Na Kolibe opäť ožíva kontroverzná výstavba. Získa povolenie od magistrátu?

dmc pol fin budova štúdia V lukratívnej časti Koliby sa už dlhodobo plánuje bytová výstavba. Foto: TASR - Štefan Puškáš

BRATISLAVA – V areáli bývalých filmových štúdií na bratislavskej Kolibe sa snaží J&T Real Estate cez jej blízku spoločnosť Panorama byty presadiť polyfunkčný komplex. V súčasnosti prebiehajú schvaľovacie procesy na kompetentných úradoch.

Okolo plánovanej výstavby bol určitý čas ticho. Len na pripomenutie treba dodať, že v roku 2013 Štúdio Koliba ako vlastník pozemkov plánoval výstavbu troch bytoviek a jednej polyfunkčnej budovy. Záväzné stanovisko od Bratislavy síce investor získal, ale termíny výstavby však nedodržal.

Určitým problémom pre realizáciu stavby boli námietky obyvateľov, ale aj výhrady občianskeho združenia Za lepšiu Kolibu, kde figuroval súčasný námestník primátora Bratislavy Jakub Mrva ako aj starosta mestskej časti Nové Mesto Matúš Čupka. Zaujímavé bude sledovať, ako sa k spomínanej stavbe postaví v súčasnosti vedenie samosprávy.

Panorama byty je nástupcom Štúdia Koliba, ktorá vlastní pozemky v chátrajúcom areáli na Brečtanovej, kde sídli aj TV JOJ.

Keďže pôvodné rozhodnutie sa nepozdávalo bývalému primátorovi Bratislavy Ivovi Nesrovnalovi, musel investor znova požiadať dodatočne o povolenie.

„Pre projekt bytových domov na Kolibe sme v roku 2013 získali súhlasné záväzné stanovisko Hlavného mesta SR Bratislava a v roku 2014 bol podaný návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavebnom úrade Bratislava – Nové Mesto. Splnili sme všetky zákonom stanovené požiadavky, ale rozhodnutie doteraz nebolo vydané,“ informoval Bratislavský Štandard hovorca JTRE Daniel Suchý.

Príslušný stavebný úrad mestskej časti Nové Mesto však konanie prerušil a navrhovateľa vyzval na doplnenie potrebných stanovísk v lehote do 120 dní.

„Aktuálne územné konanie pre stavbu Areál KOLIBA, bytové domy, Brečtanova ul., Bratislava je v súčasnosti prerušené a navrhovateľ bol vyzvaný na doplnenie. Z dôvodu prebiehajúceho konania sa vedenie mestskej časti nebude k nemu vyjadrovať,“ spresnil pre Bratislavský Štandard z referátu komunikácie Miestneho úradu Nové Mesto Jakub Lazarčík.

K investičnej činnosti je potrebné povolenie na výrub drevín, potvrdenie od Dopravného úradu, BVS, SPP, KPÚ Bratislava, ale predovšetkým záväzné stanovisko magistrátu, čo je pre vydanie územného rozhodnutia kľúčové.

K pripravenej stavbe, ktorá by sa mala nachádzať v blízkosti mestského lesoparku, nie je naklonená ani miestna samospráva.

„V zmysle územného plánu Hlavného mesta SR Bratislavy je predmetné územie súčasťou funkčnej plochy občianskej vybavenosti celomestského a nadmestského významu, pričom ide o stabilizované územie, kde územný plán počíta s možnosťou výstavby iba výnimočne za podmienky, že investičný zámer prináša do územia zvýšenie kvality prostredia, prevádzkovej kvality územia, rešpektuje regulačné prvky, ktoré reprezentujú existujúcu zástavbu a nevnáša do zástavby neprimeraný kontrast, respektíve neúmerné zaťaženie pozemku. Podľa môjho názoru plánovaná výstavba tieto podmienky nespĺňa,“ reagoval pre Bratislavský Štandard poslanec miestneho zastupiteľstva Nové Mesto Tomáš Korček.


Ďalšie články