mlynských nív sa výrazne zmení výstavbou novej zóny. Foto: JTRE

BRATISLAVA – Súčasné rozrobené Mlynské nivy by mali byť modernou štvrťou 21. storočia, kde budú ľudia nielen bývať, pracovať, ale aj relaxovať. Podľa odhadov Metropolitného inštitútu Bratislava (MIB) by malo byť v lokalite preinvestovaných zhruba 1,6 až 2 miliardy eur.

Na ploche s rozlohou 138 hektárov má v priebehu nasledujúcich rokov vzniknúť kompaktná mestská štvrť. Pre zelené plochy má byť vyčlenených 11,4 hektára, čo predstavuje asi 16 futbalových ihrísk. Budúca zóna poskytne okrem bývania aj pracovné zázemie, občiansku vybavenosť či dostupné možnosti pre zdravý životný štýl.

Niekdajšia priemyselná lokalita je vymedzená rozvíjajúcou sa Košickou, pozdĺž biznis centier na Prievozskej až po Hraničnú ulicu. V novej bratislavskej štvrti budú obytné a polyfunkčné budovy zoradené do blokovej štruktúry doplnené o zeleň, chodníky, cesty, ako aj priestory pre šport a relaxáciu. 

Z Mlynských nív sa má v budúcnosti stať štvrť s hustotou približne 230 obyvateľov na hektár. Predpokladá sa, že do pätnástich až dvadsiatich rokov tak v lokalite vznikne vyše 7-tisíc nových bytov.

Na rozsiahlej ploche pribudne kompatibilná mestská zóna. Foto: MIB

Základným podkladom pre zmenu územného plánu je Mestská urbanistická štúdia zóny Mlynské nivy vypracovaná MIB, v ktorej sú zapracované aj pripomienky samosprávy či odbornej a laickej verejnosti. 

„Mestská urbanistická štúdia zóny Mlynské nivy je vypracovaná a aktuálne zapracovávame pripomienky verejnosti. Čistopis plánujeme predložiť mestskému zastupiteľstvu na jar tohto roku. Urbanistická štúdia nepodlieha procesu EIA, ten sa bude týkať už konkrétnych projektov. Na transformácii štvrte sa budú podieľať developeri, spolu s hlavným mestom,“ informovala Bratislavský Štandard hovorkyňa MIB-u Michaela Pavelková.

Medzi najdôležitejšiu občiansku vybavenosť v danej lokalite patria električková trať, školy, verejné priestory, parky, ihriská, športoviská a zariadenia zdravotníctva, sociálnych služieb a kultúry. 

Nová električková trať s prepravnou kapacitou okolo 12-tisíc miest za hodinu, by mala byť na mestskom bulvári dlhá 1,5 kilometra s tromi zastávkami.

„Plánovaná trasa električky bude napojená na vnútromestský okruh Pribinova – Košická, aktuálne sa obstaráva dopravno-urbanistická štúdia, ktorá bude podkladom na zmenu územného plánu, následne sa budú pripravovať dokumentácie na povolenie a zhotovenie stavby,“ dodala Pavelková.


Ďalšie články