Skleníky v Prüger-Wallnerovej záhrade opäť ožijú

Skleníky v Prüger-Wallnerovej záhrade Slávnostný výkop pri príležitosti obnovy skleníkov v Prügerke. Foto: Miroslava Pavlíková

BRATISLAVA – Chutné ovocie a zelenina porastú aj v skleníkoch výnimočnej záhrady v bratislavskom Starom meste. V pondelok 15. apríla sa v nich urobil slávnostný výkop. Historické skleníky v „Prügerke” čaká obnova.

Mesto Bratislava plánuje obyvateľom sprístupniť ďalšiu časť tejto renovovanej záhrady, ktorá v sebe nesie kus histórie. Spolu s Nadáciou Volkswagen Slovakia a Komunitným centrom Prügerka hlavné mesto začalo s rekonštrukciou spustnutých skleníkov, o ktoré sa dlhé roky nikto nestaral.

Spustnuté skleníky v Prügerke čaká obnova.
Chátrajúce skleníky v Prügerke čaká obnova. Foto: Miroslava Pavlíková

Primátor hlavného mesta Bratislavy Matúš Vallo vo svojom príhovore uviedol, aké zmeny záhradu čakajú: „V nasledujúcom období tu vďaka podpore Nadácii Volkswagen Slovakia budú obnovené tri historické skleníky, ktoré budú slúžiť tak na pestovanie, ako aj na vzdelávanie a kultúrne akcie. Tento krásny priestor neďaleko Horského parku bude môcť opäť viac a lepšie slúžiť Bratislavčankám a Bratislavčanom.”

Predseda predstavenstva Volkswagen Slovakia Wolfram Kirchert vo svojej slávnostnej reči uviedol, že aj pre neho je tento deň špeciálny: „Som veľmi poctený tým, že môžem túto výnimočnú príležitosť osláviť spoločne s vami. Pretože okrem toho, že vyrábame autá, je naším veľmi dôležitým cieľom vnímať spoločenskú zodpovednosť voči krajine aj voči spoločnosti, v ktorej pôsobíme.“

Matúš Vallo a Wolfram Kirchert podpísali memorandum o obnove troch skleníkov.
Matúš Vallo a Wolfram Kirchert podpísali memorandum o obnove troch skleníkov. Foto: Miroslava Pavlíková

Wolfram Kirchert má k celému projektu veľmi pozitívne stanovisko: „Za mnou vidíte pôvodné základy predchádzajúcich bývalých skleníkov, kde sa pestovalo ako ovocie, tak aj zelenina. A veľmi sa teším, že v spolupráci s mestom Bratislava a komunitným projektom Prügerka dnes môžeme podpísať slávnostné memorandum, v ktorom sa zaviažeme obnoviť všetky tri skleníky. Za posledných 15 rokov naším mottom bolo ,Spoločne rastieme a ja som si istý, že aj tento projekt bude rásť do krásnych vecí.“

Na slávnostnom výkope historických skleníkov nesmela chýbať ani koordinátorka projektu Prüger-Wallnerovej záhrady Zuzana Stanová. V bratislavskej samospráve sa venuje zveľaďovaniu zanedbaných verejných budov a plôch.

„To, čo vnímam ako veľmi pozitívne, je, že sa podarí vďaka tomuto projektu zachovať pestovateľskú funkciu skleníkov, pretože máme veľa záujemcov o pestovanie a už sa nezmestia do komunitnej záhrady, ktorú tu už máme zriadenú,“ uviedla Stanová.

Zuzana Stanová a Andrea Kutlíková pri slávnostnom výkope skleníkov
Zuzana Stanová a Andrea Kutlíková pri slávnostnom výkope skleníkov. Foto: Miroslava Pavlíková

Pár slov sme počuli aj od spoluzakladateľky Komunitného centra Prügerka Andrey Kutlíkovej.

