V Bratislave postavia nový parkovací dom so stovkami miest

parkovanie na Bezručovej ulici v MČ Bratislava-Staré mesto Ilustračná foto: TASR/Jaroslav Novák

BRATISLAVA – Projekt podzemného parkovacieho domu s takmer 300 parkovacími miestami na Kollárovom námestí a mestského parku s oddychovou zónou v Bratislave má právoplatné stavebné povolenie. V rámci odvolacieho konania o tom rozhodol Okresný úrad Bratislava. Informáciu potvrdil tlačový odbor Ministerstva vnútra SR aj stavebný úrad.

„Odbor výstavby a bytovej politiky OÚ Bratislava v rozhodnutí zamietol odvolania účastníkov konania a napadnuté rozhodnutie stavebného úradu mestskej časti Staré Mesto zo dňa 22. 9. 2021 potvrdil,“ tlmočil tlačový odbor rezortu vnútra.

Spisový materiál s príslušným rozhodnutím a potvrdením rozhodnutia prvostupňového orgánu s vyznačenou právoplatnosťou už úrad zároveň vrátil na mestskú časť. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa staromestského starostu Veronika Gubková.

V zmysle odvolacieho orgánu, teda okresného úradu, tak bolo rozhodnutie stavebného úradu potvrdené a 19. decembra 2023 nadobudlo právoplatnosť. „Rozhodnutie je právoplatné. Stavebník môže stavať v zmysle platného rozhodnutia vo veci vydania stavebného povolenia a overenej projektovej dokumentácie,“ skonštatovala Gubková. Dodala, že voči právoplatnému rozhodnutiu odvolacieho orgánu, ktorý potvrdil rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu, nie je v zmysle platnej legislatívy možné podať odvolanie.

Stavebné povolenie na projekt vydal staromestský stavebný úrad ešte na jeseň 2021. Voči nemu však zaevidoval niekoľko odvolaní. Týkali sa napríklad údajného rozporu so stavebným zákonom, nerešpektovania územného plánu a územného rozhodnutia, stavebnému úradu sú tiež vytýkané procesné chyby. V odvolaniach sa tiež konštatoval rozpor so zákonom o ochrane prírody a krajiny, že realizácia projektu zhorší dopravu a zničí park. Spis k projektu sa tak vo februári 2022 dostal OÚ Bratislava.

Developer predstavil PPP projekt parkovacieho domu s 296 miestami ešte v roku 2009. Postupne však došlo k viacerým úpravám, dôvodom boli najmä pripomienky aktivistov. Na streche podzemnej garáže, ktorá má byť na úrovni priľahlého terénu, sa má vytvoriť park s oddychovou zónou. Územné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť v apríli 2017.

Iniciatíva na vybudovanie podzemných garáží vyšla zo strany hlavného mesta v roku 2009.

(TASR)


Ďalšie články