Daňové priznanie k dani z nehnuteľností v hlavnom meste treba podať do konca januára

pexels-pixabay-158776 Ilustračný obrázok: Pexels.com

BRATISLAVA – Daňové priznanie k dani z nehnuteľností treba podať do konca januára, za jeho nepodanie v lehote hrozí pokuta od piatich do 3 000 eur podľa závažnosti priestupku.

Daňové priznanie majú povinnosť podať všetci, ktorí minulý rok v hlavnom meste kúpili nehnuteľnosť, predali ju, darovali či dostali do daru, alebo tí, ktorí skolaudovali rozostavanú nehnuteľnosť. „Priznanie k dani z nehnuteľností podávajú tie fyzické a právnické osoby, ktorým pribudla nehnuteľnosť, alebo nastala zmena oproti vlaňajšiemu roku, napríklad aj pri predaji,“ informoval hovorca hlavného mesta Peter Bubla.        

V prípade spoluvlastníkov podávajú vlastníci daňové priznanie buď každý do výšky svojho podielu, alebo na základe dohody podá daňové priznanie jeden z nich. Tiež v bezpodielovom vlastníctve manželov podáva priznanie len jeden z manželov. „Špecifický prípad predstavuje dedičstvo. Pri ňom sa daňové priznanie podáva do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia o dedičstve,“ dodal.

Daňovník musí uviesť číslo parcely, orientačné číslo a súpisné číslo pri stavbách, číslo bytu pri bytoch a hlavne výmeru nehnuteľnosti. „Výpočet výšky dane sa odvíja od sadzby dane určenej pre daný typ nehnuteľnosti a jej výmery. Údaje sú uvedené v liste vlastníctva k nehnuteľnosti alebo v rozhodnutí odboru katastra nehnuteľnosti, či v zmluve, ktorou vlastník nadobudol nehnuteľnosť,“ spresnil Bubla.        

Priblížil, že k dispozícii je aj intuitívny formulár, ktorý daňovníkov prevedie celým tlačivom, naviguje, aké údaje je potrebné vyplniť do jednotlivých polí a pomôže aj s výpočtami číselných údajov. Priznanie k dani z nehnuteľností je možné podať poštou, elektronicky alebo osobne v podateľni Oddelenia miestnych daní a poplatkov na Blagoevovej ulici v Petržalke.

Rozhodnutia o vyrubenej dani z nehnuteľností posiela mesto občanom v priebehu mája a júna. Daň je splatná do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. „Sadzby dane platné na rok 2024 sa menili a všetky potrebné informácie o nových sadzbách dane z nehnuteľností, ako aj kalkulačku výpočtu nájdete v dokumente, ktorý obsahuje aj rozpis katastrálnych území hlavného mesta v jednotlivých pásmach,“ doplnil hovorca.

(tasr)


Ďalšie články