Ideálny čas vyskúšať nové cyklotrasy v Malackách. Viete, kadiaľ prechádzajú?

03_VYMENIT-Cyklotrasa-Druzstevna-Radlinskeho-scaled Malacky majú ďalšiu nosnú cyklotrasu spájajúcu Družstevnú a Nádražnú. Foto: Mesto Malacky

MALACKY – Cyklotrasy boli jedným z viacerých projektov, ktoré sa podarilo koncom roka ukončiť, keďže to bol posledný možný termín čerpania eurofondov z uplynulého programového obdobia. Tri vybudované cyklotrasy spájajú centrum Malaciek s okrajovými časťami.

Každá vhodne umiestnená nová cyklotrasa je žiadaná v každom väčšom meste. Pomáha k zdravému životnému štýlu obyvateľov, znižuje koncentráciu škodlivín v ovzduší, ako aj hustotu vozidiel na cestách.

Zrejme podobne zhodnotilo situáciu aj vedenie Malaciek, ktoré naplánovalo a zrealizovalo tri nové cyklotrasy v meste.

„Cyklotrasy sú dôležitými krokmi k zelenšiemu a zdravšiemu životnému prostrediu. Zároveň sú viac než len cestami pre cyklistov, sú základnými stavebnými kameňmi pre udržateľnú urbanistickú budúcnosť,“ zhodnotil zástupca primátora Malaciek Milan Ondrovič. 

Obojsmerná cyklotrasa Pezinská – Padzelek s dĺžkou 369 metrov vedie okolo Tesca súbežne s cestou a okružnou križovatkou na Javorovú, kde sa končí medzi Neo Zónou a polyfunkčným domom City Residence.

Jej dĺžka je 369 metrov a na Pezinskej sa pripája na hlavnú mestskú cykloradiálu. Na cyklotrase pribudlo desať cyklostojanov, ako aj nová zeleň ako stromy, kríky, trvalky, cibuľoviny a trávniky.

Pri všetkých priechodoch pre chodcov boli znížené obrubníky a boli pridané signálna-varovná dlažba a vodiace línie pre nevidiacich a slabozrakých. Chodci a cyklisti sú od seba oddelení špeciálnym varovným pásom.

Cyklotrasa vedie aj okolo nákupných centier. Foto: Mesto Malacky

Najdlhšia novovybudovaná cyklotrasa Družstevná – Radlinského je dlhá 2,1 kilometra a je nosnou komunikáciou. Prechádza po Družstevnej, cez križovatku s Kozou, pokračuje Záhoráckou, cez Kláštorné námestie, pozdĺž Radlinského, ktorá končí pred autobusovou a železničnou stanicou.

Na trase sú rozmiestnené cyklostojany a pred budovou základnej školy na Záhoráckej je uzamykateľný aj cykloprístrešok, ktorý slúži žiakom a pedagógom školy na bezpečný a ekologický presun po meste.

Cyklotrasa Píla v dĺžke 263 metrov lemuje areál budúcej multifunkčnej Šport arény.

Po vybudovaní plánovaného podjazdu pod ramenom neďalekej cesty sa prepojí so Zámockým parkom, nemocnicou, časťou Rádek a obytnou zónou Na Majeri, ktorá bude súčasťou navrhovanej cyklotrasy Malacky – Rohožník.

Obojsmernú cyklotrasu lemuje 45 novovysadených stromov. Jej súčasťou je stojan na bicykle, desať betónových sedačiek s dreveným obložením a servisný stojan na bicykle.

Pozdĺž cyklotrasy sa vybudovalo aj 15 nových stožiarov verejného osvetlenia a dve ďalšie lampy na nasvietenie prechodu na Pezinskej ulici.

K bezpečnej jazde slúži aj nové osvetlenie. Foto: Mesto Malacky

Ďalšie články