Jedinečná výstava Dejiny školstva prináša dospelým spomienky a deťom zážitky

IMG_7591 Zbierkové predmety ako súčasť výstavy Dejiny školstva. Foto: Zuzana Kunšteková

BRATISLAVA – Po vyše 50 rokoch od svojho vzniku našlo Múzeum školstva a pedagogiky nové reprezentatívne miesto pre svoje pôsobenie. V súčasnosti prebieha stála expozícia Dejinami školstva, bohatá na originálne zbierky.

Múzeum školstva a pedagogiky sa nachádza v nových priestoroch, v bývalej Masarykovej štátnej ľudovej škole v bratislavskej Devínskej Novej Vsi, ktorá prešla čiastočnou rekonštrukciou.

Súčasťou výstavy Dejiny školstva sú okrem sprievodného slova aj jedinečné školské pamiatky pochádzajúce výlučne z bohatého zbierkového fondu.

„Už názov expozície napovedá, že návštevník sa zoznámi s vývojom školstva na našom území od 9. storočia až po 90. roky minulého storočia, prostredníctvom štyroch základných elementov, ktorými sú organizácia školstva, obsah vzdelávania, učiteľ a žiak,“ informovala odborná garantka stálej expozície Dejinami školstva Daniela Vaněková.

Zbierkové predmety si návštevníci môžu nielen pozerať, smú si posedieť aj v školských laviciach alebo prelistovať pôvodné učebnice. Takýmto spôsobom sa môže súčasná generácia preniesť o niekoľko stoviek rokov do minulosti a porovnať spôsob výučby v rôznych obdobiach.

K najvzácnejším vystaveným predmetom v tejto expozícii patrí abecedná tabuľka, ktorá bola určená na vyučovanie základov čítania a počítania. Učebná pomôcka pochádzajúca z 19. storočia je jediná svojho druhu na Slovensku.

Návštevníkov zaujme aj koncept ukážky historickej školskej triedy, kde nechýbajú lavice, stoličky, tabuľa či počítadlo. Okrem toho je dostupných aj niekoľko pôvodných originálnych učebných pomôcok, učebníc a listín. Medzi ne patrí aj upravená učebnica latinskej gramatiky pre stredné školy vydaná v dielni popredného bratislavského tlačiara Františka Augustína Patzku v roku 1777.

Originálne školské listiny pútajú pozornosť aj v súčasnosti. Foto: Zuzana Kunšteková

K najstarším vystaveným listinám, ktoré múzeum vlastní, patrí vysvedčenie žiaka druhého ročníka mestskej školy v Levoči.

Podľa popisu desaťročný žiak Ondrej Ondreansky pochádzajúci z Liptovskej stolice absolvoval v školskom roku 1839/40 predmety, medzi ktoré patrili náboženstvo, biblická história, maďarská gramatika, základy latinského jazyka, aritmetika a nemecká ortografia (pravopis).

MŠaP je špecializovanou fondovou inštitúciou s celoslovenskou pôsobnosťou v oblasti dejín školstva a pedagogiky na Slovensku.

Zameriava sa na nadobúdanie, odbornú evidenciu, odbornú ochranu, vedecké zhodnotenie a prezentáciu hmotných školských pamiatok z územia dnešného Slovenska od najstarších čias až do súčasnosti. Múzeum vzniklo v roku 1970, je organizačne začlenené pod Centrum vedecko-technických informácií SR.

Okrem bežných otváracích hodín sa verejnosť môže zúčastniť celoeurópskeho podujatia Noc múzeí a galérií, ktoré sa uskutoční 18. mája. Počas podujatia bude pripravený zaujímavý program až do neskorých večerných hodín.Ďalšie články