Rekonštrukcia OD Dunaj i Domu odievania pokračuje. Pribudnú byty, reštaurácia i klubové priestory

Obchodný dom Dunaj je ikonickou stavbou Bratislavy (2) Obchodný dom Dunaj je ikonickou stavbou Bratislavy , Foto: Wikipédia

BRATISLAVA – Rekonštrukcia Obchodného domu (OD) Dunaj na Námestí SNP v Bratislave, niekdajšieho Obchodného domu Brouk a Babka, prebieha podľa harmonogramu. Po jej skončení bude mať centrum Bratislavy opäť nové atraktívne priestory s multifunkčným využitím.  

 „Rekonštrukčné práce pokračujú v súlade s harmonogramom plánovaných prác. Predpokladaný dátum ukončenia rekonštrukcie je druhý až tretí kvartál 2025,“ skonštatoval developer CTP.

V nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatke (NKP) Brouk a Babka odstránil developer nenosné a pamiatkovo nechránené konštrukcie v interiéroch. Rovnako neautentickú odvetranú fasádu a okenné výplne objektu zo strany Námestia SNP, ktoré boli zhotovené počas rekonštrukcie v poslednej dekáde 20. storočia.

Ukončená je tiež čiastočná dekonštrukcia pôvodnej oceľovej nosnej konštrukcie a búracie práce železobetónových konštrukcií v Dome odievania.

V rámci prác sa má realizovať napríklad výstavba nových nosných konštrukcií. Ich ukončenie je odhadované na júl, prípadne august. Do konca roka majú byť ukončené práce na fasádach oboch budov a stavebné práce sa budú vykonávať v interiéroch budov.

Práve osadenie fasád na oboch objektoch patrí podľa developera medzi najdôležitejšie a najviditeľnejšie práce. Keďže ide o charakteristické prvky budov, deklaruje, že k nim pristúpi maximálne citlivo.

Nová fasáda bude podľa neho zhotovená v zmysle požiadaviek pamiatkarov v obdobnom materiálovom a farebnom prevedení ako pôvodná fasáda z roku 1937.

Po rekonštrukcii majú vzniknúť maloobchodné, reštauračné, klubové, kancelárske a apartmánové priestory. Jednou z noviniek bude prepojenie budov átriom, ktoré zároveň prepojí Námestie SNP s Nedbalovou ulicou.

Obchodný dom Dunaj, ktorého autorom je architekt Christian Ludwig, patrí k vrcholným dielam funkcionalizmu na Slovensku. So stavbou sa začalo 1. apríla a skončilo sa 15. augusta 1936. Otvorený bol 1. septembra 1936, teda len päť mesiacov po začatí výstavby. Dom odievania bol postavený v rokoch 1975 až 1985 podľa návrhu Petra Minaroviča a Jána Bahnu.

Otvorený bol 4. apríla 1985. Budovu „dostali“ Bratislavčania ako darček k 40. výročiu oslobodenia Bratislavy.

Obchodný dom Dunaj a Dom odievania vlastní spoločnosť CTP Invest SK od roku 2015. Práce na rozsiahlej rekonštrukcii budov majú byť dokončené v roku 2025.

(TASR)


Ďalšie články