„Som rada, že skleníky nebudú len nejaká vec, na ktorú sa budeme pozerať, že je to pekné a môžeme sa pri tom fotiť. Ale je to vec, ktorej môžeme byť všetci nejakým spôsobom súčasťou. A to sa snažíme robiť aj my v Prügerke, aby to nebolo len o tom, že niečo vznikne a my môžeme byť len používatelia, ale aby ľudia, ktorí sem budú chodiť, mohli byť súčasťou toho, čo tu je,“ konštatovala Kutlíková.

Kúsok histórie tejto unikátnej záhrady

Prüger-Wallnerova záhrada na Nekrasovovej ulici vznikla na konci 19. storočia. Majitelia hotelov Carlton a Savoy Prüger-Wallnerovci si ako ďalší bohatí mešťania postavili vilu v časti mesta, kde dnes stojí aj samotná záhrada. V okolí vily upravili záhradu tak, aby pôsobila skôr okrasne.

Ostatný pozemok slúžil ako úžitková záhrada, v ktorej pestovali kvety a zeleninu. Súčasťou južnej časti záhrady boli práve skleníky a domček s kotolňou na ich vykurovanie. A práve skleníky sa v pondelok mesto Bratislava v spolupráci s Nadáciou Volkswagen Slovakia rozhodlo obnoviť. 

Aj keď bol pôvodný majiteľ záhrady Heinrich Prüger známy vo svete, kde riadil ako manažér hotely v Paríži, New Yorku a v Londýne, pre svoj život si napokon vybral Slovensko. Vo svojej záhrade pestoval ovocie a zeleninu, staral sa o včely a navyše tu s priateľmi piknikoval a hrával kriket.

Staromestská záhrada dlhé roky chátrala. Príroda si v nej žila vlastným životom. Neskôr sa dostala do rúk dobrovoľníkov, ktorí sa ju už od roku 2013 snažili obnoviť.

Hlavné mesto sa nakoniec v roku 2020 rozhodlo zanedbanú záhradu zrevitalizovať a vytvoriť tak nový verejný priestor pre Bratislavčanov. Odvtedy sa záhrada stáva stále viac príjemnejším miestom na trávenie voľného času. 

Miesto pre komunity

Matúš Vallo na margo renovácie celej záhrady vo svojom príhovore uviedol, aké je dôležité mať v meste práve takýto priestor, kde sa môžu stretávať komunity. „Som rád, že sa nám podarilo vdýchnuť život práve tomuto miestu, kde nebolo nič, a vytvoriť tu priestor pre ľudí.“

Skleníky by mali nadobudnúť takúto podobu
Skleníky by mali nadobudnúť takúto podobu. Foto: Miroslava Pavlíková

Primátor mesta Bratislavy verí, že sa záhrada a s ňou aj komunita ľudí bude rozrastať. „Pretože práve komunita pomáha budovaniu súdržnej spoločnosti a dobrá komunita je jediný možný krok k lepšiemu mestu. Želám si, aby tento priestor bol otvorený pre všetkých, aby ho využívali a aby tu ľudia mohli zažiť niečo pekné. Nech to dnes doslova dobre ‚vykopneme‘!“ 

Predseda predstavenstva Nadácie Volkswagen Slovakia Wolfram Kirchert zase spomenul zaslúžilú činnosť Komunitného centra Prügerka: „Otvára také skryté mesto, kde sa môžu stretávať ľudia nezávisle od veku, kultúr a od rôznych spoločenských prostredí.“ 

Od roku 2021 je tak záhrada neďaleko Horského parku sprístupnená pre obyvateľov Bratislavy. Deti sa tu zabavia na detskom ihrisku, ktoré je v tieni stromov. Nájdete tu aj komunitnú záhradu, upravené drevené chodníčky a rôzne informačné tabule o biodiverzite a histórii záhrady.

Detské ihrisko v Prüger-Wallnerovej záhrade
Detské ihrisko v Prüger – Wallnerovej záhrade. Foto: Miroslava Pavlíková

V roku 2023 v domčeku pre záhradníka, ktorý sa o celú záhradu v minulosti staral, vzniklo už spomínané Komunitné centrum Prügerka. Po rekonštrukcii slávnych skleníkov bude Prüger-Wallnerova záhrada opäť o čosi atraktívnejšia ako po minulé roky.  


Ďalšie články