Športový charakter Pasienkov posilní nové námestie. Prvá fáza revitalizácie je zavŕšená

Olympijská námestie Bratislava Nové Mesto Na mapu mesta pribudne nové námestie. Foto: Bratislava - Nové Mesto/FB

BRATISLAVA – Nové Mesto má bohatú športovú históriu, ktorá sa začala formovať už po Druhej svetovej vojne. Pasienky sú právom považované za športovú zónu Bratislavy. Nachádzajú sa tu mnohé športoviská, spomedzi ktorých sú najvýznamnejšími Národný futbalový štadión, Zimný štadión Ondreja Nepelu, Národné tenisové centrum, Futbalový štadión Inter, Plaváreň Pasienky či Športová hala Pasienky. Nové námestie má tento športový charakter ešte väčšmi utužiť.

Výstavbu Olympijského námestia inicioval Slovenský olympijský a športový výbor. „Snahou SOŠV je pozdvihnúť túto oblasť ďalším urbanistickým prvkom, ktorý by ešte silnejšie podporil prítomnosť športového života v tejto časti mesta,“ konštatoval SOŠV v liste adresovanom mestskej časti Nové Mesto, ktorá žiadosti o vznik nového námestia vyhovela.

Na minuloročnom decembrovom mestskom zastupiteľstve poslanci rozhodli, že na mapu Bratislavy toto námestie pribudne. Ide konkrétne o priestor pred sídlom SOŠV na Junáckej ulici.

Obnova tohto verejného priestoru má zachovať jeho oddychový charakter. Park, respektíve po novom námestie, bude naďalej slúžiť ľuďom, ale má sa stať zároveň reprezentačným priestranstvom športového charakteru, ktorý poslúži aj na exteriérové aktivity múzea, prípadne na vítanie zahraničných športových návštev.

Projekt je rozdelený do dvoch fáz. V súčasnosti ukončili prvú fázu, v rámci ktorej prebehla revitalizácia zelených plôch, vysadili nové trávnaté plochy, zeleň a stromy. Obnovili tiež spevnené plochy a pribudlo nové osvetlenie. Najvýraznejším prvkom prvej fázy bola výstavba symbolu olympiády v podobe piatich nerezových kruhov osadených na betónovom múre.

Druhá a zároveň finálna fáza revitalizácie bude prebiehať v tomto roku a má byť podľa plánov zavŕšená do začiatku Olympiády v Paríži, ktorý je naplánovaný na 26. júla. V tejto fáze má byť zrekonštruovaná dominanta celého námestia – historická trojuholníková fontána s plastikou kľačiacej ženy. Park bude dotvorený rôznymi športovými piktogramami, ktoré budú predstavovať rozličné druhy športov a športových činností.

„Už teraz sa teším na prehlbovanie našej spolupráce v tomto roku so športovými zväzmi a organizáciami v našej mestskej časti. Zároveň som presvedčený, že tento urbanistický prvok ešte viac posilní prítomnosť športového života v našej oblasti,“ vyjadril sa starosta mestskej časti Nové Mesto Matúš Čupka.

Investorom revitalizácie je SOŠV v spolupráci s Domom športu s využitím príspevku od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Niekdajší hotel Dom športu, pred ktorým v súčasnosti budujú nové námestie, bol v roku 2021 prestavaný na moderný polyfunkčný objekt so športovou halou, rezidenčnou časťou a kancelárskymi priestormi, v ktorých sídlia predovšetkým športové zväzy a organizácie ako aj SOŠV. Ten tu zriadil aj Slovenské športové a olympijské múzeum.

Vznikol tak veľmi dôstojný priestor, ktorý je zároveň prvou stálou expozíciou múzea. Veľmi častými návštevníkmi sú deti zo škôl, na ktoré tu čaká okrem expozície aj pútavý výklad, rôzne kvízy či vedomostné testy.

„V roku 2024 budú naše aktivity smerovať najmä k Hrám XXXIII. olympiády v Paríži a k zaujímavým okrúhlym výročiam. Jednou z dlhodobo plánovaných aktivít je otvorenie Virtuálnej expozície československého olympijského dedičstva, na ktorej spolupracujeme s Českým olympijským výborom a s Českým národným múzeom. Túto expozíciu vytvárame v rámci programu Erasmus+ a bude financovaná z prostriedkov Európskej únie,“ napísala riaditeľka múzea Zdenka Letenayová na stránke SOŠV.


Ďalšie články