Obyvatelia mali výhrady voči návrhu ÚPZ Zátišie - Hattalova. Nové Mesto príde s novým

MČ Nové Mesto prinesie nový návrh Obyvatelia MČ Nového Mesta podali voči návrhu námietky. Foto: Zdroj: TASR - Michal Svítok

BRATISLAVA – Mestská časť Nové Mesto sa rozhodlo územný plán zóny (ÚPZ) Zátišie – Hattalova stiahnuť, a to z dôvodu veľkého množstva pripomienok obyvateľov. Zároveň však mestská časť pripraví nový návrh územného plánu zóny.

Podľa slov samosprávy Nového Mesta nový návrh územného plánu plne nahradí ten predchádzajúci. Bude taktiež zohľadňovať podnety a pripomienky od obyvateľov, ktoré zazneli na ich minuloročnom verejnom prerokovaní.

Samotné požiadavky sa týkali otázok o zachovaní súčasného charakteru územia a zazneli aj požiadavky hlavného mesta na riešene stabilizovaných území.

Medzi hlavné ciele ÚPZ Zátišie – Hattalova patrí vyváženosť mestského prostredia, skvalitnenie obytného prostredia, stanovenie limitov pre hospodárske aktivity v zóne so zachovaním verejnej zelene a verejných plôch. Súčasťou riešenia bude aj udržateľná transformácia zanedbaných, nefunkčných a rozvojových území.

V plánoch sa hovorí aj o riešení dopravy či už cyklistickej, pešej alebo statickej.

O ktoré územie ide

Riešené územie je vymedzené zo severovýchodu železničnou traťou Bratislava – Komárno, z juhovýchodu Vajnorskou ulicou, z juhozápadu Riazanskou a zo severozápadu Kukučínovou ulicou. V projekte sa spomínajú ešte ulice, ktoré toto územie ohraničujú a to: Odborárska, Vajnorská, Za stanicou, Rožňavská, Trnavská cesta, Bajkalská, Jarošova a Račianska.

(tasr)


Ďalšie články