Bratislava má o tri ulice viac. Vyžiadala si to nová štvrť Vydrica

398423936_820340956767902_230897544212842250_n Medzi budovami Vydrice budú tri ulice. Foto: Lucron

BRATISLAVA – Na májovom mestskom zastupiteľstve schválili poslanci pomenovanie novovznikajúcich ulíc Žižkova, Floriánska a Oeserova. Zmena súvisí s prvou etapou výstavby Vydrica, ktorá ešte nie je dokončená.

Návrh na pomenovanie zmienených ulíc schválilo miestne zastupiteľstvo Staré Mesto 12. decembra 2023, keďže v časti Podhradia prebieha rozsiahla výstavba. Kým Žižkova už desiatky rokov je súčasťou Bratislavy, Floriánska a Oeserova zanikli postupnou likvidáciou Podhradia, ku ktorému patril Zuckermandel a Vydrica.

Existujúca Žižkova ulica sa iba predlžuje, umiestnená bude najbližšie k Nábrežiu arm. gen. Ludvíka Svobodu. V minulosti tvorila hlavnú tepnu Podhradia. Pôvodne sa volala Ulica Márie Terézie, neskôr Podhradská ulica, počas 2. svetovej vojny Ulica Hermanna Göringa, súčasný názov dostala v roku 1946.

Ulica dostala podobu v 18. storočí, keď zažíval Zuckermandel najväčší rozkvet a až do roku 1850 bola majetkom Bratislavského hradu.

V strednej časti novovznikajúcej Vydrice bude situovaná Floriánska ulica, jej názov má historický význam pochádzajúci z 18. storočia.

Pomenovanie nesie po Svätom Floriánovi, ktorý je patrón hasičov, pre jeho charakter a odvahu. Vlastným menom Florian von Lorch sa pravdepodobne narodil v roku 250 v Cetii, v súčasnom rakúskom Zeilselmaure. 

Svätý Florián sa zobrazuje ako rímsky vojak s prilbou na hlave, v ľavej ruke so zástavou a v pravej s nádobou na vodu, ktorou zalieva horiaci dom. Od vojaka dosiahol neskôr hodnosť plukovníka pohraničných rímskych légií.

Svoj život obetoval preto, aby zachránil ďalších 40 vojakov, ktorí sa stali kresťanmi. Podľa povesti zachránil v ôsmom storočí patrón hasičov nemecké mesto Norimberg pred požiarom. Ďalšia legenda sa viaže k záchrane istého uhliara, ktorý spadol do ohňa a bol zachránený na príhovor svätca. 

Najbližšie k hradnému bralu sa bude nachádzať Oeserova ulica, ktorej pomenovanie sa opiera o historický názov pochádzajúci z 18. storočia. Adam Friedrich Oeser bol nemecký maliar a sochár, ktorý sa narodil 17. februára 1717 v Bratislave.

Počas života študoval a pracoval v Bratislave ale aj vo Viedni. Stal sa rešpektovanou osobnosťou kultúrneho a umeleckého života v Drážďanoch, Weimare ako aj Lipsku.

Bratislavskému Veľkému evanjelickému kostolu na Panskej ulici daroval oltárny obraz, jeho diela sa nachádzajú v Múzeu mesta Bratislavy a v Slovenskej národnej galérii.


Ďalšie články