Po nedávnych udalostiach je otázka bezpečnosti na školách opäť aktuálna. Aké kroky v tejto súvislosti podnikli bratislavské univerzity?

Univerzita Komenského v Bratislave - právnická fakulta Ilustračná fotka: Vladimír Kuric/uniba.sk

BRATISLAVA – Tragické udalosti z decembra minulého roku, ktoré sa odohrali v budove Filozofickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe, hlboko otriasli nielen českou spoločnosťou, ale silno zarezonovali aj za hranicami krajiny. Aj u nás otvorili otázku bezpečnosti na vysokých školách, ktorá sa nám ešte väčšmi pripomenula v súvislosti s utorkovým dianím na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Neuplynuli ani dva mesiace po tragédii v Prahe, ktorá si vyžiadala životy 14 ľudí a páchateľa a študenti v budove Farmaceutickej fakulty UK sa v utorok museli obávať o svoju bezpečnosť pre nahlásenie hrozby bombového útoku, ktorým sa mal podľa slov študentky Laury vyhrážať neznámy muž – bývalý študent pravdepodobne zahraničného pôvodu. Ako sa o pár hodín neskôr podarilo polícii zistiť, študentka si zrejme celý príbeh vymyslela a momentálne čelí obvineniu z trestného činu šírenia poplašnej správy.

Pre tieto skutočnosti sme oslovili tri bratislavské univerzity – Univerzitu Komenského, Slovenskú technickú univerzituEkonomickú univerzitu s otázkou, aké bezpečnostné opatrenia vykonali za účelom eliminácie hrozieb takéhoto charakteru.

Univerzita Komenského je dlhodobo v kontakte s odborníkmi na bezpečnosť a duševné zdravie

UK už od decembra pripravuje audit existujúcich bezpečnostných opatrení a postupov. „Najprv v rámci budovy na Šafárikovom námestí a následne sa budú zistenia a prijaté opatrenia implementovať aj na ďalšie fakulty a súčasti univerzity,“ uviedla pre Bratislavský Štandard Barbora Tancerová z Oddelenia pre vonkajšie vzťahy UK.

V budove rektorátu na Šafárikovom námestí je už niekoľko rokov regulovaný vstup turniketmi a univerzita plánuje pokračovať v zavádzaní kontrol aj v ďalších budovách.

Najideálnejší spôsob je však zamerať sa na duševné zdravie študentov, aby nebezpečné situácie ani nevznikali, preto by mala byť prevencia v celom procese kľúčová. V minulom roku univerzita posilnila kapacity svojej psychologickej poradne a v jej podpore plánuje pokračovať.

„Cieľom je, aby ľudia, ktorí prežívajú náročné životné situácie, vedeli, že nablízku je odborná pomoc. Vyzývame študentov a študentky, aby v prípade, ak pociťujú úzkosť alebo nezvládajú svoje študijné povinnosti, kontaktovali odbornú pomoc,“ uviedla na margo prevencie Tancerová s tým, že začiatkom letného semestra čaká študentov séria diskusií s psychologičkami a psychológmi v Štúrovni na Internáte Ľudovíta Štúra.

Slovenská technická univerzita vykonáva audit existujúcich bezpečnostných opatrení

STU ako reakciu na minuloročné udalosti v Prahe vykonáva audit. Na základe jeho výsledkov potom prehodnotí prijatie potrebných bezpečnostných opatrení. Malo by ísť o zmeny na elimináciu vonkajšieho rizika, akými sú zavedenie turniketov, režimu vstupu či kamerového systému, ako aj nemenej dôležitých krokov smerom dovnútra, ktoré majú byť zamerané na posilnenie prevencie a poradenstva.

„Spomínaný audit robíme v spolupráci s Policajným zborom SR a v súčinnosti s ministerstvom školstva. STU komunikuje aj s expertmi špecializovaných bezpečnostných agentúr o vhodnosti a účinnosti jednotlivých opatrení – či už existujúcich, alebo takých, ktoré bude vhodné urobiť,“ prezradil pre Bratislavský Štandard manažér komunikácie a hovorca STU Juraj Rybanský.

Ekonomická univerzita na naše otázky do uzávierky neodpovedala.


Ďalšie články