Zdravotníckeho zariadenia s ubytovňou sa železnice chceli zbaviť dražbou. Ako to dopadlo?

44628-29348-20190318_120120 O zdravotnícke zariadenie zatiaľ nikto neprejavil záujem. Foto: ŽSR

BRATISLAVA – Železnice Slovenskej republiky ponúkali prostredníctvom elektronickej dražby Železničnú nemocnicu s poliklinikou a Ubytovňu v širšom centre Bratislavy za vyvolávaciu cenu 16 978 449 eur. Do stanoveného termínu sa nikto neprihlásil a o opätovnej dražbe zatiaľ železnice neuvažujú.

Nehnuteľnosť pozostáva z dvoch objektov, nemocnica s poliklinikou má osem podlaží a ubytovňa desať podlaží. Málokto vie, že v suteréne ubytovne sa nachádza CO kryt. Podľa informácií ŽSR sú obe budovy v dobrom technickom stave, keďže od začiatku užívania boli v nepretržitej prevádzke.

V súčasnosti je problémom nadmerná vlhkosť v priestoroch suterénu polikliniky a rozvody vody v budove vykazujú znaky opotrebovania, čím bude v blízkej budúcnosti potrebná ich výmena, ako aj výmena kalových čerpadiel. Železničná nemocnica s poliklinikou a Ubytovňa končí prevádzku k 31. decembru 2023.

Keďže sa žiadny záujemca neprihlásil do ponúkaného konania, je pravdepodobné, že si železnice ponechajú aspoň stomatologické ambulancie aj po novom roku. „ŽSR rokujú o zotrvaní stomatologických ambulancií spoločnosti 3SDent, s. r. o., ktorá požiadala o možnosť užívať časť priestorov aj po 1. 1. 2024, ak dovtedy nedôjde k odpredaju,“ informovala Bratislavský Štandard riaditeľka odboru komunikácie a marketingu ŽSR Ria Feik Achbergerová.

V blízkej budúcnosti zatiaľ železnice neplánujú opätovne vyhlásiť ďalšiu dražbu. „Zatiaľ neuvažujeme s opätovným vyhlásením ďalšieho kola ponúkaného konania,“ doplnil pre náš denník Denis Dymo z odboru komunikácie a marketingu ŽSR.


Ďalšie články