Občan na poslednom mieste. Keď vtáčka lapajú, pekne mu spievajú

Fotografia je z FB stránky Vajanského nábrežie, s textom: Tak a je to “odhalené”! Pruh je vyhradený poslušným - progresívnym vol(d)ičom. Foto: FB Vajanské nábrežie

„Bratislava je transparentným, dobre spravovaným a udržateľne hospodáriacim mestom; mesto a jeho inštitúcie otvorene a intenzívne komunikujú o dianí a zámeroch mesta a majú dôveru obyvateľov. Obyvatelia sa podieľajú na tvorbe významných rozhodnutí.“

To je citát z volebného programu strany Team Bratislava, ktorá v ostatných komunálnych voľbách prevalcovala Bratislavu a získala pohodlnú väčšinu v bratislavskom mestskom zastupiteľstve. O tom, ako vedenie Bratislavy intenzívne komunikuje o zámeroch mesta s obyvateľmi a ako sa obyvatelia podieľajú na tvorbe významných rozhodnutí, sa môžeme v praxi denne presviedčať na uliciach Bratislavy, ale aj na každom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Naposledy to bolo 26. októbra.

Možnosť vystúpenia občanov na zastupiteľstve

V súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení sa na zasadnutiach mestského zastupiteľstva môžu zúčastňovať aj občania. Môžu na nich vyjadrovať aj svoj názor spôsobom daným rokovacím poriadkom mestského zastupiteľstva. V prípade Bratislavy rokovací poriadok rieši vystúpenia občanov nasledovne:

„V rámci popoludňajšieho rokovania sa o 16:00 zaradí bod „vystúpenie občanov“ v dĺžke trvania maximálne 30 minút. Na vystúpenie občanov v tomto bode sa nevyžaduje súhlas mestského zastupiteľstva. Občania vystúpia v poradí, v akom sa prihlásili do tohto bodu v rozsahu maximálne troch minút. Ak sa rokovanie mestského zastupiteľstva skončí pred 16:00, tieto body budú prerokované za bodom Rôzne.“

Partizánska akcia urobená na hulváta

Záujem o možnosť vystúpenia na rokovaní mestského zastupiteľstva Bratislavy prejavilo 26. októbra viacero občanov. Problematike novozriadených cyklopruhov na Vajanského nábreží sa venoval vo svojom vystúpení občan Ivan Matušík. Túto úpravu vozovky nazval „partizánskou akciou urobenou totálne „na hulváta“. Doslovne uviedol:

„Ja si myslím, že také vízie, ktoré sa tu produkujú, aby testovali vodičov, sú vyslovene škodlivé.“

Zdôraznil to, čo všetci Bratislavčania, azda s výnimkou pána primátora a poslancov mestského zastupiteľstva, vedia – že sa stretla s veľkou nevôľou verejnosti.

Spomenul časté kolízie vozidiel, rozbité olejové vane, poškodené kolesá a hlavne poloprázdne cyklopruhy. Uviedol, že petíciu „Za vytvorenie priebežnej štvorprúdovej vozovky pre autá na nábreží v Bratislave“ podpísalo už takmer 4-tisíc občanov. Svoje vystúpenie zakončil výzvou vrátiť Vajanského nábrežie do pôvodného stavu:

„Prosíme spraviť kroky, ktoré tento nezmysel dajú do poriadku.“

Zhabané písomné materiály

Keďže pán Matušík mal na svoje vystúpenie iba 3 minúty, dal si tú prácu a vypracoval k tomu aj písomný materiál, ktorý pred začiatkom rokovania miestneho zastupiteľstva rozdal všetkým poslancom mestského zastupiteľstva. Zarážajúca na prístupe úradníkov magistrátu bola skutočnosť, že zabránili poslancom sa s týmto materiálom oboznámiť, pretože rozdaný materiál zozbierali a vrátili ho pánu Matušíkovi po jeho vystúpení. Keď pán Matušík na túto skutočnosť upozornil, reakcia zástupcu magistrátu bola viac ako arogantná.

„Nemáme povinnosť rozdávať materiály od občanov, preto sme ich zo stola zobrali,“ vyhlásil.

Nikto nežiadal zamestnancov magistrátu, aby materiál rozdali, občania to urobili sami. Magistrát vykonal tú nadprácu, že materiál z poslaneckých stolov zozbieral. Zarážajúce je, že ani jeden z poslancov mestského zastupiteľstva sa neozval a nežiadal o vrátenie rozdaných materiálov.

Hrach na stenu

Vystúpenie občanov uzavrela pani námestníčka primátora Tatiana Kratochvílová týmito slovami:

„Keďže všetky témy, ktoré tu boli v rámci tejto časti zastupiteľstva prednesené, sa týkajú dopravy, chcem len všetkých informovať, že všetkým sa venujeme s odbornou starostlivosťou v zmysle legislatívy a samozrejme, ak má niekto akékoľvek otázky, sme k dispozícii.“

Napočudovanie, ani jeden z poslancov nemal žiadne otázky a pripomienky. Občania mali možnosť vyjadriť na zastupiteľstve svoj názor a to je všetko. Nikto z poslancov sa ani k jednému vystúpeniu nevyjadril. Litera zákona bola dodržaná, ale nemohol som sa zbaviť dojmu, že vystúpenia občanov na zastupiteľstve boli príslovečným hádzaním hrachu na stenu.

Fakt, že medzi Bratislavčanmi už dva mesiace trvá búrlivá diskusia o nezmyselných cyklopruhoch na nábreží asi ani jeden z poslancov nezaregistroval, a tak mohla pani Kratochvílová spokojne zakončiť zasadnutie mestského zastupiteľstva.

A čo z toho vyplýva pre vás, bratislavskí vodiči? Keď sa ocitnete najbližšie v zápche na Vajanského nábreží a vedľa vás bude cyklopruh bez cyklistov, buďte pokojní. Pani námestníčka primátora sa venuje vášmu problému s odbornou starostlivosťou.

Rubrika Hyde park slúži ako priestor pre publikovanie názorov, postojov a tém osobností z rôznych oblastí života a diania v spoločnosti. Texty nevyjadrujú názor redakcie.


Ďalšie články