Predplatné
Prihlásiť sa
Bratislavský Štandard

Univerzitná nemocnica v Bratislave: Pre pacientov s ochorením obličiek vznikla prvá klinika svojho druhu na Slovensku

Univerzitná nemocnica Bratislava, Klinika nefrológie a transplantácie obličiek Ilustračná foto: Univerzitná nemocnica Bratislava

BRATISLAVA – Univerzitná nemocnica Bratislava otvorila Kliniku nefrológie a transplantácií obličiek. Ide o prvú takúto kliniku na Slovensku a jej cieľom bude zabezpečiť čo najlepšiu dostupnosť k vysokošpecializovanej zdravotnej starostlivosti, zvýšiť počet transplantácií obličiek a podiel transplantácií obličiek od živých darcov.

„Posledné roky boli problematickými pre odberovú a transplantačnú aktivitu na celom svete. Pandémia ochorenia COVID-19 zasiahla napríklad aj do výberu vhodných pacientov na transplantáciu orgánov,“ uviedla ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD). Otvorenie kliniky je podľa jej slov dôkazom, že transplantačný program na Slovensku dlhodobo funguje a zachraňuje ľudské životy. Dodala, že rekonštrukcia trvala štyri až päť rokov a spolu s vybavením stála zhruba jeden milión eur.

„Zrekonštruované priestory kliniky spĺňajú vysoký hygienický štandard, zabezpečujú komfort a vytvárajú adekvátne podmienky pre liečbu imunokompromitovaných pacientov, ako aj pacientov s vybranými nefrologickými diagnózami vyžadujúcimi imunosupresívnu alebo biologickú liečbu,“ povedala prednostka kliniky Zuzana Žilinská.

Klinika nefrológie a transplantácií obličiek Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a UNB vznikla na základe potreby ďalšieho rozvoja programu transplantácií obličiek v nadväznosti na dlhoročný program Centra pre transplantácie obličiek Urologickej kliniky LF UK, Slovenskej zdravotníckej univerzity a UNB. Nová klinika pozostáva z lôžkovej a ambulantnej časti. Lôžkovú časť tvorí oddelenie a jednotka intenzívnej starostlivosti. Ambulantná zdravotná starostlivosť je poskytovaná v troch ambulanciách: nefrologickej a internistickej, transplantačnej, ako aj konzultačnej a USG ambulancii.

V bratislavskom transplantačnom centre sa od začiatku tohto roka odobralo od 26 darcov 46 obličiek, 15 pečení, päť sŕdc a dvoje pľúca. Bolo urobených 32 transplantácií obličiek, z toho štyri od živých darcov. Ostatné orgány sa odoslali do transplantačných centier na Slovensku a v Česku. „Z celkového počtu odberov bolo 72 percent odberov multiorgánových. Tieto odbery sú náročné, avšak vďaka viacerým orgánom odobratým od jedného darcu umožňujú zachrániť viac ľudských životov,“ poznamenal zástupca prednostky kliniky Martin Chrastina.

Potrebu vzniku samostatnej Kliniky nefrológie a transplantácií obličiek vnímali v UNB už niekoľko rokov. „Transplantačný program považujem celospoločensky za veľmi dôležitý. Oceňujem, že Univerzitná nemocnica Bratislava sa spolu s našimi odborníkmi okrem liečby pacientov, ktorí podstupujú transplantáciu veľmi intenzívne, zapájajú a v mnohých ohľadoch sú iniciátormi osvety transplantačného programu na Slovensku,“ uzavrel riaditeľ UNB Alexander Mayer.

(TASR)