Z V4 sme najhorší, v Európe na chvoste. Ako chce Bratislava zvrátiť dlhodobo negatívny trend dostupnosti nájomného bývania?

Nájomné byty na Terchovskej ulici - vizualizácia Vizualizácia projektu nájomných bytov na Terchovskej ulici v Bratislave. Foto: Metropolitný inštitút Bratislava

BRATISLAVA – Bytová otázka v našej metropole je viac než nelichotivou témou. Kapacita nájomného bývania je totiž dlhodobo poddimenzovaná. Celkovo má Bratislava takmer najhoršiu dostupnosť bývania v celej Európe. Mesto má ale rozpracovaných viacero projektov a dúfa, že sa mu pomaly tento negatívny trend podarí zvrátiť vďaka výstavbe nových nájomných bytov.

Vlastníctvo bytu v Bratislave sa stáva stále ťažším orieškom. Podľa portálu Politico by si na kúpu štandardného bytu vo výmere 75 m2 musel Bratislavčan odkladať priemernú mzdu až 23,8 roka. Horšie na tom bola už len Praha, kde by na to potrebovali šetriť 25 rokov. Paríž, Varšava, Budapešť či ostatné európske metropoly potrebujú toho času podstatne menej.

Východiskom z vysokých cien bývania majú byť práve nájomné byty, ktoré sú vo vlastníctve mesta a to má nastaviť cenu za nájom takým spôsobom, aby bolo bývanie dostupné aj pre sociálne slabšie skupiny obyvateľstva. V priemere pokrývajú európske mestá cca 10 percent bývania formou nájomných bytov vo vlastníctve mesta alebo štátu, čím dávajú možnosť bývať aj skupinám obyvateľov s nižšími príjmami. Bratislava ma len 1 percento takýchto bytov. Pre porovnanie, vo Viedni majú takýchto bytov viac ako 30 percent.

Mesto hovorí, že rozvoj nájomného bývania je jednou z jeho priorít a za súčasný stav viní svojich predchodcov. „Táto téma bola roky prehliadaná, momentálne funguje novovytvorená Sekcia nájomného bývania, ktorá sa tejto téme venuje, vytvorila sa Koncepcia mestskej bytovej politiky 2020 až 2030 zameraná na rozvoj nájomného bývania,“ povedal pre Bratislavský Štandard hovorca mesta Peter Bubla. Podľa vyššie spomenutého plánu chce mesto navýšiť svoj bytový fond do roku 2030 na 2 450 bytov. V súčasnosti má vo svojom vlastníctve 1 923 bytov.

Záujem o nájomné bývanie v Bratislave dlhodobo prevyšuje ponuku. „Momentálne sa v poradovníku nachádza približne 600 žiadateľov o nájomný byt a evidujeme 450 čakateľov na náhradné nájomné byty,“ priblížil Bubla nesúlad medzi ponukou a dopytom. Je preto na mieste pozrieť sa na stratégie mesta, ktorými plánuje nedostatočné kapacity navyšovať.

V spomínanom dokumente Koncepcia mestskej bytovej politiky mesto prezentuje viacero spôsobov, ktorými chce bytový fond rozšíriť. Jednak chce efektívnejšie využívať existujúce kapacity, akými sú napríklad nevyužívané bývalé priemyselné areály a brownfieldy (veľké areály, ktoré sú nedostatočne využívané a zanedbané, pozn. redakcie). Ďalšími cestami majú byť hľadanie lokalít na výstavbu, rekonštrukcia zanedbaných mestských bytov, prestavba jestvujúcich mestských budov či kúpa starých aj nových bytov na trhu.

Jednou z možností je aj spolupráca so súkromným sektorom, ktorá má vytvoriť viac priestoru pre developerov, za čo má časť nimi postavených bytov pripadnúť Bratislave. Mesto pristúpilo k zmenám územného plánu a k nastaveniu nových pravidiel spolupráce s developermi na júnovom zastupiteľstve, čím sa vytvoril predpoklad na výstavbu 3 000 nových bytov, medzi ktorými majú byť aj nájomné.

„Presný počet bytov bude záležať od konkrétnych projektov v rámci podpísaných zmlúv o spolupráci s jednotlivými developermi. Momentálne pracujeme s odhadom 150 bytových jednotiek,“ priblížil nám Bubla efektívnosť takejto spolupráce pre mesto.

V súčasnosti mesto pracuje na rôznych projektoch. Koncom leta bola spustená výstavba nájomných bytov na Muchovom námestí v Petržalke. Ďalšie stavebné projekty sú rozpracované na Terchovskej a Žitavskej ulici či Janíkovom dvore. Mesto hovorí aj o niektorých rekonštrukčných projektoch.

„K začatiu výstavby má najbližšie projekt bytového domu na Terchovskej ulici, kde prebieha inžinierska činnosť spojená s prípravou na žiadosť o vydanie stavebného povolenia. Pri projekte na Žitavskej budeme v najbližšom období žiadať o záväzné stanovisko a následne o umiestnenie stavby. Máme tiež za sebou prvé verejné predstavenie projektu miestnym obyvateľom. Začiatok realizácie bytového domu odhadujeme na rok 2025. V úvodných fázach je projekt na Janíkovom dvore, kde máme ukončenú architektonickú súťaž projektu. V budúcom roku by sme radi začali s obnovou dvoch nevyužívaných bytových domov na Zámockých schodoch a na Velehradskej ulici, v ktorých vznikne spolu 16 bytov. V Záhorskej Bystrici rekonštrukciou pôvodného internátu mesto získa do 75 nových bytov. Tento projekt je aktuálne pred podaním stavebného povolenia. S obnovou sa začne v roku 2025,“ ozrejmil nám nastávajúce stavebné plány hovorca mesta.

Bratislava má v pláne výstavbu nájomných bytov vo viacerých vytipovaných lokalitách, pri ktorých momentálne vyhodnocujú ich vhodnosť a potenciál. „Po vyhodnotení ich vhodnosti a pripravenosti budú nasledovať ďalšie kroky, či už týkajúce sa prieskumov, prípravy projektovej dokumentácie, alebo vyhlásenia architektonickej súťaže. Konkrétne ide o lokality: Na Vrátkach (Dúbravka), Pastierska (Rača), Bazová (Ružinov), Bratská (Petržalka), Šustekova (Petržalka), Sosnova (Petržalka), Muchovo námestie II. etapa (Petržalka),“ dodal na záver Bubla.


Ďalšie články