Dnes sa dá adoptovať kadečo. Dokonca už aj hroby nebožtíkov

Hroby Mnohé hroby na cintorínoch v slovenskej metropole chátrajú a zarastajú burinou. Tabule sú nečitateľné. Foto: Archív MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy

KOŠICE/ BRATISLAVA – Na košickom verejnom cintoríne je pochovaných mnoho „celebrít“ z dôb dávno minulých. Je medzi nimi tiež básnik a publicista Anton Prídavok. Práve hrob rodáka z Kežmarku v decembri 2018 poškodili neznámi páchatelia tak, že ukradli z náhrobku plastiku s reliéfom jeho tváre. Hoci od udalosti uplynulo už viac než päť rokov, až vlani v lete sa ho vďaka príbuzným podarilo opraviť.

Problém s poškodenými, rozkradnutými či schátranými hrobmi nemajú len správcovia cintorínov v Košiciach, ale napríklad aj v Prahe. Tam však vymysleli veľmi zaujímavý projekt, ktorý im umožňuje získať financie na údržbu a rekonštrukciu historických hrobov.

Reč je o adopcii náhrobkov. „Pri nej sa uzavrie zmluva o nájme, ktorá trvá najmenej desať rokov. Obsahuje záväzok nájomcu, že sa o predmet nájmu bude riadne starať, teda zaistí jeho opravu a údržbu počas daného obdobia,“ uviedol pre Košický Štandard hovorca organizácie Cintoríny a pohrebné služby hl. m. Prahy Jiří Královec.

Spresnil, že ďalšou alternatívou je darovacia zmluva. „Ide o finančný dar, ktorý je určený na opravu alebo údržbu konkrétneho hrobu, a to vo výške minimálne 75 percent odhadovaných nákladov. Tieto práce následne zaisťuje z týchto prostriedkov správca. Záznam o adopcii zostáva v evidenčnej zložke hrobu,“ poznamenal hovorca.

Královec vysvetlil, že do projektu sú zaradené len „voľné“ hroby zo zoznamu, ktoré spĺňajú stanovené kritéria. „Sú v nich uložené ostatky významnej osoby z niektorej oblasti kultúrneho či spoločenského života, prípadne z historického hľadiska alebo má niektorá súčasť hrobu vysokú umeleckú či historickú hodnotu,“ uviedol na záver.

Zisťovali sme, ako rieši problematiku historických hrobov správca cintorínov na území hlavného mesta, ktorých je spolu 19, z toho sú tri historické, zároveň dva vojnové.

„Nachádza sa na nich takmer 98-tisíc hrobových miest. Ich správcom a prevádzkovateľom je MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy. Na každom pietnom mieste sú desiatky hrobových miest, v ktorých sú pochované buď významné osobnosti, alebo ide o hroby, ktorých príslušenstvo (epitafné dosky, náhrobné kamene) sú dielami významných umelcov, a teda majú ako kultúrne dedičstvo celospoločensky význam. Mnohé z nich nemajú svojich nájomcov a teda ani potrebnú starostlivosť,“ uviedla pre Bratislavský Štandard vedúca obchodného oddelenia mestskej príspevkovej organizácie Katarína Šemberová.

Poznamenala, že podobne ako je to v Prahe, ani bratislavský prevádzkovateľ pohrebiska nemá legislatívne právomoci ani finančné prostriedky na udržiavanie náhrobkov.

„Zaoberáme sa aj ideou adopcie hrobových miest. To znamená, že v prípade záujmu verejnosti, občianskych združení či mestských častí Bratislavy by sme v budúcnosti pristúpili k takejto možnosti, aby mohli záujemcovia zaistiť starostlivosť o dané miesta (obnovu, údržbu a prípadné opravy),“ zdôraznila Šemberová.

Iná situácia je v metropole východu, kde správca košických cintorínov, ktorým je Správa mestskej zelene, v marci 2024 uzatvoril prvú zmluvu o spolupráci, kde sú presne stanovené podmienky starostlivosti o hrobné miesta.

„Jej predmetom je partnerstvo správcu pohrebiska a fyzickej osoby na oprave hrobu významnej osobnosti. Do roku 2019, keď správu Verejného cintorína a Krematória vykonával súkromný subjekt, nedochádzalo k obnove hrobov významných osobností. Z tohto dôvodu je väčšina z nich poškodená,“ informoval redakciu Štandardu hovorca Dušan Tokarčík.

Poznamenal, že si vedia predstaviť, že by sa občania mesta alebo podnikatelia podieľali na zabezpečení opravy hrobov spomínaných významných osobností Košíc.

„Prejavili by tým úctu ľuďom, ktorí v našom meste žili a pôsobili. Zároveň by uchovali miesta ich posledného odpočinku ako historické dedičstvo pre budúce generácie,“ poznamenal na záver.

Po niekoľkodňovom čakaní na odpoveď zareagovali na naše otázky o aktuálnom stave hrobu Antona Prídavka aj zo Správy mestskej zelene s tým, že na Verejnom cintoríne v Košiciach už prebehli rekonštrukčné práce.

Reliéf neladí s náhrobným kameňom. Zdroj videa: Daniela Pirschelová

Jeden z rodinných príslušníkov publicistu a básnika požiadal správcu o povolenie na začatie prác vlani v auguste. Podľa okoloidúcich pôvodný bol krajší. „Teraz mu chýba patina. Pôsobí veľmi umelo,“ povedala Košičanka Vilma.


Ďalšie články