Predplatné
Prihlásiť sa
Bratislavský Štandard

V Bratislave merali kvalitu ovzdušia. Ktoré oblasti sú na tom najhoršie?

IMG_20240209_100544 Aktivisti poukazujú na znečistenie ovzdušia, ktoré podľa nich spôsobujú automobily. Foto: Ján Vida

BRATISLAVA – Znečistenie ovzdušia je v Bratislave dlhodobý problém, na ktorý upozorňujú aj aktivisti mimovládnych organizácií. Na viacerých frekventovaných miestach preto vykonala merania škodlivých látok environmentálna organizácia Deutsche Umwelthilfe v spolupráci s občianskymi združeniami Cyklokoalícia a Znepokojené matky.

Významným znečisťovateľom ovzdušia v centre hlavného mesta je cestná doprava. Vyššia koncentrácia nebezpečných látok je pritom vo všeobecnosti pre zdravie človeka ohrozujúca. V hlavnom meste je pritom stálym miestom na zistenie kvality ovzdušia Trnavské mýto. Aktivisti však lokalitu spochybňujú, keďže je príliš veterná, čo stav ovzdušia skresľuje. Napriek tomu, že ide o jednu z najfrekventovanejších križovatiek, v porovnaní s menej vyťaženými úsekmi tam namerali nižšie hodnoty oxidu dusičitého ako aj jemných a ultrajemných prachových častíc.

Na vyššie hodnoty oxidu dusičitého citlivejšie reagujú astmatici, deti a starší ľudia. Zdravie ohrozujú aj jemné a ultrajemné prachové častice, keďže prechádzajú cez pľúca do krvi. Sú obzvlášť nebezpečné pre tehotné ženy, deti a starých ľudí.

Na frekventovanej Šancovej sa tiež vykonávali merania. Foto: Ján Vida

Na 1 000 obyvateľov pritom pripadá v našom hlavnom meste až 700 vozidiel. Podľa aktivistov je preto nutné obmedziť počet automobilov v uliciach mesta alternatívnymi riešeniami. Spomínajú predovšetkým cyklistickú infraštruktúru, verejnú dopravu či presmerovať individuálnu dopravu z centra na obchádzkové cesty.

Aktuálne merania sa okrem Trnavského mýta konali aj na Šancovej ulici, na Mlynských nivách, Hodžovom námestí, Štefánikovej, Karpatskej a Vazovovej ulici. „Už dlhodobo spolu s magistrátom riešime Šancovú, kde chceme, aby bol vybudovaný buspruh a znížila sa tak automobilová doprava v tejto časti,“ povedala Bratislavskému Štandardu aktivistka z občianskeho združenia Znepokojené matky Miroslava Žilinská.

Jedným z miest, kde sa vykonávali merania bola aj Vazovova ulica s kontroverznou pomaľovanou plochou, kde sa namerali vyššie hodnoty škodlivých látok. Zaujímavé ale je, že Znepokojené matky sú s aktuálnym riešením na danej ulici spokojné. „Spomínaný úsek nie je až tak frekventovaný. Účelom spomínaného nevyužitého miesta je znížiť rýchlosť vozidiel, aby neohrozovali deti, ktoré navštevujú školu. Ide o dočasné riešenie, ktoré sa zmení na zelenú plochu so stromami,“ zhodnotila pre náš denník aktivistka zo Znepokojených matiek Ivana Némethová.

Jednou z alternatív, ako znížiť počet vozidiel, je cykloinfraštruktúra, ale taká, ktorá neobmedzuje ostatných účastníkov cestnej premávky. Tým, že sa centrum so všetkými prítomnými stavbami, cestami, električkovými traťami a chodníkmi nedá nafúknuť, mnohé cyklotrasy sa stavajú aj tam, kde je to nevyhovujúce.

Cyklokoalícia pritom roky prízvukuje dôležitosť ekologickejšej formy dopravy a zároveň aj kritizuje magistrát za nedostatočné riešenie tohto problému. „Celková cyklistická infraštruktúra nie je ideálna, lebo je veľmi rozkúskovaná. Cyklotrasy stavajú väčšinou investori nových budov a preto mnohé na seba nenadväzujú,“ uviedol prezident Cyklokoalície Dan Kollár.

Vyjadril sa aj ku kontroverznému cyklopruhu na Vajanského nábreží, kde stojacie vozidlá v kolónach produkujú určite viac škodlivín do ovzdušia, ako pri plynulej premávke. „Myslím si, že tento úsek sa výrazne meniť nebude. Novým semaforom sa síce situácia zlepšila z Dostojevského radu, ale skomplikovala zo Štúrovej,“ dodal Dan Kollár.

Okrem Bratislavy sa podobné merania škodlivých látok v ovzduší vykonávajú aj v Budapešti, Prahe, Ostrave a Sofii.


Ján Vida