Budova Iuventy je už pamätihodnosť. Určité obavy o jej budúcnosť ale pretrvávajú

337804624_744005627400594_6261673827321929842_n Do Iuventy chodia predovšetkým deti a mládež. Foto: Andrea Settey Hajdúchová

BRATISLAVA – Niekoľkomesačná havarijná situácia Iuventy si vyžiadala prerušenie športových a kultúrnych aktivít, ktoré vyhľadávajú najmä deti a mládež. Aj keď sa rozbehli voľnočasové činnosti, o budúcnosť budovy majú aktivisti obavy.

Iuventa je obľúbeným miestom nielen pre najmladšiu generáciu, ale aj verejnosť, ktorá využíva najmä krytú plaváreň. Budova je majetkom ministerstva školstva, ktorú spravuje Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) od roku 2022.

Havarijný stav prasknutého teplovodného potrubia zapríčinil od júna minulého roka zatvorenie plavárne a neskôr vzhľadom na kúrenie aj zvyšnej časti budovy. V súčasnosti je objekt s plavárňou opäť v prevádzke.

Vo vyhradenej časti budovy aktuálne prebieha rekonštrukcia, ktorej zámerom je prispôsobiť priestory pre materskú školu.

Keďže do modernizácie budovy sa doposiaľ málo investovalo, jej prevádzka vyžaduje vyššie náklady. Preto musí správca hľadať financie aj z prenájmu priestorov. Výrazný dlhodobejší prenájom má Súkromná ZŠ Félix, ktorá sídli na viacerých poschodiach.

„Priebežne komunikujeme so záujemcami o prenájom priestorov, ktoré NIVaM nevyužíva na svoju činnosť. Sústredíme sa na nájomcov, ktorých činnosť súvisí s rozvojom a vzdelávaním mládeže,“ informovalo Štandard Bratislava oddelenie komunikácie a marketingu NIVaM.

Na relatívne ešte zelenej hranici medzi Dúbravkou a Karlovou Vsou si lokalitu okrem športovej verejnosti obľúbili aj investori. Okrem rodinných domov pribudli v lukratívnej lokalite aj novostavby bytových domov. V tesnej blízkosti Iuventy a bikrosovej dráhy vlastnia pozemky viaceré spoločnosti.

„O osud Iuventy máme oprávnené obavy. Vonku sa k nej približuje výstavba, ktorá najmä na severe zasahuje už aj do jej areálu. Interiér sa zase vyprázdňuje a posledné vedenia ministerstiev školstva neurobili nič preto, aby Iuventu oživili a vrátili deťom a mládeži,“ zhodnotila pre Štandard Bratislava predsedníčka občianskeho združenia Dajme deťom hlas Andrea Settey Hajdúchová.

Pozemky v okolí Iuventy vlastní niekoľko spoločností. Foto: MČ Karlova Ves

Po oprave sa do priestoru vracajú viaceré kultúrne, umelecké a športové aktivity.

„Aktuálne v priestoroch Iuventy prebiehajú napríklad aktivity v keramickej dielni, NIVaM dáva do prenájmu priestory športovým klubom, ktoré si prenajímajú jednak priestory plavárne, tiež aj priestory telocviční na suchý tréning. Tento rok tu verejnosť nájde už aj ponuku tanečnej školy a tiež sa u nás pravidelne stretáva miestny folklórny súbor,“ uviedol NIVaM.

V priestoroch dlhodobo sídli Slovenské divadlo tanca, ale aj Biele divadlo, ktoré vzniklo pred vyše 40 rokmi ako detská muzikálová formácia. Počas posledných rokov sa formuje aj ako umelecko-vzdelávacia inštitúcia, ktorá pracuje s technikami neformálneho vzdelávania a poznávania formou hry.

Určitou poistkou je zápis Iuventy do zoznamu pamätihodností, ktorú eviduje Mestský úrad ochrany pamiatok od konca minulého roka. Na zápise sa podieľala hlavne Andrea Settey Hajdúchová a historik architektúry Peter Szalay, ktorým záleží na jej osude.

„Preto sme navrhli Iuventu zaradiť do zoznamu pamätihodností mesta a jej osud sledujeme. Pretože už raz bola Iuventa zaradená do zoznamu prebytočného majetku. Nevidíme však dôvod, aby bola vyhlásená za prebytočný majetok – priestory pre efektívne a zmysluplné trávenie času detí a mládeže absolútne chýbajú,“ doplnila Andrea Settey Hajdúchová.

Vzhľadom na predchádzajúce obmedzenia, keď boli zatvorené aj voľnočasové prevádzky, má štát voči deťom a mladým obrovský dlh, keď ich odstavil od krúžkov a tréningov. Prípadne zrušenie takéhoto objektu by ešte viac prispelo k chabých možnostiam pre športové a kultúrne vyžitie Bratislavčanov.


Ďalšie články