Predplatné
Prihlásiť sa
Bratislavský Štandard

Vallo na diskusii s občanmi priznal spomalenie dopravy na nábreží, avizuje zmeny

Primátor Matúš Vallo v Starej Tržnici. Zdroj: Vladimír Palko ml.

BRATISLAVA – Primátor Matúš Vallo pozval začiatkom týždňa občanov na prezentáciu a následnú diskusiu do Starej Tržnice. Hneď na začiatok mu musíme uznať, že tú trojhodinovú tortúru aj napriek nachladnutiu zvládol s noblesou a k otázkam sa dostali všetci, ktorí sa niečo opýtať chceli. Výnimkou neboli ani redaktori Bratislavského Štandardu, ktorý bol jediným prítomným médiom kladúcim primátorovi priame otázky. Akcia prebehla bez incidentov.

Avizovaná 20 až 30 minútová úvodná prezentácia pred približne dvestočlenným publikom – z toho niekoľko desiatok zamestnancov magistrátu a Metropolitného inštitútu Bratislavy – sa natiahla na takmer hodinu a po krátkej prestávke sa pred divákov posadilo celé vedenie magistrátu, pripravené odpovedať na otázky publika.

Nasledoval dvojhodinový maratón otázok a očakávaných odpovedí. Verejnosť primátorovi vyčítala nedostatky, najmä v oblasti hromadnej dopravy. Konkrétne výhrady zazneli voči meškaniu, bezdomovcom znečisťujúcim dopravné prostriedky či predlžovaniu intervalov spojov. Ak predtým Vallo oznamoval, že sa v Bratislave neustále zvyšuje počet registrovaných automobilov, vyššie uvedené by mu malo byť nápovedou.

Bratislavčanov tiež trápila v mnohých aspektoch nespravodlivá parkovacia politika znásobená takzvaným chodníkovým zákonom, prezamestnanosť na magistráte a zlé hospodárenie mesta. Na pretras prišlo aj ohodnotenie vodičov mestskej hromadnej dopravy či nábor nových vodičov. Odpovede primátora a kompetentných sa neodlišovali od oficiálnych vyjadrení pre médiá a preto je zbytočné sa im bližšie v tomto texte venovať. Teda až na jednu.

Cyklotrasa na nábreží spomalila dopravu

Už počas prezentácie primátor priznal, že toľko diskutovaná cyklotrasa na nábreží reálne spomalila dopravu a ohlásil zmeny. Uviedol, že meranie rýchlosti premávky na nábreží vykonávajú pomocou dronu, ktorý sa zameria na jedno auto a potom sa vyhodnotí čas jeho prechodu konkrétnym úsekom.

Cyklotrasu Vallo naďalej obhajoval ako dobrý nápad. Pokračoval však: „To, či sme to urobili dobre a neurobili sme tam chyby, to poviem, že áno, myslím, že sme tam urobili chyby a mohli sme to urobiť lepšie. Mohli sme to viac komunikovať, viac vysvetľovať, mohli sme sa viac zaoberať najmä najproblematickejším miestom, ktoré tam máme, a to je Šafárikovo námestie smerom na most SNP.“

Foto z prezentácie. Zdroj: Štandard

O prejazde od Chatam Sófer po Šafárikovo námestie uviedol, že je o 3 minúty pomalší než pred zmenou a prejazd v opačnom smere od Šafárikovho námestia po Most SNP zas o 2 minúty pomalší. Najväčšiu chybu priznal pri prejazde úsekom Landererova – Most SNP, kde vzniklo meškanie 4 minúty, čo je takmer dvojnásobok pôvodného času potrebného na prejazd úseku.

Zmena na Vajanského podľa primátora vôbec neovplyvnila jazdné doby na mostoch Lanfranconi a SNP, o takmer minútu sa predĺžila v dopravnej špičke na moste Apollo a o minútu a pol na Prístavnom moste. Medzi navrhovanými úpravami zo strany magistrátu dominuje zmena signálneho plánu na semaforoch na Šafárikovom námestí, ktorá má zvýšiť priepustnosť križovatky.

Priznali malé chyby

Na doplňujúcu otázku Bratislavského Štandardu, prečo magistrát nedokáže konzultovať zmeny v doprave s dopravnými odborníkmi predtým, ako odštartuje zásadný projekt typu cyklotrasy na nábreží a predísť tak podobným problémom, primátor odpovedal: „Máloktorý dopravný analytik bude bojovať za cyklistov, to som ešte nezažil. Čo ale musíme priznať, sú riešenia v úplných detailoch našej cyklocesty, ktoré sa dnes ukázali ako nedostatočné, napríklad vyznačenie, niektoré šípky sme museli opravovať tak, aby spĺňali nejakú normu. Takže áno, to je tá chyba, o ktorej som hovoril, ktorá nemala nastať.“

Pripomíname pánovi primátorovi, že žiadny z nám známych dopravných analytikov pri kritike cyklotrasy na nábreží nespochybnil právo cyklistov na bezpečný presun po segregovanej cyklotrase. Skôr predniesli odborné výhrady voči celkovému prevedeniu projektu. Že mali pravdu, v pondelok čiastočne priznal aj on sám. Uvidíme, do akej miery bude musieť priznať ďalšie pochybenia v budúcnosti.

Obyvatelia o akciu prejavili pomerne veľký záujem a mohli slobodne položiť svoje otázky, nastoliť problémy v konkrétnych častiach Bratislavy, alebo primátorovi vo všetkej slušnosti argumentačne „naložiť“. Jedna z diskutujúcich Bratislavčaniek napríklad vyslovila zaujímavú myšlienku, keď Matúšovi Vallovi pripomenula, že magistrátom ospevované „15-minútové mestá“, za aké sa snažili prezentovať niektoré nové projekty, sa snažili formou moderných sídlisk budovať už komunisti a teda nejde o nič nové pod slnkom.

Pri bližšom pohľade na spôsob fungovania magistrátu, jeho schopnosti nájsť vinníka za zlý stav mestských financií všade, len nie u seba, nekomunikovaní niektorých zásadných tém a ich pretláčanie z pozície sily, nerešpektovanie odborných názorov mimo svoju bublinu, zjavný úpadok verejných služieb, či vyťahovanie niektorých prekonaných projektov spred roku 1989, sa natíska otázka, či sa Bratislava náhodou neocitla na známom chodníku opakovania veľkého historického omylu v malom meradle. Že dnešný smutný príbeh hlavného mesta personifikuje práve osoba primátora Matúša Valla, je už len podčiarknutím historického deja vu.


Vladimír Palko ml.