Mesto sa pri električke do Petržalky dohodlo na novom termíne dokončenia a navýšení ceny

WhatsApp Image 2024-03-27 at 10.15.01 Práce na električkovej trati v Petržalke. FOTO: Ivan Lučanič

BRATISLAVA – Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy sa so zhotoviteľom petržalskej električky dohodol na novom harmonograme prác. Termín výstavby sa predĺži o ďalších 320 dní.

Po posledných medializovaných informáciách o rokovaní so zástupcami zhotoviteľa, španielskeho konzorcia Aldesa a jej nového čínskeho vlastníka tak mesto dospelo k podpísaniu ďalšieho, v poradí už sedemnásteho dodatku k zmluve. 

Z neho vyplýva, že harmonogram stavebných prác sa predĺži o ďalších 320 dní. Pôvodná dĺžka výstavby mala pritom trvať len 820 dní. Tá bola po prvých problémoch neskôr korigovaná na 1 047 dní. Najnovšie tak vyzerá, že dĺžka výstavby celého diela v Petržalke potrvá až 1 367 dní.

„Predĺženie lehoty výstavby si vyžiada aj dodatočné náklady, ktoré mesto na základe predloženej kalkulácie zhotoviteľovi preplatí najviac do výšky 2 420 291 eur bez DPH,“ konštatuje portál. Podľa vyjadrenia mesta však nejde o sumu navyše ani odmenu. 

„Je to horný limit, do ktorého by mohli vzniknúť dodatočné náklady v súvislosti s novým harmonogramom. Zámer je tlačiť tieto náklady čo najnižšie a účtované budú, samozrejme, iba sumy podľa reálnych prác,“ uviedol primátor hlavného mesta Matúš Vallo na svojej sociálnej sieti.

Po sedemnástich dodatkoch k zmluve o dielo sa doteraz cena diela navýšila z pôvodných 82,5 miliónov eur na súčasných 99 miliónov.

Magistrát sa zároveň so zhotoviteľom dohodol na prioritizácii výstavby električkovej trate na úkor ostatných stavieb celého diela. Preto je ochotné zhotoviteľovi pri zabezpečení bankovej záruky poskytnúť zálohovú platbu vo výške 10 miliónov eur na mobilizáciu stavebných kapacít. 

Na oplátku požaduje od zhotoviteľa zabezpečiť výstavbu trate a potrebné dokumenty do takej podoby, aby ešte koncom tohto roka mohlo mesto začať konania o vydaní povolenia na predčasné užívanie električkovej trate. Uvedený termín je 15. decembra 2024.

„Túto zálohu zhotoviteľ použije na zabezpečenie aktivity viacerých subdodávateľov na stavbe, aby práce mohli napredovať rýchlejšie. Očakávame teda v najbližších týždňoch postupné zintenzívňovanie prác a do mesiaca by sa mal zdvojnásobiť počet stavebných objektov, na ktorých sa bude súbežne pracovať. V podobnom rozsahu očakávame aj zvýšený počet pracovníkov na stavbe,” uviedol primátor Vallo.

Podľa portálu imhd.sk by sa tak obyvatelia Bratislavy mohli odviezť v Petržalke električkou do Janíkovho dvora už koncom tohto roka. Všetko by však malo závisieť od priebehu konania o predčasnom užívaní električkovej dráhy. 

Ostatné objekty, ktoré nesúvisia priamo s prevádzkou električkovej trate, by mali byť následne dostavané v priebehu roku 2025. Celkové práce by mali byť ukončené v auguste budúceho roka. 


Ďalšie články