Hanba, za 36 rokov v Bratislave postavili iba jedinú plaváreň. Vyrastá tu generácia neplavcov?

hp photosmart 720 Verejnosť využíva aj plaváreň Iuventa. Foto: NIVaM

BRATISLAVA – Čo sa týka využívania krytých plavární, tak Bratislava ťaží najmä z obdobia socializmu. V prípade, ak sa jedna alebo dve ocitnú mimo prevádzky, hneď vznikne vážny problém pre širokú verejnosť, ale aj športové kluby.

Najznámejšia plaváreň Pasienky je v hlavnom meste zároveň jediná, ktorá má 50-metrový plavecký bazén. Okrem neho sa v objekte, ktorý bol postavený v roku 1963, nachádza aj 25-metrový výukový bazén. Ako je známe, Pasienky, ktoré sú v Správe telovýchovných a rekreačných zariadení (STaRZ), sú mimo prevádzky už takmer rok. Objekt prechádza rozsiahlou rekonštrukciou za dva milióny eur s finančným príspevkom z Fondu na podporu športu.

Ešteže je už od jari v prevádzke ďalšia krytá plaváreň Iuventa z roku 1988. Plavecký bazén s dĺžkou 25 metrov bol odstavený vyše pol roka pre havarijný stav.

V novodobej histórii bola v Bratislave postavená v roku 2015 iba Petržalská plaváreň s 25-metrovým plaveckým bazénom. V zariadení sa nachádza aj wellness, relaxačný a detský bazén pod správou Petržalky, najväčšej mestskej časti hlavného mesta.

Veľké nádeje sa dávajú aj do rekonštrukcie mestských kúpeľov Grössling, ktorá sa začala v roku 2021. Podľa odhadov Mestského inštitútu Bratislavy sa termín ukončenia obnovy presunul až na prelom rokov 2026 a 2027.

Rekonštrukcia za minimálne 15 miliónov eur má priniesť vnútorné relaxačné bazény, vonkajší bazén, saunu, kaviareň, knižnicu či priestor pre deti. Cena investície sa zrejme navýši a je otázne aj reálne otvorenie, ktoré sa môže natiahnuť na neskorší termín.

Nedostatok možností na plávanie zachraňuje niekoľko bazénov nachádzajúcich sa v školách alebo internátoch. Tie sú však pre školské alebo iné záujmové účely pre verejnosť obmedzené a počas leta väčšinou zatvorené. Zopár bazénov sa nachádza ešte v hoteloch či v iných súkromných zariadeniach.

Fitness sieť Golem Club prevádzkuje pre verejnosť bazény v obchodných centrách Central a Bory, ale aj v športovom centre Relaxx. Keďže ide o súkromný subjekt, cena vstupného je prirodzene o niečo vyššia ako v prípade mestských prevádzok.

Suma sumárum, tých zhruba desať plaveckých bazénov je pre vyše polmiliónové mesto žalostne málo. Našťastie sa počas letných mesiacoch dajú využívať aj vonkajšie priestory prírodných jazier, kúpalísk či zahraničných morských letovísk. Ináč by hrozilo, že by sa mnohí na základe rozrastajúcej sa Bratislavy buď nenaučili plávať alebo by sa tlačili v dostupných bazénoch ako sardinky.


Ďalšie články