Vrakuňu a Most pri Bratislave by mala prepojiť nová cyklotrasa

cyklotrasa Vrakuňa Ilustračný obrázok: Pexels.com

BRATISLAVA – Z bratislavskej mestskej časti Vrakuňa plánujú postaviť cyklotrasu do obce Most pri Bratislave v okrese Senec. Bratislavský samosprávny kraj (BSK) vyhlásil tender na projektovú dokumentáciu stavby v predpokladanej hodnoty 24 424 eur.

Vyplýva to z výzvy na predkladanie ponúk, ktorú zverejnil vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Celková dĺžka plánovanej cyklotrasy je približne 2,3 kilometra.        

Začínať by sa mala na Ihličnatej ulici vo Vrakuni, v mieste napojenia na existujúcu cyklotrasu pri moste ponad Malý Dunaj. „Trasa je vedená po pravom brehu Malého Dunaja, približne v kilometri 0,76 prechádza do Mostu pri Bratislave,“ dodal samosprávny kraj v opise zákazky.        

Ďalej má trasa pokračovať popri Malom Dunaji, ochranným pásmom bratislavského Letiska M. R. Štefánika, popod diaľnicu D4 až po kilometer 2,24, kde v prechádza mostným objektom na ľavý breh Dunaja. Napájať by sa mala na plánované pokračovanie cyklotrasy v smere do Zálesia.        

Projektová dokumentácia by mala byť vytvorená do 12 týždňov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo. Lehota na predkladanie ponúk bola do stredy 17. januára.

(tasr)


Ďalšie články