S investorom, ktorý zavádza Senec, je spojená aj organizátorka Krištáľového krídla

pozemok-09 V novej mestskej štvrti Senca obyvatelia evidujú závažné nedostatky. Foto: Južná brána

SENEC – Nová senecká štvrť Mlynský klin II je spojená s nedodržaním sľubov zo strany viacerých investorov, nefunkčnou kanalizáciou a možným konfliktom záujmov. Súčasný investor Južná brána predložil mestskému zastupiteľstvu koncom minulého roka vlastný návrh dokončenia stavby, ktorý ukrajuje z verejného priestoru.

V roku 2008 bola spracovaná urbanistická štúdia a následne schválená uznesením mestského zastupiteľstva s podmienkou dopracovania návrhu o plochy pre verejnú zeleň, voľnočasové aktivity a občiansku vybavenosť pre obytný súbor Mlynský klin II.

Na základe splnenia uvedenej podmienky, bola v roku 2009 urbanistická štúdia doplnená o plochu Centra verejných aktivít, ktorá obsahovala občiansku vybavenosť, drobné prevádzky, plochy športových aktivít, zeleň a detské ihrisko.

Vtedajší investor Pield Invest patriaci pod krachujúcu Arca Capital ako vlastník pozemkov mal previesť na Senec Centrum verejných aktivít s výnimkou plochy pre občiansku vybavenosť vo výmere 8 960 m2.

Mesto už vtedy urobilo zásadnú chybu, lebo s vlastníkom týchto pozemkov nepodpísalo žiadnu záväznú zmluvu.

Medzitým však pozemky kúpil nový investor Južná brána založený v roku 2018. Pôsobia v ňom dvaja konatelia Michal Mrník a Mária Vaškovičová, ktorej patrí agentúra udeľujúca ocenenia Krištáľové krídlo.

Okrem investorov sa zmenila aj urbanistická štúdia, ktorá počítala so zástavbou 90 samostatných rodinných domov a 32 rodinných domov v radovej zástavbe.

V súčasnosti však podľa platného územného rozhodnutia platí výmera pre 143 samostatných rodinných domov, z ktorých je už postavených 128. K nim však ešte na úkor verejnej plochy zrejme pribudne ďalších osem rodinných domov.

Mestskému zastupiteľstvu predložila Južná brána v roku 2020 a 2021 návrhy, ale bezvýsledne.

„Tento developer predkladal mestu rôzne návrhy asi už trikrát, aj sme nejaké schválili, ale nikdy ich nesplnil,“ informovala Štandard Bratislava poslankyňa mestského zastupiteľstva Senec Mária Hudáková.

Investor získal ďalšie pozemky, na ktorých zrejme pribudnú rodinné domy. Foto: Južná brána

Mestské zastupiteľstvo koncom októbra minulého roka schválilo uznesením návrh investora, ktorý má odovzdať mestu na ploche 3 942 m2 Centrum verejných aktivít, ktorého skutočná výmera nebude menšia ako 3 700 m2.

Z pôvodnej plochy však investor ukrojil viac ako polovicu, aby mohol predať pozemky vo svoj prospech, s vedomím, že urbanistická štúdia nie je záväzná.

Na základe posledného prijatého uznesenia má Južná brána na vlastné náklady vybudovať detské ihrisko, workout zónu, pump track, park, multifunkčnú plochu, spevnené plochy, parkoviská a zeleň.

Mnohí majitelia pozemkov však prístup investora kritizujú, keďže sa cítia podvedení na základe rôznych sľubov. Vyčítajú mu najmä nefunkčnú kanalizáciu a chýbajúcu verejnú infraštruktúru.

Obyvatelia v novej štvrti v období 21. storočia používajú miesto kanalizácie žumpu. Napriek tomu, že kanalizácia je vybudovaná, z kapacitných dôvodov sa nemohli pripojiť na Senec ani Veľký Biel.

„Napojenie na čističku odpadových vôd sa nám nepodarilo, bez toho nemôžeme kanalizáciu, ktorá je postavená, spustiť. Za čiernu stavbu sme platili aj pokutu,“ povedal pre Štandard Bratislava konateľ Južná brána Michal Mrník.

Aby toho nebolo málo, daná rezidenčná lokalita podľa zainteresovaných, ale aj určitých súvislostí môže byť spojená s konfliktom záujmov. Keď v roku 2009 zastupiteľstvo schvaľovalo urbanistickú štúdiu, bol primátorom Senca Karol Kvál.

Generálnym zhotoviteľom stavby Južná brána sa stala spoločnosť Kvalstav, ktorú vlastní. Súčasným primátorom je jeho syn Pavol Kvál, ktorý bol konateľom firmy do mája 2022.

„Podľa primátora Pavla Kvála v žiadnom prípade nejde o konflikt záujmov aj vzhľadom na to, že stavba bola dokončená a odovzdaná dva roky predtým, ako sa stal primátorom a mesto s projektom nemá nič spoločné, okrem toho, že je v jeho katastri,“ odkázala pre Štandard Bratislava hovorkyňa Mestského úradu Senec Martina Ostatníková.


Ďalšie články