Predplatné
Prihlásiť sa
Bratislavský Štandard

Inšpektorát žiadal magistrát vrátiť organizáciu dopravy na nábreží do pôvodného stavu, ten to odignoroval

376834760_691308283021796_3531356815553184320_n Cyklisti na Vajanského nábreží. Foto: Facebook/Cyklokoalícia

BRATISLAVA – Už to budú skoro dva týždne, čo primátor Matúš Vallo verejnosti rozprával o cyklotrase na staromestskom nábreží, že tam treba doladiť len drobnosti. O dva dni na obrubníkoch osadili oranžové plasty označujúce začiatok a koniec nebezpečných obrubníkov. Vedel pritom, že v poriadku nie je vôbec nič, pretože mu to napísala dopravná polícia listom 10. novembra.

Krajský dopravný inšpektorát (KDI) konštatuje, že najväčšie množstvo priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti premávky páchajú vodiči mestskej hromadnej dopravy. Následkom toho vznikajú na seba naviazané zápchy v širšom okolí nábrežia. Kto máte tú smolu, že oblasťou musíte prechádzať, viete veľmi dobre, podobne ako autor týchto riadkov, o čom KDI píše.

Najväčším problémom je podľa KDI zastavenie autobusov v križovatke a následný chaos. „Z hľadiska bezpečnosti chodcov je nevyhovujúca situácia na Šafárikovom námestí. Vodiči vchádzajúci do križovatky z dôvodu vzniku kongescií (zápch, pozn. red.) zostanú stáť na koľajisku a v snahe umožniť jazdu električke, následne cúvajú, respektíve sa posúvajú na priechodoch pre chodcov, čím vznikajú kolízne situácie s chodcami pohybujúcimi sa na zelený signál,“ konštatuje inšpektorát.

Kritika sa nevyhýba ani vyťaženosti cyklotrasy, keďže inšpektorát disponuje konkrétnymi dátami za posledných 12 mesiacov a konštatuje: „Počet cyklistov pohybujúcich sa po novovytvorenej cestičke je v oboch smeroch minimálny a teda dopravný priestor je nevyužitý.“

KDI ďalej žiada magistrát o poskytnutie informácie, či dostal stavebné povolenie špeciálneho stavebného úradu, keďže došlo k zmene šírkového usporiadania komunikácie. Vlastné meranie KDI šírky jazdných pruhov totiž vykázalo značný nesúlad s platným projektom organizácie dopravy. Na jeho základe preto od magistrátu žiadal reálnu technickú evidenciu komunikácií, prioritne však údaje o ich šírke.

Nakoniec KDI ako dotknutý orgán dohliadajúci na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky požiadal „organizáciu dopravy v úseku Dostojevského rad – Most SNP vrátiť do pôvodného stavu, prípadne realizovať len ochranný pruh pre cyklistov, ak to na základe šírkových parametrov skutočnej technickej evidencie (pasportu) bude možné“.

Bratislavský Štandard sa téme cyklotrasy na nábreží venuje od jej vzniku. Primátorovi od začiatku vyčítame neodbornosť, ideologickú motiváciu a absolútnu netransparentnosť pri komunikácii jej výstavby. Boli sme prví, kto priniesol informáciu o jej cene a naše texty sa stretli aj so záujmom iných mienkotvorných médií, ktoré neskôr primátora s našou kritikou konfrontovali.

Žiaľ, každá spätná väzba od primátora bola na úrovni nabrífovanej mantry a zotrvávaní na pôvodnom, podľa nášho názoru chybnom stanovisku. Spočiatku kritiku Štandardu potvrdzovali mediálne známi dopravní analytici, ktorých názor však primátor neberie do úvahy. V súčasnosti je jasné, že to, čo vidí každý, kto používa zdravý sedliacky rozum, potvrdzujú aj analýzy dopravnej polície.

Len primátor Vallo sa vo svojej arogantnosti tvári, že môže ignorovať odborníkov, fakty a verejnú mienku. A verejnosti predkladať, čo sa mu práve zachce. Uvidíme dokedy.


Vladimír Palko ml.