V Bratislave oceňovali mestských policajtov s veľkým srdcom a tiež verných svojmu povolaniu

IMG_20240226_152405 Medzi ocenených bol aj Róbert Schwarz. Foto: Ján Vida

BRATISLAVA – Náčelník Mestskej polície Bratislava Miroslav Antal spolu so námestníkom primátora Jakubom Mrvom ocenili osobnosti, ktoré sa zaslúžili o mimoriadny prínos k bezpečnosti v hlavnom meste. Ocenení bolí aj tí, ktorí zachránili v minulom roku ľudské životy, alebo odslúžili v mestskej polícii 30 rokov.

Ocenenie od mestskej polície získalo 14 osobností za prínos bezpečnosti v Bratislave. Časť z nich sa zaslúžila o vznik moderného operačného strediska.

„Už od konca roku 2021 je linka 159 súčasťou integrovaného záchranného systému. Práve Mestská polícia Bratislava sa ako prvá z obecných a mestských polícií pridala k Policajnému zboru, Hasičskému a záchrannému zboru a k Záchrannej zdravotnej službe,” informoval náčelník Mestskej polície Bratislava Miroslav Antal.

Viceprimátor s náčelníkom ocenili za záchranu života aj šiestich policajtov. Vďaka zapojeniu do integrovaného záchranného systému sa podarilo zachrániť nejeden ľudský život, keďže hliadky mestskej polície sú vybavené automatickými externými defibrilátormi.

Medzi ocenenými bolo deväť policajtov, ktorí slúžili obyvateľom Bratislavy viac ako tri desaťročia a rozhodli sa po tejto dlhej dobe odložiť uniformu.

Boli ocenení aj ďalší deviati, ktorí v posledných mesiacoch oslávili taktiež tridsiate výročie a naďalej pôsobia v polícii, kde pomáhajú svojim mladším kolegom a zdieľajú s nimi skúsenosti.

Jeden z nich už slúži u polície tridsať rokov. „Počas pôsobenia v mestskej polícii človek zažije rôzne príhody. Pomáhali sme motoristovi s namontovaním pneumatiky, alebo obyvateľovi, ktorý sa ocitol na plote cintorína a nevedel sa z neho dostať,“ povedal Bratislavskému Štandardu príslušník Mestskej polície Bratislava Róbert Schwarz.


Ďalšie články