Kaštieľ v Čunove sa po rokoch chátrania zmenil na nepoznanie. Ako poslúži obyvateľom?

Ekocentum v Čunove - titulná fotka Kaštieľ v Čunove prešiel rekonštrukciou. Foto: Bratislavský samosprávny kraj

BRATISLAVA – Osud viacerých historicky cenných objektov v našom hlavnom meste a jeho okolí je strastiplný. Kaštieľ v Čunove, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, dlho chátral a jeho ďalší osud bol veľmi otázny.

V súčasnosti už vieme, že toto historické dedičstvo nepôjde v šľapajach toho rusoveckého, ktorý chátra dodnes. Rekonštrukcia v Čunove, ktorá odštartovala v roku 2021, je totiž na konci a čoskoro začne objekt plniť novú funkciu.

Barokovo-klasicistický kaštieľ je prízemná budova obdĺžnikového pôdorysu, ktorej vznik sa datuje do druhej polovice 18. storočia. Dobudovaný bol v roku 1781. Patrí k nemu ešte sýpka a záhrada. Je známy aj ako Szapáryho kaštieľ, podľa významnej šľachtickej rodiny Szapáryovcov, ktorá bola jeho majiteľom najdlhšie. Išlo o majetnú rodinu, ktorá svojho času vlastnila Čunovo. Rodina dala k budove pristaviť ešte portikus (ozdobný gánok).

Záchrana vzácnych nástenných malieb

Koncom 20. storočia sa uskutočnila jeho rekonštrukcia, v rámci ktorej odstránili aj viaceré cenné omietky s nástennými maľbami. Napriek tomu, že práve tieto fresky majú najväčšiu umeleckú hodnotu, zachovalo sa z nich len torzo. Mnohé z nich sa, našťastie, podarilo pri súčasnej rekonštrukcii zreštaurovať a zakonzervovať. Ide o fresky s krajinársko-poľnohospodárskymi motívmi ako kvety, ovocné stromy či girlandy s obilím, ktoré sa nachádzajú v troch miestnostiach a mali byť akousi imitáciou tapiet a rámovaných obrazov.

Ruina na spadnutie

S kaštieľom to vyzeralo dlho zle. Pivnica mala narušenú statiku, zrútené schodisko aj klenbu nad vchodom do pivnice. Celkovo bol kaštieľ natoľko zanedbaný, že vyžadoval komplexnú rekonštrukciu. Bola to doslova ruina a zrejme už veľa nechýbalo, aby sme o túto národnú kultúrnu pamiatku celkom prišli.

Do jej obnovy sa pustil Bratislavský samosprávny kraj s podporou zo zahraničia financovanou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Rekonštrukčné práce sú spolufinancované z projektu Interreg V-A Slovensko – Rakúsko a revitalizácia parku cez program Interreg V-A Slovensko – Maďarsko. Náklady na stavebné práce a expozičné priestory sa vyšplhali na 4,2 milióna eur.

Rekonštrukcia objektu bola rozdelená do troch fáz

Komplexná rekonštrukcia spustená v roku 2021 sa dotýka troch častí. Kaštieľa, sýpky a priľahlej záhrady, ktorá prešla procesom revitalizácie. Prvá fáza sa týkala obnovy kaštieľa, ktorý zároveň získal novú funkciu, keďže bude slúžiť ako ekocentrum. „V regióne absentuje takéto environmentálno-vzdelávacie centrum ako aj podpora environmentálneho povedomia obyvateľov. Preto sme si vznik Ekocentra vytýčili aj v Programovom vyhlásení BSK. Bude plniť nadnárodnú funkciu a má sa stať hlavným ekoturistickým centrom regiónu a rozvíjať cezhraničnú spoluprácu inštitúcií a organizácií v oblasti ochrany prírody, prírodného turizmu a ekoturistických služieb,“ napísal bratislavský župan Juraj Droba na stránke kraja.

Toto ekocentrum bude mať nadnárodný charakter a má slúžiť tak odborníkom, ako aj školám a širokej verejnosti. Priamo v budove bude interaktívna expozícia, ktorá bude mapovať prírodné dedičstvo regiónu. Okrem spomínaných tvorivých dielní tu nájdete aj multifunkčnú sálu.

Ako ďalej informuje župa, rekonštrukcia prebiehala kompletne od pivnice až po strechu. Pôvodný krov strechy vymenili za oceľovú konštrukciu s dreveným krovom. Na budove kompletne vymenili strešnú krytinu, opravili podstrešnú rímsu, strechu tepelne zaizolovali, osadili na nej nové okná a zrekonštruovali aj pôvodné komíny.

V podkroví namontovali nové sadrokartónové priečky, osadili podlahu a urobili potrebné rozvody. To poslúži ďalej ako administratívny a ubytovací priestor. Nové okná osadili aj na prízemí a v pivnici, kde budú tvorivé dielne. V kaštieli vykonali aj citlivé reštaurátorské práce, nahodili nové fasády a omietky. Pri stavebných prácach bol do značnej miery zhodnotený stavebný odpad a prebytky zeminy. Kaštieľ má využívať obnoviteľné zdroje energie – bude vykurovaný tepelným čerpadlom.

V rámci druhej fázy prešla revitalizáciou záhrada, ktorá má rovnako rešpektovať princípy udržateľnosti. Výsadba nových krovín, zelene aj stromov je samozrejmosťou. Nájdete tu však aj rôzne zážitkové a interaktívne prvky, ako biotopové jazierko so schopnosťou samočistenia, vtáčie hniezdo, drevenú dráhu s mokraďou, šplhací totem, interaktívnu stenu, zážitkový chodník aj záchrannú stanicu pre zranené živočíchy.

Negatívne dôsledky klimatických zmien majú byť zmiernené viacerými opatreniami, ako zadržiavanie dažďovej vody a jej následné využitie, vybudovanie vodopriepustných plôch, svetlé farby majú znížiť prehrievanie prostredia a vodné prvky ho zas prirodzene ochladzovať aj v horúcich letných dňoch.

Tretia fáza rekonštrukcie, ktorá má dať novú podobu historickej sýpke, ešte spustená nebola. Kaštieľ má byť pre verejnosť otvorený pravdepodobne na jar tohto roku, keď sa začne aj s rôznymi environmentálnymi aktivitami, na ktoré má objekt slúžiť.  

„V rámci projektu pripravujeme vzdelávacie programy (denné a pobytové) a exkurzie viazané na okolité územie, prírodu, miestne tradície a ľudské aktivity v krajine. Našim cieľom je sprostredkovanie kvalitného autentického zážitku z poznávania prírody, ako aj lokálnych komunít a ich kultúry a tradícií. Je pre nás nesmierne dôležité, aby produkty, ktoré vytvoríme, mali pozitívny vplyv na miestnu prírodu a komunitu,” uviedla pri prezentácii kaštieľa Jana Menkynová z Daphne – Inštitútu aplikovanej ekológie.


Ďalšie články