Jedna ulica sa v Karlovej Vsi predĺži, druhá dostane názov podľa húb

Jedna ulica sa predĺži, druhá dostane nový názov podľa húb Nové ulice v Karlovej Vsi. Foto: Miroslava Pavlíková

BRATISLAVA – V Karlovej Vsi pribúdajú rodinné domy a nemajú presnú adresu. To sa však čoskoro zmení. Už od 15. mája 2024 dostanú majitelia týchto rodinných domov nové adresy.

Ulice sa nachádzajú v lokalite Sitina – Staré Grunty. Mestská časť Bratislava-Karlova Ves ešte v decembri navrhla predĺžiť a pomenovať dve ulice. Jednou z nich je už existujúca Plávková ulica. Keďže sa na jej konci postavili nové domy, prišlo k predĺženiu tejto ulice. 

Plávkovú ulicu predĺžili z dôvodu nových stavieb rodinných domov. Foto: Miroslava Pavlíková
Plávkovú ulicu predĺžili z dôvodu nových stavieb rodinných domov a ich orientačných čísiel. Foto: Miroslava Pavlíková

MČ Karlova Ves sa k dôvodu vyjadrila nasledovne. „Vzhľadom na pokračujúcu výstavbu rodinných domov v lokalite existujúcej ulice Staré Grunty a jej pokračovania smerom k Plávkovej ulici, prišlo k problému chýbajúceho radu pre číslovanie orientačnými číslami, keďže sa nerátalo s dopojením Plávkovej ulice s ulicou Staré Grunty, pričom predmetné územie je v zmysle územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy určené na zastavanie.”

Ako však mestská časť dopĺňa, celý problém s orientačnými číslami vyrieši predĺženie práve Plávkovej ulice. „Pripojenie Plávkovej ulice k ulici Staré Grunty by vytvorilo ďalšiu možnosť číselného radu pre pridelenie orientačných čísel na zrealizované, respektíve uvažované stavby.”

Predĺžená Plávková ulica. Foto: Miroslava Pavlíková
Predĺžená Plávková ulica. Foto: Miroslava Pavlíková

Na ulicu som sa bola pozrieť aj osobne. Zhodou okolností som stretla jedného z obyvateľov novovzniknutej predĺženej Plávkovej ulice. Podľa jeho slov tu bol naozaj problém s orientačnými číslami, tak je rád, že sa celá vec hádam konečne vyrieši.

Pán, ktorý tu býva, mi presne ukázal, kadiaľ mám ísť, aby som našla ďalšiu ulicu, ktorá tiež od spomínaného 15. mája dostane nový názov.

Nová ulica, nový názov

Keďže bola Plávková ulica na konci uzavretá, musela som ísť opačnou stranou. Dostala som sa na novú ulicu, na ktorej sú rodinné domy a bytové jednotky v procese výstavby. Nová ulica je teda ešte stavenisko. 

Nová Suchohríbová ulica je ešte stavenisko. Foto: Miroslava Pavlíková
Nová Suchohríbová ulica je ešte stavenisko. Foto: Miroslava Pavlíková

Názov úplne novej ulice sa bude odvíjať od pomenovaní susedných ulíc v tejto lokalite. Ako uvádza Mestská časť Karlova Ves, ulica sa bude volať Suchohríbová. Aby dodržala „charakter okolitých názvov a pokračovanie v pomenovávaní ulíc podľa názvov húb.”

K návrhom názvov ulíc sa musela vyjadriť aj Názvoslovná komisia hlavného mesta SR Bratislavy a Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ. Obe spomínané inštitúcie schválili Plávkovú aj Suchohríbovú ulicu. 

Nová ulica v Karlovej Vsi - Suchohríbová. Foto: Miroslava Pavlíková
Nová ulica v Karlovej Vsi – Suchohríbová. Foto: Miroslava Pavlíková

Vyjadriť sa mohli aj obyvatelia

Keďže nebola podaná žiadna pripomienka k návrhu všeobecne záväzného nariadenia ani zo strany obyvateľov, ktorí si mohli počas obdobia od 19. 3. 2024 do 29. 3. 2024 detailnejšie pozrieť informácie vyvesené na úradnej tabuli mesta Bratislavy alebo si ich pozrieť na internetovej stránke hlavného mesta Bratislava, mohol Magistrát hlavného mesta SR pristúpiť k schváleniu tohto návrhu.

Od 15. mája nám teda do mapy mesta Bratislavy pribudnú nové ulice s názvom húb. Samotné označenie ulíc vykoná na vlastné náklady mesto Bratislava. Taktiež názvy ulíc zapíše do evidencie názvov ulíc.

Suchohríbová ulica je v štádiu staveniska. Foto: Miroslava Pavlíková
Suchohríbová ulica je v štádiu staveniska. Foto: Miroslava Pavlíková
Predĺžená Plávková ulica, na ktorej sa bude stavať. Foto: Miroslava Pavlíková
Predĺžená Plávková ulica, na ktorej sa bude stavať. Foto: Miroslava Pavlíková

Ďalšie články