Na rakovinu krčka maternice by nemusela umrieť žiadna žena. Lekár Kúdela hovorí, ako má vyzerať prevencia

doktor Erik Kúdela Zástupca prednostu na Gynekologicko-pôrodníckej klinike Jeseniovej Lekárskej fakulty UK Erik Kúdela. Foto: archív E.K.

SLOVENSKO – Rakovina krčka maternice je štvrté najčastejšie nádorové ochorenie u žien. Každoročne pribudne 600 žien s touto diagnózou a 200 z nich jej podľahne. Umrieť by pritom nemusela žiadna žena. Na trhu totiž máme dostupné očkovanie aj spoľahlivý a bezbolestný skríning. Január je okrem iného aj mesiacom šírenia osvety na túto tému. Bratislavský Štandard preto oslovil odborníka. O tom, čo túto rakovinu spôsobuje, ako sa prejavuje a hlavne, ako jej účinne predísť, sme sa rozprávali s doktorom Erikom Kúdelom z Gynekologicko-pôrodníckej kliniky Jeseniovej Lekárskej fakulty Univerzity Komenského.

Čo spôsobuje rakovinu krčka maternice a aké sú jej prejavy?

Rakovinu krčka maternice spôsobuje ľudský papilomavírus (HPV), hlavne jeho najrizikovejšie typy HPV 16 a 18. Prejavy zhubného ochorenia v začiatočných štádiách nemusia byť prítomné vôbec. Až neskôr,
keď sa veľakrát už nález nedá operovať, sa pridružia symptómy ako krvácanie, zapáchajúci výtok z rozpadu tumoróznych hmôt, problémy s močením a stolicou a bolesti.

Aký dlhý je proces od nákazy HPV vírusom po prvé rakovinové zmeny na krčku maternice?

Proces cervikálnej karcinogenézy trvá približne 10 až 15 rokov. Infekcia vírusom HPV neznamená hneď vznik rakoviny krčka maternice v budúcnosti. Drvivá väčšina infekcií je z tela odstránená spontánne a len malé percento vedie k cytologickým zmenám na krčku maternice a ešte menší zlomok percenta k zhubnému ochoreniu.

Aký je súčasný trend? Stúpa či klesá počet infikovaných? A aká je úmrtnosť pri tomto type rakoviny?

Podľa literatúry sa odhaduje približne 12-percentná premorenosť populácie. Vo vekovej kategórii do 30 rokov (nezávisle od pohlavia) sa pohybujeme okolo 30 percent. Či stúpa počet infikovaných, si nedovolím tvrdiť. Skôr sa percentá držia na spomenutých hodnotách. V prípade zhubného ochorenia diagnostikujeme každoročne približne 600 prípadov, pričom majú čísla na Slovensku stále vzostupný trend. Do roka umrie na rakoviny krčka maternice na Slovensku asi 200 žien. To znamená, že úmrtnosť je približne tretinová, v porovnaní s výskytom ochorenia.

Proti HPV sa na Slovensku bezplatne očkujú 12-ročné deti. Má zmysel očkovanie aj pre vyššie vekové kategórie? Ak áno, prečo nie je hradené zo zdravotného poistenia?

Danú informáciu poopravím. Najnovšie majú na Slovensku zadarmo očkovanie 12-,13- a 14-ročné deti (aj chlapci aj dievčatá). Očkovanie má zmysel aj u starších ľudí, a to minimálne do 26. roku. Dovolím si tvrdiť aj na základe publikovaných prác v medicínskych databázach, že očkovanie má efekt ešte aj po 26. roku života.

Včasný záchyt rakoviny je pre ďalší vývoj choroby zrejme dôležitý. Prevencia má v tomto zmysle kľúčovú rolu. Aké percento žien ju ročne absolvuje?

Tu máme na Slovensku čo dobiehať. Každoročné preventívne prehliadky absolvuje niečo viac ako tretina žien. V porovnaní so škandinávskymi krajinami, kde je účasť okolo 80 percent, sú tieto čísla smutné.

Ako prebieha preventívna prehliadka, kde môže lekár odhaliť ochorenie? Je to niečo, čoho sa majú ženy obávať?

Súčasťou preventívnej prehliadky je cytologický ster z krčka maternice. Je to nebolestivá, vysoko efektívna a jednoduchá skríningová metóda s dostatočnou citlivosťou pre odhalenie rakoviny krčka maternice. Nevidím preto priestor na obavy. Práve prevencia v zmysle očkovania a cytologických sterov (najnovšie sa v krajinách zavádza takzvané HPV testovanie, ktoré je ešte efektívnejšie a presnejšie) je tou najlepšou cestou dostať naše neuspokojivé čísla pod kontrolu. Príkladom nám je napríklad Austrália, kde
organizovaný skríning a očkovanie dostalo rakovinu krčka maternice, prednádorové zmeny, ale aj genitálne bradavice takmer na nulové hodnoty v rámci výskytu.

