Zákazom legálneho hazardu sa môže nekontrolovane rozmáhať nelegálny

IMG_20240327_105530 Generálny riaditeľ ÚRHH Martin Bohoš upozornil na riziká nelegálneho hazardu. Foto: Ján Vida

BRATISLAVA – Aj keď mestá a obce zakázali legálne herne a kasína, počet nelegálnych môže stúpať. Pre tie, ktoré ostali, bude platiť nová regulácia označovania.

Na Slovensku prišli hráči minulý rok pri stávkovaní o 1,32 miliardy eur. Do štátneho rozpočtu išlo z toho 300 miliónov eur. Na budúci rok sa predpokladá pokles výšky odvodu uhrádzaného zo strany herní a kasín o 22 percent.

Najviac stávkujúci obľubujú internetové kasína a návštevy herní. Podľa Úradu pre reguláciu hazardných hier bude mať zákaz legálneho hazardu vplyv na výpadok odvodov do štátneho rozpočtu a pocítia to aj samosprávy.

Mestá a obce na základe všeobecne záväzných nariadení (VZN) môžu obmedziť alebo aj zakázať prevádzku herní a kasín. Od svojho vzniku ÚRHH eviduje počet doručených zákazových 84 a 104 VZN. Ako je známe, na svojom území nechce hazard Bratislava spolu s priľahlými mestami a obcami.

K zrušeniu alebo obmedzeniu prevádzok s hazardnými hrami boli samosprávy odhodlané hlavne na základe sťažností od jej obyvateľov na rôzne porušenia verejného poriadku a pokoja najmä v nočných hodinách. A tak dostali celkom účinný nástroj na reguláciu prostredníctvom VZN.

ÚRHH apeluje na mestá a obce, aby venovali dostatočnú pozornosť pri agende hazardných hier, keďže dochádza k pochybeniam v procese prijímania VZN. Zákon o hazardných hrách ustanovuje povinnosť samospráve oznámiť ÚRHH vyvesenie návrhu VZN na úradnej tabuli a tiež jeho prijatie do piatich dní. Ak nie je splnená táto povinnosť, ÚRHH neprihliada na prijaté VZN pri udeľovaní licencie. Nedbanlivé rozhodnutie je zlá vizitka samosprávy, ktorá musí nanovo prijať nové VZN.

„Stáva sa, že mestá a obce aj niekoľkokrát posielajú návrhy pre neplatnosť VZN, alebo im to neprejde zastupiteľstvom,“ informoval Štandard Bratislava generálny riaditeľ ÚRHH Martin Bohoš.

Hazardné hry sú dosť vážna téma pre samosprávy a jej obyvateľov. Foto: Ján Vida

Obrovským rizikom bude zrejme šírenie nelegálneho hazardu najmä vo väčších mestách, kde je rizikových faktorov niekoľko. Nelegálne prevádzky neplatia povinný odvod, môže tam ísť o prácu načierno, nekontrolovaný prístup maloletých či patologických hráčov, pranie špinavých peňazí, prevádzkovatelia negarantujú výhry.

„Pri kontrole nelegálnych priestorov, ktoré sú privátne, máme určité obmedzenia pri vstupe, a preto musíme postupovať v spolupráci s políciou,“ spresnil Martin Bohoš.

Vlani ÚRHH vykonal spolu 865 dozorov zameraných na boj proti nelegálnemu hazardu, kde uložil pokutu vo výške 1 100 000 eur. Išlo o nepovolené technické zariadenia bez osvedčenia alebo bez udelenej licencie nachádzajúce sa v bežných prevádzkarňach ako krčmy, bary alebo penzióny.

Nelegálny hazard sa, samozrejme, nachádza aj na internete. Či je prevádzka legálna alebo nie, slúži zoznam zakázaných webových stránok, ktorých je až 750. Za poskytovanie zakázaných ponúk boli v minulom roku uložené sankcie v sume 255 000 eur.

Na Slovensku budú platiť od 1. júla tohto roku nové pravidlá pre reklamu a označovanie herní a kasín. Vonkajšie časti musia byť bez výraznejšieho označovania, vrátane akýchkoľvek metalických, neónových alebo iných pozornosť vzbudzujúcich farieb.


Ďalšie články