Hlavná stanica je v dezolátnom stave. Dočká sa rekonštrukcie alebo ju zbúrajú a postavia nanovo?

Hlavná stanica Bratislava Hlavná stanica je už roky neriešeným problémom hlavného mesta. Foto: Andrijan Turan

BRATISLAVA – Hlavné mesto Slovenska má so železničnou dopravou dlhodobý problém. Napriek tomu, že v meste je dosť koľají a hneď niekoľko staníc, tá hlavná je už roky nevyhovujúca. Odhodlá sa mesto, štát, či súkromný investor k zmene?

Vlaková doprava by mala byť nosnou kostrou verejnej dopravy nášho mesta. Bohužiaľ, nie je. Mesto je stále plnšie áut a doprava kolabuje v rannej a poobedňajšej špičke aj pri menšej havárii alebo klimatickej kalamite. Električkové trate sa rozširujú slimačím tempom a metro či nadzemka je utópiou.

V okolitých metropolách sú pritom podobné spôsoby dopravy bežným štandardom. Terminál integrovanej osobnej prepravy, kde by mali tisíce cezpoľných prestupovať na MHD, neexistuje a hlavná stanica je v takom stave, že meškanie vlakov je úplne bežné. Dokonca aj tých, ktoré z hlavného mesta vychádzajú.

Vlaky v hlavnej stanici predbehne aj kolobežkár

Vlaky meškajú aj preto, že v obvode Hlavnej stanice v Bratislave je od 9. novembra od 12:00 znížená rýchlosť na 10 kilometrov za hodinu pre zlý stav železničného zvršku. „Železničná spoločnosť Slovensko upozorňuje na možné meškanie vlakov v rozsahu približne 5 až 10 minút. Obmedzenie potrvá do odvolania a do opravy koľají. Po oprave železničného zvršku budú vlaky jazdiť opäť bez obmedzení a meškaní,“ uviedol Dominik Drevický z odboru komunikácie ZSSK.

Moderná stanica (ako tá v Prahe) má mať pritom v sebe organicky začlenené obchody, reštaurácie či oddychové zóny. Ale aj miesta zábavy, čakárne, moderné toalety a informačno-pokladničný systém zodpovedajúci potrebám 21. storočia.

V európskych metropolách je bežne napojená na električkovú, trolejbusovú či autobusovú dopravu. Je v nej zástavka metra, rýchlodráhy, lanovky či hotel. O modernej, rýchlej doprave môžu Bratislavčania zatiaľ iba snívať. Najesť sa v slušných priestoroch priamo na stanici sa nedá. Všade okolo stanice a aj v nej sa potulujú asociáli a aj obyčajné vyhľadanie WC je pre cestujúcich problémom.

Prečo sa dlhé roky so stanicou nič nedeje?

Rekonštrukciu stanice aj predstaničného námestia už dlhé roky brzdia spory ŽSR a mesta s firmou Transprojekt, ktorá mala stanicu obnoviť, no neurobila to. Súdny spor sa ťahá už od roku 2005, kedy s nimi ŽSR uzatvorili zmluvu. Tá zaručovala rekonštrukciu stanice a vybudovanie celého predstaničného priestoru, takmer až po Pražskú ulicu.

Pre vleklý spor ale nemohla byť odvtedy na Hlavnej stanici zrealizovaná žiadna väčšia investícia. Až v roku 2018 železničiari našli právnu možnosť, ako odstúpiť od zmluvy. No spor aj tak nie je na konci. Aj preto železničiari robia aspoň drobné opravy vo funkčnosti zastaranej stanice. Na jeseň 2022 mesto vymenilo dlažbu pred stanicou.

V pláne na budúci rok je rekonštrukcia elektrických rozvodov, kanalizácie, toaliet a menšie stavebné úpravy vybraných nebytových priestorov. Čo si od toho železnice sľubujú? Povedzme zlepšenie gastroslužieb. Kvalitná kabeláž umožní prevádzku pece na pizzu či výkonného grilu. Ani takto malá oprava sa, samozrejme, nezačne bez verejného obstarávania na projektovú dokumentáciu, zhotoviteľa a získania potrebných povolení.

Ako sa k problémom železničnej stanice stavia magistrát?

Redakcia Bratislavského Štandardu v tejto veci oslovila aj magistrát hlavného mesta. Na naše otázky odpovedal hovorca mesta Peter Bubla.

Bola už vyhlásená súťaž na návrh budúcej podoby hlavnej železničnej stanice vrátane priľahlého areálu a predstaničného námestia?

Pre hlavnú stanicu bola ukončená príprava zadania a podmienok verejného obstarávania Urbanisticko-ekonomickej štúdie (UEŠ), aktuálne ich študujú všetky zúčastnené strany. Po preštudovaní a odsúhlasení očakávame spustenie obstarania a spracovania UEŠ. Po každej stránke ide o mimoriadne komplexný projekt a na jeho príprave spolupracujú Ministerstvo dopravy SR, ŽSR, HM SR Bratislava, MIB, BSK a ďalší aktéri, takže tento proces je organizačne aj časovo pomerne náročný.

