Zomrela významná špecialistka na dejiny Bratislavy

uprimnu-sustrast_bratislavsky-1 Ilustračný obrázok: Štandard

BRATISLAVA – Na posledný odpočinok navždy odišla vysokoškolská pedagogička Alžbeta Sopušková, ktorá sa špecializovala na dejiny Bratislavy.

Informovala o tom Filozofická fakulta Univerzity Komenského (UK) v Bratislave.

Alžbeta Sopušková sa narodila 2. mája 1954.

„Žila v Bratislave, kde absolvovala štúdium na Gymnáziu Vazovova. Zmaturovala v triede s humanitným zameraním. V rokoch 1973 až 1978 študovala odbor filozofia – história na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. V roku 1980 úspešne obhájila rigoróznu prácu Cesta k československej federácii a získala titul PhDr,“ uvádza fakulta.

Doktorka Sopušková sa dlhodobo venovala obdobiu prvej polovice 20. storočia. Bola priekopníčkou a špecialistkou na dejiny Bratislavy. Špecificky sa venovala osobnosti Roberta Williama Setona-Watsona a materiály súvisiace s jeho životom študovala aj vo Veľkej Británii, z čoho vychádzala aj jej publikačná a pedagogická činnosť.

Od roku 1979 pôsobila ako asistentka na vtedajšej Katedre československých dejín a archívnictva, o rok neskôr sa stala jej tajomníčkou.

„Z neskoršieho obdobia si ju mnohí budú pamätať ako dlhoročnú študijnú poradkyňu odboru história. Katedru slovenských dejín opustila v roku 2010. Pre našu fakultu vykonala veľké množstvo práce – pestovanie medzinárodných kontaktov, organizovanie mobilít, preklady a šírenie dobrého mena univerzity,“ doplnila fakulta.

Pedagogička taktiež dlhodobo prednášala na Univerzite tretieho veku Univerzity Komenského a pre poslucháčov a poslucháčky organizovala rôzne odborné exkurzie.

Okrem pedagogického pôsobenia na UK svoj organizačný a rečnícky talent využila aj pri príprave exkurzií na katedre. Neskôr pôsobila aj ako profesionálna sprievodkyňa v angličtine, nemčine a ruštine nielen v Bratislave, ale aj v širokom, európskom rámci.

Alžbeta Sopušková sa podieľala na publikovaní propagačných materiálov aj vzdelávaní profesionálnych sprievodcov a sprievodkýň.

V roku 2011 ju Bratislavské kultúrne a informačné stredisko ocenilo za jej takmer 40-ročnú sprievodcovskú činnosť a vytváranie pozitívneho obrazu o hlavnom meste Bratislava. Od konca 90. rokov pôsobila v cestovnej kancelárii Mistrál.

„Pamätať si ju budeme ako všestranne rozhľadenú a aktívnu osobnosť s veľmi priateľským vystupovaním, nabitú pozitívnym prístupom a uvažovaním. Česť jej pamiatke a úprimnú sústrasť pozostalým,“ dodala fakulta.

(FiF UK, mas)


Ďalšie články