Predplatné
Prihlásiť sa
Bratislavský Štandard

Stanoviská dopravných policajtov hanebne odignorovali. O projekte Ulica na hranie rozhodujú deti

Vazovova2 Foto: Redakcia

BRATISLAVA – Jednou z najviac diskutovaných tém Bratislavy posledných mesiacov sa po absolútne pokazenej cyklotrase na nábreží Dunaja stali križovatky pri základných školách na Vazovovej a Mudroňovej ulici. Dopravné riešenia z dielne Metropolitného inštitútu Bratislava tu prekvapili mnohých odborníkov, ale aj laickú verejnosť. Nečudo, keď o nich rozhodovali deti.

Projektu Ulica na hranie venoval patričný čas na minulotýždňovej prezentácii aj primátor Matúš Vallo. Ten sa babrácke riešenia z dielne Metropolitného inštitútu Bratislava snažil najprv obhajovať. Bratislavčanom vysvetlil, že hlavným cieľom projektu bolo zvýšiť bezpečnosť detí v okolí škôl, čo je samo o sebe šľachetným a dobrým úmyslom. Nakoniec však sám uznal mnohé pochybenia pri realizácii a pripustil, že sa projekt bude meniť. Zrušené parkovacie miesta, desiatky plastových stĺpikov, lavičky, kvetináče a omaľovánky uprostred križovatiek dvoch frekventovaných bratislavských ulíc si totiž fanúšikov nenašli.

Nemuselo však tomu vôbec byť tak, ak by sa urbanisti a inžinieri stojaci za týmto projektom nevyhli tomu najdôležitejšiemu, vypočutiu pripomienok odborníkov. Projekt mal totiž prejsť viacerými fázami. V nich mali hrať najdôležitejšiu úlohu deti a ich rodičia. Tí sa mali prostredníctvom rôznych dotazníkov, vnímavých vychádzok, fokusových skupín, susedských podujatí či online stretnutí vyjadriť, ako si bezpečné prostredie predstavujú. Urbanisti a inžinieri to mali následne pretaviť do projektovej dokumentácie, potrebnej k zmene dopravného značenia.

Ku každej zmene dopravného značenia je však potrebné aj stanovisko príslušného dopravného inšpektorátu. No a tu prichádza kameň úrazu. Stanoviská krajského dopravného inšpektorátu boli pri projekte Ulica na hranie v každom prípade nesúhlasné. Úlohou policajných dopravných inžinierov je totiž posúdiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

„Krajský dopravný inšpektorát v Bratislave vydal k určeniu dopravného značenia, no rovnako aj k zvláštnemu užívaniu, v oboch prípadoch nesúhlasné stanoviská pre cestný správny orgán a obec v zmysle cestného zákona,“ uviedol hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Bratislave Michal Szeiff.

Ako sa v stanovisku Krajského dopravného inšpektorátu Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave uvádza, s návrhom zmeny trvalého dopravného značenia na križovatke Vazovova a Mýtna nesúhlasia, vzhľadom na to, že projekt organizácie dopravy je v rozpore s vyhláškou o dopravnom značení.

Z dôvodu plynulosti cestnej premávky rovnako nesúhlasili s umiestnením dvoch priechodov pre chodcov vo vzdialenosti 32,5 metra. No a nesúhlasili tiež ani s umiestnením cyklopruhu v smere z Mýtnej ulice, ktorý je podľa nich v kolízii s autobusom MHD. Odpoveďou komisie na určovanie dopravného značenia bolo, že na predmetné stanovisko policajtov neprihliadajú.

Obdobne dopadlo aj určenie značenia na Mudroňovej ulici. Komisia nové usporiadanie ulice schválila aj napriek nesúhlasnému stanovisku policajtov, keďže sa nestotožňuje s názorom polície pri uprednostňovaní plynulosti cestnej premávky pred bezpečnosťou a ochranou chodcov, v tomto prípade detí. To, že chránia deti plastovými stĺpikmi a vytvárajú im prostredie na hranie uprostred frekventovanej križovatky, im však nebezpečné nepripadá. Zvláštne. Negatívne stanovisko dostalo aj riešenie na Nevädzovej ulici.

Určiť dopravné značenie aj napriek nesúhlasnému stanovisku umožnila magistrátu zmena zákona o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií, ale aj cestného zákona, z mája minulého roku, keď sa v procese schvaľovania zmien v dopravnom značení prestalo vyžadovať od polície takzvané záväzné stanovisko.

Po novom tak stačí len obyčajné stanovisko, a to môže byť aj nesúhlasné. „Uvedenú zmenu zákona využil Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy a dopravné značenie, prípadne zvláštne užívanie, určil napriek nesúhlasnému stanovisku Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave,“ dodal Szeiff.

Na uvedenú zmenu zákona sa odvolal aj primátor Vallo. „Napriek tomu, že s KDI máme vzťahy veľmi dobré, bezpečnosť detí, alebo pokus urobiť okolie našich škôl bezpečnejšie, bol pre nás dôležitejší. Preto sme aj po ich negatívnom stanovisku pokračovali ďalej tak, ako nám zákon umožňuje,“ vysvetlil na pondelkovej prezentácii primátor Bratislavy.

Po realizácii a následnej reakcii ľudí si však už v súčasnosti primátor pripúšťa určité chyby a projekt Ulica na hranie sa minimálne na Vazovovej a Mudroňovej bude meniť. Na oboch miestach majú pribudnúť parkovacie miesta a ďalšie prvky upokojovania dopravy. Na Mudroňovej sa zníži rýchlosť na 30 km/h, pribudne ďalší priechod pre chodcov či nové spomaľovacie vankúše. Zrušenie stredovej čiary, ktoré má byť podľa inžinierov z magistrátu prvkom upokojenia dopravy, však vyznieva dosť rozpačito. Na Vazovovej pribudne v dňoch školského vyučovania zóna pre krátkodobé státie a po novom bude zakázané pravé odbočenie smerom na Radlinského.

Pripomíname, že v oboch prípadoch má ísť opäť len o dočasné zmeny, ktoré vznikali rovnako v spolupráci s deťmi a ich rodičmi. A ako magistrát ďalej uvádza, tieto zmeny sa budú po čase opäť vyhodnocovať a keď budú fungovať, začnú pracovať na ich finálnej podobe. Možno by však stačilo len poradiť sa s odborníkmi a počúvať dopravných inžinierov. Predišlo by sa tak zbytočnému robeniu pokusných králikov z detí a ich rodičov a ušetrili by sa nemalé finančné prostriedky. A v neposlednom rade by snáď konečne dopravné oddelenie magistrátu prestalo pripomínať nekompetentnú partičku, opakovane búrajúcu a prestavujúcu dráhu na pieskovisku.


Ivan Lučanič