Staré Mesto bojuje proti nezdravým stravovacím návykom detí

IMG_20240220_101222 Žiaci Základnej školy Mudroňova sa budú zdravšie stravovať. Foto: Ján Vida

BRATISLAVA – Občianske združenie Skutočne zdravá škola bude motivovať materské a základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Staré Mesto ku kvalitnejšiemu stravovaniu. Program Skutočne zdravá škola má trvať dva roky.

Vízia Skutočne zdravej školy je založená na niekoľkých návykových zmenách a na vylepšení v súčasnom systéme školského stravovania. Program Skutočne zdravá škola, do ktorého sa zapájajú podľa uváženia jednotlivé školy, funguje už dlhodobejšie.

V súčasnosti sa prvýkrát rozbehne projekt pre školy s podporou Starého Mesta a Kauflandu, ktorý má s podobnými aktivitami na školách skúsenosti, medzi ktoré patria Čerstvé hlavičky. Spomínaná obchodná sieť by sa však mohla zamyslieť nad pomerom sortimentu zameraného na ovocie a zeleninu k sladkostiam a sladeným nápojom.

Princíp programu zahŕňa zber dát týkajúcich sa údajov, ako školy varia, prístupu k potravinám, analýzu, následné organizovanie workshopov alebo atraktívne aktivity pre deti. „V pilotnej časti začneme Základnou školou Mudroňova, ku ktorej sa postupne pripoja aj ostatné dve, Vazovova a Grösslingova, a deväť materských škôl,“ informoval starosta mestskej časti Staré Mesto Matej Vagač.

Na stravovacie návyky vplývajú domáce prostredie, školská jedáleň aj vzdelávanie. Aby bola podpora čo najlepšie cielená, na začiatku programu sa vykonáva prieskum. „Na základe analýzy vieme usmerňovať školské jedálne naším kuchárom, aby deťom pripravovali zdraviu prospešné jedlá. V školách realizujeme motivujúce aktivity pre deti, kde sa dozvedia pôvod alebo zloženie potravín. Náš program je zameraný aj na rodičov; vysvetľujeme im, aká strava je pre deti prospešná,“ povedala Bratislavskému Štandardu projektová manažérka občianskeho združenia Skutočne zdravá škola Tereza Hubáčková.

Mnohí odborníci bijú na poplach, keďže z dôvodu nezdravého životného štýlu rastie z roka na rok počet obéznych detí a vážnych chorôb. Každá podobná aktivita zameraná na zdravý životný štýl prispieva k znižovaniu neželaných dôsledkov, ktoré sa často prejavia v neskoršom veku človeka.

 


Ďalšie články