Prečo je u nás absolvovanie prevencie v porovnaní so západom stále na nízkej úrovni? Ako možno ženy motivovať, aby sa pre nich preventívne prehliadky stali pravidelnou záležitosťou?

Osobne vidím rezervy v informovanosti, tak odbornej ako aj laickej verejnosti. Správne podané informácie dokážu aj obavy z vyšetrenia eliminovať. Motivácia je jednoduchá. Poznáme príčinu rakoviny krčka maternice, poznáme dĺžku trvania celého karcinogénneho procesu, máme k dispozícii najefektívnejší skríning v celej onkológii, držíme v rukách očkovanie, a preto vieme veľmi jednoducho dostať toto ochorenie pod kontrolu. Je nutné si ešte uvedomiť, že rakovina krčka maternice postihuje mladé ženy v priemernom veku cca 40 až 45 rokov (prednádorové zmeny ešte mladšie ženy vo veku 20 až 35 rokov). Zdôraznenie, že prevencia je cesta ku zdraviu, je preto kľúčové.

Ak je u ženy zistená rakovina, ako vyzerá liečba a prognóza? Líši sa nejak v závislosti od štádia, v ktorom sa ochorenie nachádza?

Prognóza závisí od štádia ochorenia. V prvom štádiu u žien, ktoré ešte nerodili, je možná konzervatívna liečba v zmysle konizácie. Sú to totiž mikroskopické štádiá rakoviny. Prognóza je v tomto prípade excelentná. Je však nutné absolvovať pravidelné preventívne prehliadky. Vo vyšších štádiách je na mieste radikálne odstránenie maternice, čo je už veľmi zložitý operačný výkon. Akonáhle máme pokročilé štádiá, je operačná liečba kontraindikovaná a nastupuje rádioterapia a iná onkologická liečba.

Má úspešná liečba nejaký vplyv na prípadné budúce tehotenstvo pacientky alebo na jej intímny život?

Má a veľký. Ako som spomenul, sú to veľakrát mladé ženy. V prípade konizácie sa zachová možnosť otehotnieť. Daný zákrok (konizácia) sa odporúča aj v prípade prednádorových zmien ťažkého stupňa. Zanedbanie preventívnych prehliadok s následným diagnostikovaním neskorého štádia ochorenia v podstate intímny život úplne zruší.

Akú sú súčasné trendy v oblasti výskumu rakoviny krčka maternice?

Všetky trendy smerujú na prevenciu, skorý záchyt prednádorových zmien krčka maternice, skríning, individualizovanú liečbu, ako aj identifikáciu modifikovateľných faktorov vzniku ochorenia, ktoré vieme ovplyvniť v procese karcinogenézy. Aj u nás na Jesseniovej lekárskej fakulte v Martine zameriavame veľmi intenzívne výskum na inovatívne molekulové markery ako aj na štúdium pošvového mikrobiómu, ktorý má veľký vplyv na priebeh HPV infekcie. Výskum je mojou srdcovou záležitosťou a vediem tím entuziastických ľudí, ktorí sa danej problematike venujú.

Doc. MUDr. Erik Kúdela, PhD., MBA študoval všeobecné lekárstvo na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine, kde získal aj titul PhD. a habitáciu v odbore Gynekológia a pôrodníctvo. Od roku 2010 pôsobí ako zástupca prednostu na Gynekologicko-pôrodníckej klinike Jeseniovej Lekárskej fakulty UK a v Univerzitnej nemocnici v Martine. Venuje sa diagnostike a operatíve prsníkových patológií (zhubných/nezhubných) a diagnostike a operatíve prednádorových stavov krčka maternice. Výsledky svojej vedeckej práce prezentoval na mnohých zahraničných medzinárodných konferenciách (Praha, Brno, Viedeň, Paríž, Rím, Glasgow, Lisabon, Maastricht) ako aj v početných publikáciách v prestížnych zahraničných karentovaných časopisoch (Annals of Diagnostic Pathology, Pathology Research and Practice, EPMA, Tumor Biology, Acta Obstetrica et Gynecologica Scandinavica, Journal of Lower Genital Tract Diseases, Current Problems in Cancer, Journal of Obstetrcis and Gynecologic Research a iné).


Ďalšie články