Ak by sa pred 70 rokmi nezačala záchrana symbolu Bratislavy, dnes by tam stáli iba ruiny

420454503_10228189272350130_8117360943489013003_n Bratislavský hrad, ktorý počas rekonštrukcie pripomínal ruiny. Foto: Viliam Přybil

BRATSLAVA – Po rozsiahlom požiari Bratislavský hrad dlhé roky chátral. Nevyhnutná rekonštrukcia trvala 14 rokov, keďže z pôvodnej stavby ostalo iba torzo.

Pamiatková obnova Bratislavského hradu spustošeného požiarom 28. mája 1811 sa po márnych pokusoch začala reálne napĺňať až počas 50. rokov minulého storočia.

Za prvý krok k obnove hradu možno považovať pozvánku Krajského národného výboru, referátu pre školstvo a osvetu z 13. mája 1953, poslanú rôznym organizáciám na komisionálnu prehliadku hradného areálu a podhradia.

Spomínaná prehliadka sa uskutočnila 28. mája 1953, presne v deň 142. výročia odo dňa, keď hrad vyhorel. Prvými výskumami a neskôr aj projektovými prácami pod vedením architekta Alfréda Piffla a jeho kolektívu zo Slovenskej vysokej školy technickej sa v roku 1953 rozbehla záchrana hradu.

So stavebnými prácami sa začalo v roku 1954. Rekonštrukcia hradu bola veľmi náročnou záležitosťou, pri ktorej kolektív pod vedením Alfréda Piffla neustále zápasil s nemalými problémami.

Samotný projekt mal okrem sympatizantov i neprajníkov, ktorí pôsobili aj na Fakulte architektúry a pozemného staviteľstva, kde Piffl pracoval. Vyčítali mu množstvo nedostatkov od výskumu až po architektonické stvárnenie strechy hradu.

Ďalším problémom podobným dnešným časom bol neustály nedostatok pracovnej sily, keď sa najímali na stavebné práce brigádnici či študenti architektúry.

Nezhody vyvrcholili v auguste 1957, keď musel Alfréd Piffl po údajnom vykonštruovanom procese obnovu hradu nedobrovoľne opustiť. Bol obvinený z ohovárania spriatelenej mocnosti a na dva roky uväznený, hoci skutočné dôvody zostanú asi tajomstvom.

Po odstúpení jedného z najzanietenejších zástancov záchrany hradu rekonštrukčné práce pokračovali pod vedením architekta Dušana Martinčeka.

Hrad bol verejnosti v obnovenej podobe predstavený až v roku 1968. Hoci hrad chátral, na severnej terase od roku 1949 do 1966 fungoval aspoň sčasti kultúrny život vďaka amfiteátru. Rozsiahlejšou rekonštrukciou prešiel symbol nielen hlavného mesta, ale aj Slovenska počas obdobia 2008 až 2011.


Ďalšie články