Je v hre variant rekonštrukcie súčasnej stanice alebo pôjde o jej zbúranie a stavbu úplne novej stanice?

Predchádzajúce analýzy, ako aj v tomto roku spracovaná druhá etapa simulácie železničnej dopravy ŽST Bratislava hlavná stanica (Valbek SK, 2023), ukázala, že kapacity dopravy v oblasti hlavnej stanice cielené už na rok 2030 je možné efektívne dosiahnuť rozšírením priestoru koľajiska hlavnej stanice buď smerom do Jaskovho radu, alebo smerom k existujúcej budove. Oba varianty prinášajú so sebou svoje náklady a benefity, ktoré ovplyvňujú ich realizovateľnosť. Cieľom pripravovanej urbanisticko-ekonomickej štúdie je podrobne pomenovať, porovnať a vyhodnotiť, ktoré varianty a stratégie pre hlavnú stanicu sú pre štát, železnice a mesto realizovateľné, a ktoré sú najvýhodnejšie.

Bude financovanie podobnej stavby vecou súkromného investora alebo bude projekt spolufinancovať aj mesto a štát?

Tieto otázky budú zodpovedané podrobnou ekonomickou analýzou, keď bude známa výška a štruktúra predpokladaných nákladov projektu.

Zbúrať a postaviť celkom nanovo či len prerobiť?

Okrem plánov na rekonštrukciu stanice sa objavujú aj radikálne názory: Stanicu v dnešnej podobe je lepšie zbúrať a postaviť na jej mieste alebo na inom mieste modernú budovu. Tá súčasná bola už viackrát prestavaná. Prístavba znehodnotila jej pôvodnú historickú a architektonickú hodnotu, preto je diskutovateľnou otázkou, či ju nepostaviť nanovo. Budova hlavnej stanice sa žiadnou prístavbou či nadstavbou nedá nafúknuť a prestavať do podoby, ktorá by zodpovedala dnešku. Ak by ste to aj chceli urobiť, tak to bude len úprava doterajšieho neudržateľného stavu. Logickejšie a hlavne ekonomickejšie by bolo jej zbúranie a znovupostavenie. Hlavná železničná stanica totiž zatiaľ nie je evidovaná ako národná kultúrna pamiatka. Je súčasťou pamiatkovo chráneného územia Pamiatková zóna Bratislava – centrálna mestská oblasť, preto jej zbúranie môže vyvolať odpor pamiatkarov. V zásadách ochrany pamiatkového územia je budova stanice zapísaná ako objekt s pamiatkovými hodnotami. Budovu stanice eviduje aj magistrát v celomestskom zozname pamätihodností. Pamiatkari a aj občania si asi vedia predstaviť odstránenie novodobej prístavby hlavnej stanice z roku 1989. To však problémy stanice nijako nevyrieši.

Mal by hlavnú stanicu rýchlo riešiť aj štát?

Hlavná stanica má „tajný“ problém, ktorý bežní cestujúci nevnímajú, no pri modernizácii je podstatným. Je postavená v oblúku. Vyrovnanie oblúka, v ktorom je uložené koľajisko, umožní zarovnať a rozšíriť nástupištia na úroveň európskych štandardov. Vytvorí priestor pre bezpečný nástup a výstup z vlakov. To by sa dalo urobiť len tak, že sa budova stanice presťahuje pod súčasné koľajisko. Alebo až na Predstaničné námestie. Asi najradikálnejším riešením pri stavbe celkom novej stanice aj väčšieho koľajiska je asanácia a vyvlastnenie rodinných domov Jaskovho radu. Popri obnove hlavnej stanice je stále v hre aj oživenie stanice Filiálka pri Trnavskom mýte. Ale aj tento projekt absurdne stagnuje. ŽSR o podobe strategických krokov nerozhodne bez súčinnosti štátu. A ten sa nikam neponáhľa. Ministerstvo dopravy v roku 2021 zriadilo Riadiaci výbor, ktorý má pripraviť podklady pre spustenie procesu verejného obstarávania štúdie Bratislava Hlavná stanica a doplnku k štúdii Uzol Bratislava 2019 – úsek Bratislava predmestie a Bratislava filiálka. Po uzavretí štúdie sa budú posudzovať urbanistické riešenia jednotlivých variantov umiestnenia Filiálky. Potom sa vyberie najvhodnejší z nich, no realizácia je do roku 2035 nepravdepodobná.

Otázne teda je, či sa hlavná železničná stanica v Bratislave nestala zásadným problémom každej vlády. Tých vlád, ktorých ministri sa pri každodennej ceste limuzínou okolo nej tvária, že ju ani nevidia…

Suveníry zo stánku Radosť vám veľa radosti neprinesú. Foto: A. Turan
Automaty s nápojmi ponúkajú predražené nápoje. Občas aj fungujú. Foto: A. Turan
Zadná strana stanice od Pražskej ulice: Sklad odpadu a budovy v rozklade. Foto: A. Turan

Ďalšie články