Mestská nájomná agentúra funguje už viac ako rok. Zatiaľ pomohla jedenástim rodinám

IMG_4620 (1) Tlačová beseda o Mestskej nájomnej agentúre. Foto: Ivan Lučanič

BRATISLAVA – Bratislavská Mestská nájomná agentúra po roku svojho fungovania pomohla viacerým rodinám. Hoci zatiaľ išlo len o jedenásť rodín, vedenie mesta a partneri projektu v nej vidia stále veľký význam.

Projekt Mestskej nájomnej agentúry spustilo vedenie mesta v rámci Bratislavskej organizácie bývania ešte minulý rok, s úlohou rozširovať bytový fond o byty zo súkromného sektoru a ich následným zverením do správy agentúry.

Jedným z cieľov je zároveň zlepšenie dostupnosti bývania pre rodiny a ľudí v bytovej núdzi, ktorí sú v rámci štandardného trhu s bývaním z rôznych dôvodov znevýhodnení.

Mestská nájomná agentúra má vo svojej podstate pôsobiť ako prostredník medzi majiteľmi bytov a rodinami, ktoré si nevedia dovoliť štandardný trhový prenájom.

Nájomná agentúra tu vo vzťahu k prenajímateľovi vystupuje ako garant nájomnej zmluvy, poskytuje pre majiteľa istotu bezpečne prenajatého bytu a zároveň berie na seba riziká spojené s prenájmom.

Na druhej strane pôsobí ako garant sociálnej podpory pre rodiny v núdzi, v prípade akýchkoľvek problémov.

Ako na stredajšej tlačovej konferencii uviedol primátor mesta Bratislava Matúš Vallo, aj po roku je veľmi rád, že sa mesto Bratislava pustilo do založenia takejto agentúry, ktorá je jediná svojho druhu na Slovensku.

„Asi sa zhodneme, že bývanie je základ a mať dôstojné bývanie je pre každého človeka zásadná vec. Získať v našom meste dostupné bývanie je pre mnohých ľudí stále veľký problém a často aj nedosiahnuteľná méta,“ uviedol na úvod primátor Bratislavy.

Práve s pomocou danej ustanovizne sa majú tieto chýbajúce kapacity pre ohrozené skupiny a ľudí v núdzi podariť získať. „Za posledný rok vďaka Mestskej nájomnej agentúre našlo strechu nad hlavou už 39 ľudí, vrátane 17 detí,“ doplnil primátor.

Partnermi projektu sa stali Nadácia Slovenskej sporiteľne prostredníctvom svojej obchodnej spoločnosti Dostupný domov a Nadácia poisťovne Kooperatíva. Tie pomáhajú Mestskej nájomnej agentúre nielen s bytovým fondom, ale aj s ďalšími financiami.

Ako uviedla správkyňa správnej rady Nadácie Slovenskej sporiteľne Barbara Henterová, v rámci svojej sesterskej spoločnosti Dostupný domov na Slovensku zabezpečili na podobné aktivity už viac ako 400 bytov, z ktorých pre potreby Mestskej nájomnej agentúry poskytli zatiaľ 10.

Okrem dodania bytov podľa presne definovaných kritérií a podmienok ďalej Nadácia poskytuje Mestskej nájomnej agentúre aj financie, ktoré by mali predstavovať určitú dotáciu nájomného pre rodiny, ktoré si nemôžu dovoliť uhradiť ju v plnej výške.

„Rovnako tak zabezpečujeme financie aj na pokrytie personálnych nákladov na dvoch sociálnych pracovníkov, ktorí sa v tomto procese stali kľúčovou súčasťou zabývania sa nových nájomníkov,“ uviedla Barbara Henterová.

Na projekte sa finančne spolupodieľa aj Nadácia poisťovne Kooperatívy. Tá podľa slov predsedu správnej rady Vladimíra Bakeša prispieva svojimi prostriedkami či už na na doplatenie nájomného, alebo na tvorbu garančného fondu.

„Ten sa využíva v prípade, ak by si krátkodobo rodina nájomné v plnej výške nevedela dovoliť, alebo na pokrytie jednorázových výdavkov spojených s úhradou školného, liekov, alebo na vyplatenie nákladov v súvislosti so sťahovaním,“ uviedol Bakeš.

Koordinátorka Mestskej nájomnej agentúry Laura Kovácsová zároveň uviedla, že v súčasnosti má vo svojom portfóliu agentúra trinásť bytov, z toho desať je od partnerskej spoločnosti Dostupná domácnosť, ďalšie dva sú z majetku Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a len jeden je momentálne od súkromného vlastníka, ktorý sa rozhodol uzavrieť nájomnú zmluvu na základe určených kritérií a podmienok.

Jednou z nich je napríklad nižšie nájomné oproti bežnej trhovej cene o 20 až 30 percent. To je však nájomcovi hradené mestskou agentúrou aj v prípade, ak byt nie je obsadený. „Zmluvy s vlastníkmi ale aj nájomcami by sa mali uzatvárať na minimálne dva roky, s možnosťou opätovného predĺženia,“ uviedla Kovácsová.

Zároveň dodala, že aj keď sa snažia o čo najoptimálnejšie nastavenie podmienok pre vlastníkov a nájomníkov, v prípade zvýšenia režijných platieb za energie, sú tieto náklady prenášané na samotných nájomníkov.    

Podmienky pre rodiny, pre ktoré je toto bývanie určené, sú nastavované individuálne, podľa jednotlivých možností daných rodín, ale s ohľadom na komerčný trh v jednotlivých častiach mesta.

„Zároveň platí, že v niektorých prípadoch samotnej rodine pomáha už to zníženie o 20 až 30 percent, čo je podmienkou pri uzatvorení zmluvy s nájomcom,“ dodala Kovácsová.


Ďalšie články