Bratislavčania si v novom roku priplatia. Poslanci schválili zvýšenie dane z nehnuteľností

Poh¾ady na Bratislavu z Bratislavského hradu Pohľad na Bratislavu z Bratislavského hradu. Foto: Dano Veselský/TASR

BRATISLAVA – Prekvapenie sa nekoná a po vzore mnohých ďalších miest a obcí, aj hlavné mesto Bratislava bude pre rok 2024 meniť výšku dane z nehnuteľností. Tak, ako v polovici novembra avizoval primátor Matúš Vallo, vlastníci nehnuteľností si v Bratislave priplatia. Hlavnému mestu má zvýšenie daní z nehnuteľností priniesť milióny eur, z ktorých časť má vykryť najmä nelichotivé hospodárske výsledky v Dopravnom podniku Bratislava.

Podľa vyjadrení predstaviteľov hlavného mesta, zvýšenie daní z nehnuteľností je nevyhnutný krok a má pokryť samosprávam straty, ktoré spôsobili mestám a obciam opatrenia bývalej vlády. V prípade Bratislavy majú tieto opatrenia a vysoká inflácia za následok stratu vo výške údajne 50 miliónov eur. Bez navýšenia dane z nehnuteľností by teda predstavitelia mesta neboli schopní pripraviť vyrovnaný rozpočet. Mesto Bratislava sa tak po štvrtkovom zastupiteľstve pridalo k ďalším mestám a obciam, ktoré svoje finančné ťažkosti prenesú na svojich obyvateľov.

Spôsob, akým mestské zastupiteľstvo pristúpilo k navýšeniu daní z nehnuteľností, však vzbudzuje veľké rozpaky. Tak, ako už Bratislavský Štandard v minulosti predpovedal, udialo sa tak na základe pozmeňujúceho návrhu. Pôvodný materiál totiž vo VZN o dani z nehnuteľností obsahoval len zavedenie 50-percentnej úľavy na dane pri stavbách, alebo nebytových priestoroch, ktoré sú užívané na šport.

Pozmeňujúci návrh, ktorým sa doplnili aj nové zvýšené sadzby daní, tak pred poslancami uviedol mestský poslanec a starosta Lamača Igor Polakovič, jeho celé znenie prečítal následne starosta Ružinova Martin Chren. Takýmto spôsobom nemuseli byť sadzby nových daní z nehnuteľností prerokované na miestnych zastupiteľstvách jednotlivých mestských častí a v mestských komisiách.

Magistrát tento krok ospravedlňoval krátkosťou času. Ako na rokovaní zastupiteľstva uviedol riaditeľ magistrátu Ctibor Košťál, pred tromi mesiacmi existovali teoretické možnosti, že by magistrát k zvýšeniu dane z nehnuteľností pristúpiť nemusel, okolnosti však zariadili, že tak nakoniec urobiť musí. Pre férovosť treba dodať, že nové sadzby dane uvedené v pozmeňujúcom návrhu dopredu na webovej stránke mesta zverejnil, aby sa s ním mohli obyvatelia oboznámiť.

V následnej diskusii uviedla starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová, že mesto a mestské časti sa tento rok ocitli v ozaj zlej situácii. „Zvyšovanie daní z nehnuteľností je pre nás veľmi nepríjemnou vecou. Bratislavskí starostovia sa stretávajú dlhé mesiace a radia sa, ako vyriešiť nepríjemnú situáciu, ktorú nespôsobili. A stretávame sa aj s vedením mesta. Robíme tak preto, pretože nevieme zabezpečiť vyrovnaný rozpočet a poskytovať služby, ktoré boli v minulosti bežnou súčasťou života,“ okomentovala zvyšovanie daní starostka Karlovej Vsi.

Následne prečítal mestskému zastupiteľstvu uznesenie zastupiteľstva Devínskej Novej Vsi jej starosta Dárius Krajčír. Z uznesenia vyplýva, že miestne zastupiteľstvo nesúhlasí so zvýšením daní z nehnuteľností. „Toto uznesenie budem ako starosta tejto mestskej časti akceptovať a za zvyšovanie daní z nehnuteľností hlasovať nebudem,“ uviedol ešte pred hlasovaním Krajčír.

Poslanec Martin Winkler tiež vysvetlil, prečo návrh nemohol podporiť. „To, že sa podnikateľom zvyšujú dane z nehnuteľností o 46 percent, a to, že sa majiteľom garáží zvyšujú až o 50 percent, mi prekáža. V takomto znení som tento návrh podporiť nemohol,“ poznamenal Winkler, ktorý len pred pár dňami opustil primátorov poslanecký klub a stal sa nezaradeným poslancom.

