Zdravotne postihnutí musia pre výťah nastúpiť a vystúpiť na ďalšej vlakovej zastávke

Osoby so zdravotným postihnutím musia nastúpiť a vystúpiť na ďalšej zastávke Na železničnej zastávke Bratislava-Vinohrady sa OZP nedostanú k nástupištiam. Foto: Miroslava Pavlíková

BRATISLAVA – Už dlhodobo nefunguje výťah a ani schodisková plošina pre osoby so zdravotným postihnutím na železničnej zastávke Bratislava-Vinohrady. Imobilní ľudia tak musia vystúpiť až na Hlavnej stanici.

Ste osoba so zdravotným postihnutím (OZP), bývate v miestnej časti Nového Mesta Vinohrady a chcete ísť vlakom napríklad do Žiliny? Z najbližšej železničnej zastávky Bratislava-Vinohrady sa nedostanete. Nemáte sa totiž ako so svojím invalidným vozíkom vyviezť na nástupište. 

Na železničnej zastávke Bratislava-Vinohrady nefungujú výťahy a ani plošina pre OZP. Foto: Miroslava Pavlíková

Riešením pre vás bude presunúť sa inými spojmi na železničnú stanicu Bratislava hlavná stanica a až odtiaľ sa dostanete, kam potrebujete. Vlaky z Hlavnej stanice sa opäť dostanú do Vinohradov v priemere tak za 6 až 7 minút. 

Na otázku nefungujúcich výťahov odpovedala priamo pre Bratislavský Štandard Lucia Lizáková, Manažérka komunikácie zo ŽSR-Železnice Slovenskej republiky: „Zastávka Bratislava-Vinohrady je vybavená výťahmi/schodiskovou plošinou, ktoré nie sú samoobslužné a pri ich použití je potrebná asistencia zaškoleného zamestnanca ŽSR. Keďže zastávka nie je obsadená zamestnancom ŽSR, z tohto dôvodu, ako aj z dôvodu možného násilného poškodzovania a pohybu neprispôsobivých osôb bola zastávka Bratislava-Vinohrady vyradená zo zoznamu staníc a zastávok s prístupom pre OZP.”

Schodisková plošina pre OZP nefunguje. Je zamknutá na zámok. Foto: Miroslava Pavlíková
Schodisková plošina pre OZP nefunguje. Je zamknutá na zámok. Foto: Miroslava Pavlíková

Na výťahy a schodiskovú plošinu pre imobilných cestujúcich som sa bola pozrieť aj osobne. Nič nefunguje. Ani jeden výťah. Ani plošina. Tá je zamknutá na zámok a zo zadnej strany má na sebe pavučiny. 

Na zemi pri jednom z výťahov nachádzam odlepené oznámenie o  nefungujúcom výťahu, ktorý je mimo prevádzky. Pre osoby, ktoré sa hore k nástupištiam nemôžu dostať po schodoch, je na papieri doporučená iná vlaková stanica, a to Hlavná stanica. 

Oznámenie o nefungujúcom výťahu leží odlepené na zemi. Foto: Miroslava Pavlíková
Oznámenie o nefungujúcom výťahu leží odlepené na zemi. Foto: Miroslava Pavlíková

Vo vyjadrení, ktoré poskytla pani Lizáková, sa tiež uvádza: „ŽST zabezpečila označenie zariadení – spolu s upozornením/usmernením, ktorú najbližšiu stanicu je možné použiť pre prepravu OZP (týka sa aj detských kočíkov, ak si cestujúci nevie poradiť sám). V tomto prípade je to ŽST Bratislava hlavná stanica. Upozornenie je umiestnené v informačných tabuliach pre cestujúcu verejnosť vo vestibule zastávky a na jednotlivých výťahoch.”

Pýtam sa aj mladého muža pracujúceho v staničnom bufete. Na železničnej zastávke je denne, takže má prehľad. Pracuje tu asi pol roka a odkedy tu je, výťahy nikdy nefungovali. 

Do podchodu vchádza pán so svojím elektrobicyklom. Chce sa s ním dostať k nástupišťu. Ide od jedného výťahu k druhému. Keďže výťahy nefungujú, oslovím ho.

Ako sa od neho dozvedám, je tu prvýkrát, berie to športovo a s humorom. „Hlavne, že na bicykle predávajú lístky.” [preprava bicykla vlakom – pozn. red.] Berie svoj ťažký elektrobicykel do rúk a nesie ho hore k nástupištiam. 

Na železničnej zastávke Bratislava-Vinohrady nefungujú výťahy. Foto: Miroslava Pavlíková
Na železničnej zastávke Bratislava-Vinohrady nefungujú výťahy. Foto: Miroslava Pavlíková

V podchode nečakám dlho a prichádza mamička Margita s kočíkom. „Myslím si, že je to absurdné na dnešnú dobu a teda musím povedať, že výťahy už dlhodobo nefungujú. Takto som išla aj pred rokom a musela som si ten kočík sama vynášať aj s dieťaťom.” 

Mladej mamičke pomôžem vyniesť kočík hore k nástupišťu a k danej situácii idem zistiť ďalšie informácie ešte k zamestnancom na železničnej zastávke Bratislava-Vinohrady.  

Mamička Margita musela, kvôli nefungujúcim výťahom, vyjsť s kočíkom po schodoch sama. Foto: Miroslava Pavlíková
Mamička Margita musela vzhľadom na nefungujúce výťahy vyjsť s kočíkom po schodoch sama. Foto: Miroslava Pavlíková

Zamestnanci Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) mi vravia, že tu výťahy nefungujú už desať rokov. 

Manažérka Lucia Lizáková z Odboru komunikácie a marketingu vo svojom vyjadrení na záver dodáva, že Železnice Slovenskej republiky jednajú podľa predpisov: „ŽST teda postupujú v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1371/2007 z 23. októbra 2007 o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave čl. 22, bod 3. ŽST Bratislava hlavná stanica je vybavená potrebnou infraštruktúrou pre potreby bezproblémovej prepravy ZPO/PRM.”

K problematike práv týkajúcich sa osôb so zdravotným postihnutím vo veci nefungujúcich výťahov a plošine pre imobilných cestujúcich som oslovila aj Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Na vyjadrenie pre Bratislavský Štandard čakáme.


Ďalšie články