Predplatné
Prihlásiť sa
Bratislavský Štandard

Sieť drogérií pokračuje v tradícii spájania biznisu s podporou komunity. Komu venovala výťažok z tržieb novootvorenej predajne?

dm-drogerie markt otvorenie pobočky v Rači Otvorenie novej predajne dm v Rači bolo spojené s podporou Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím. Foto: dm drogerie markt

BRATISLAVA – Spoločnosť dm-drogerie markt rozšírila minulý týždeň svoju sieť predajní v Bratislave. Novootvorená pobočka v Rači potešila nie len zákazníkov, ale v súlade s filozofiou firmy malo jej otvorenie aj charitatívny rozmer.

Spoločnosť dm-drogerie markt je známa podporou rôznych komunitných aktivít, sociálnych, charitatívnych, ale aj zelených projektov. Stáva sa už tradíciou, že pri otvorení novej predajne reťazec nadviaže kontakt s komunitou, do ktorej vstupuje aj podporou vybranej miestnej organizácie.

Pri májovom otvorení pobočky v Trnave putovala časť z dennej tržby občianskemu združeniu Iskierka, ktoré pomáha mladým ľuďom so zdravotným znevýhodnením zaradiť sa do bežného života. Štvrtkové otvorenie predajne v Rači tiež myslelo na zraniteľnejšie skupiny obyvateľstva.

V otvárací deň navštívilo predajňu dm na Rudroffovej ulici v Rači celkovo 641 zákazníkov, ktorí dokázali v daný deň vytvoriť obrat 11 350 eur. Spoločnosť si dala záväzok venovať 30 percent z tejto sumy Združeniu na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike. Združeniu tak poputovalo 3 405 eur.

„Pri príležitosti otvorenia novej predajne v mestskej časti Bratislava-Rača sme sa rozhodli podporiť lokálnu komunitu. Dlhodobým cieľom našej spoločnosti je pôsobiť príkladne v našom okolí, preto sme 30 percent obratu z prvého dňa otvorenia darovali na podporu Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím. Toto združenie zoskupuje ľudí s mentálnym postihnutím a pomáha im zaradiť sa do bežného života. Vytvára priestor na spoločné stretnutia a aktivity, aby boli rešpektovaní ako plnohodnotné osobnosti a viedli kvalitný život,“ povedala Mária Mikušová, regionálna manažérka dm-drogerie markt.

Symbolický šek na sumu 3 405 eur si prebrala z rúk manažérky dm riaditeľka združenia Iveta Mišová „Ďakujeme dm-drogerie markt Slovensko za to, že spája komunity a dáva svojim zákazníkom možnosť podporiť takú krásnu myšlienku, akou je venovanie percent z obratu novootvorenej predajne tým, ktorí to potrebujú a často si nevedia pomôcť sami. Veľmi si vážime, že si dm činnosť nášho Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR všimla a rozhodla sa nás podporiť. Naša vďaka však patrí nielen dm, ale aj všetkým Račanom, ktorí prišli do novej predajne v zóne Rínok počas prvého dňa a venovali tak 30 percent zo svojho nákupu práve nášmu združeniu. Aj vďaka dm tak môžeme napredovať vo svojich cieľoch a začleňovať ľudí s mentálnym postihnutím do spoločnosti. Ľudia s mentálnym postihnutím sú iní, no nie horší. Chcú žiť s nami, nie vedľa nás,“ dodala Mišová.