Starosta Petržalky Ján Hrčka zvyšovanie daní principiálne neodmietol. Nehlasoval však za neho. Vadí mu totiž spôsob, akým vedenie mesta nakladá s financiami. Mesto je podľa neho nehospodárne a verejnými financiami plytvá na často nie veľmi podstatné projekty. „Čo je pri tejto téme najpodstatnejšie, je položiť si otázku, či sa naozaj vieme tým obyvateľom, alebo podnikateľom, pozrieť do očí. My im síce zvyšujeme dane z nehnuteľností, ale či aj oni za to dostávajú to, čo potrebujú. Či potrebujú maľovanie po cestách, či budovanie toho, čo budeme musieť možno onedlho zbúrať a podobne,“ spytoval sa vo svojom príspevku starosta Petržalky. S jeho názorom súhlasila aj poslankyňa Zdenka Zaťovičová.

Záverečné slová predniesol primátor Vallo. „Je mi to ľúto, ale naše mesto momentálne inú možnosť nemá,“ okomentoval situáciu, v akej sa Bratislava nachádza. Zvýšenie daní z nehnuteľností podľa neho len vykryjú výpadky v rozpočte, ktoré v súčasnosti hlavné mesto má.

Za zvýšenie daní z nehnuteľností tak na štvrtkovom mestskom zastupiteľstve hlasovalo 36 poslancov z 41 prítomných. Zdržali sa starosta Petržalky Ján Hrčka, starosta Devínskej Novej Vsi Dárius Krajčír, poslankyňa Zdenka Zaťovičová a poslanci Ján Karman. Proti bol len Martin Winkler.

Poslanci mestského zastupiteľstva tak rozhodli, že v novom roku si vlastníci nehnuteľností v Bratislave priplatia. Majiteľom bytov a rodinných domov sa sadzba dane zvýši o 35 percent. Znamená to, že kým za štandardný 3-izbový byt v Petržalke s rozlohou 66 m² ste v tomto roku museli magistrátu zaplatiť približne 66 eur, po novom to v roku 2024 bude viac ako 89 eur.

O čosi horšie na tom budú majitelia priestorov určených na podnikanie. Daň z nehnuteľností pre priemyselné stavby, obchodné či administratívne priestory sa zvýši o 46 percent. Najväčší nárast dane z nehnuteľností sa bude paradoxne týkať nebytových priestorov, chát či garáží. Tu sa zvýši daň až o polovicu. Ak teda vlastníte garáž s rozlohou 25 m², za ktorú dnes platíte približne 50 eur ročne, po novom to bude už 75 eur.

Priplatiť sa budú musieť aj majitelia pozemkov. Kým vlastníci zastavaných plôch či záhrad si po novom za 1 m² svojho pozemku priplatia v priemere od 15 do 27 percent, tak vlastníci rybníkov, lesných pozemkov, ornej pôdy, viníc, ovocných sadov či trávnatých porastov si priplatia až tretinu.

Zvýšeniu sa nevyhnú ani majitelia stavebných pozemkov. Tí si po novom priplatia od 20 do 45 percent v závislosti od mestskej časti, v ktorej sa ich pozemok nachádza.

Poslanci zároveň schválili aj úľavy z daní z nehnuteľností pre seniorov. Osoby nad 65 rokov by tak mali mať oproti tohtoročnej zľave vo výške 60 percent z vymeriavacieho základu po novom zľavu vo výške 70 percent. Daňová úľava vo výške 50 percent by sa mala týkať, ako sme už spomínali, aj stavieb a nebytových priestorov, alebo ich častí, ktoré sú využívané na šport.

Poslanci miestneho zastupiteľstva na štvrtkovom zastupiteľstve obdobným spôsobom zvýšili aj poplatky za odvoz komunálneho odpadu spoločnosťou OLO. V prípade poplatkov za odpad predniesol pozmeňujúci návrh starosta Lamača Igor Polakovič. Ten pri prečítaní návrhu zdôraznil, že okrem navýšenia poplatku za odvoz odpadu magistrát zavádza aj možnosť upravenia intervalu odvozu, čo v konečnom dôsledku nebude pre obyvateľov znamenať navýšenie v takej miere, ako je prezentované.

Za materiál hlasovalo 39 poslancov, zdržali sa len 3. Pre nadchádzajúci rok sa tak zvýšia aj poplatky za odvoz odpadu v priemere o 30 percent.


Ďalšie články