Predplatné
Prihlásiť sa
Bratislavský Štandard

Požiare, naháňanie splašených pštrosov či výchova mladých nástupcov. Dobrovoľní hasiči v Šenkviciach sa nenudia

hasičský krúžok Dobrovoľní hasiči v Šenkviciach si vychovávajú ďalšiu generáciu dobrovoľníkov. Foto: Katarína Krajčová

ŠENKVICE – „Bohu na slávu, blížnemu na pomoc.“ To je heslo dobrovoľných hasičov, ktorého sa drží aj Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) v Šenkviciach. Často na úkor vlastného času pomáhajú obyvateľom v obci v rôznych neľahkých situáciách. Okrem toho vychovávajú mládež v tímovom a športovom duchu a v neposlednom rade si užijú veľa srandy. O hasičskom dobrovoľníctve sme sa rozprávali s veliteľom DHZ Šenkvice Petrom Rozbeským ml., predsedom Pavlom Pallom a členkou Kristínou Lukačkovou.

Z akých zdrojov fungujú dobrovoľné hasičské zbory a kto je ich zriaďovateľom?

Väčšina Dobrovoľných hasičských zborov na Slovensku je financovaná z vlastných zdrojov (napríklad 2 percentá z dane), dotácií obce a príspevkov od sponzorov. Snažíme sa efektívne a hospodárne využívať prostriedky, ktoré máme a využívať výzvy, ktoré sú od štátu poskytnuté. Zrekonštruovali sme tak našu hasičskú zbrojnicu, ktorá to už veľmi potrebovala. Najmä zateplenie, fasádu, označenie, novú bránu pre zásahové auto, úpravu strechy.

Ako dlho funguje Váš hasičský zbor? 

Dobrovoľný hasičský zbor v Šenkviciach má dlhodobé pôsobenie už od roku 1886. Sme veľmi radi, že tento zbor sa stále vyvíja a je predávaný z generácie na generáciu. Súčasťou sú pôvodní obyvatelia obce, ale už sa rozrastá aj o ľudí z okolitých dedín, kde napríklad takýto zbor nemajú a chcú byť toho súčasťou. Dobrovoľný hasičský zbor je hrdý na svoju tradíciu. Desať rokov po založení dostal darom ručnú striekačku, ktorá bola ťahaná koňmi. Je stále funkčná, využíva sa už len pri nejakých slávnostných udalostiach. Máme aj nejaké artefakty z tridsiatych rokov, ale tie musíme ešte ošetriť.

Akým spôsobom spolupracujete s profesionálnymi hasičskými jednotkami?

Naša spolupráca je prevažne veľmi dobrá. Komunikujeme cez operačné stredisko a podľa situácie vyrážame na zásah, kde sme im nápomocní. Samozrejme, spolupráca sa odvíja aj od toho, akú techniku má určitý zbor k dispozícii. Vieme pomôcť len pri požiaroch do určitého stupňa, pri hľadaní stratených osôb a podobne. Niekedy však nastanú aj zásahy, kde zasahujeme samostatne bez profesionálov. Sú to napríklad povodne alebo menší požiar suchého porastu, prípadne znečistenie cestnej komunikácie po povodni spôsobenej silným dažďom alebo odstraňovanie dôsledkov po veternej smršti.

Členovia Dobrovoľného hasičského zboru Šenkvice. Foto: Katarína Krajčová

Aké sú hlavné úlohy a povinnosti členov?

Zbor bol založený na pomoc občanom obce Šenkvice a to je jeho hlavnou náplňou do dnešného dňa. Zasahujeme pri rôznych udalostiach. V našej lokalite sú to väčšinou požiare domov, polí, budov, odstraňovanie prekážok a nebezpečných predmetov po silnom vetre alebo technické zásahy pri povodniach. Samozrejme, robíme aj aktivity ako plnenie preventívnej činnosti v obci, dohľad na rôzne kultúrne akcie, edukovanie členov, hasičský šport. Ak by sme to ale chceli rozmeniť na drobné, tak máme veliteľa, ktorý kontroluje úlohy, edukáciou je to naša riadiaca a výkonná jednotka a máme členov, ktorí sú viac výkonnou jednotkou.

Ako prebieha výcvik a prijímanie nových členov?

Členom sa môže stať ktokoľvek, kto je ochotný pomáhať občanom na dobrovoľnej báze, bez nároku na odmenu, či je piatok sviatok, alebo nečas. Výcvik prebieha na rôznych školeniach, ktoré organizuje okresné riaditelstvo. Chceme, aby naši členovia mali prehľad a boli pripravení na rôzne situácie.

Akú najnáročnejšiu zásahovú akciu ste museli v posledných rokoch riešiť?

Spomenul by som dva zásahy, ktoré sme mali. Pred niekoľkými rokmi, keď na miestnom družstve udrel blesk do slameného stohu a zapálil ho. Požiar sa musel hasiť 4 dni. Minulý rok 2022, keď v našej obci boli povodne a rovnako sme zasahovali niekoľko dní až do ustálenia situácie.

Zažili ste aj nejaké kuriózne zásahy?

Jeden z najkurióznejších zásahov bolo asi vyťahovanie koníka z blata, čo nám dalo pekne zabrať. Je to veľké a plaché zviera a bolo zmätené, unavené a vysilené. Blato sme mali asi aj za ušami. A nesmieme zabudnúť aj na naháňanie splašených pštrosov na Silvestra alebo strateného papagája.

Organizujete aj nejaké projekty alebo aktivity komunitného charakteru?

V spolupráci s obcou dohliadame na rôzne kultúrne podujatia (miestne hody, vianočné trhy, veľkonočné akcie, výročia, plesy). Najdôležitejšia akcia celého roka je však pre nás, už od roku 2000, v spolupráci s Poľnohospodárskym družstvom v Šenkviciach, športové podujatie pod názvom Putovný pohár Poľnohospodárskeho družstva v Šenkviciach, ktoré organizujeme raz ročne. Táto súťaž je zaradená do seriálu Západoslovenskej hasičskej ligy (ZSHL). Je to jedna zo športových hasičských líg, kde nás môžete vidieť súťažiť, či už v mužskej alebo ženskej kategórii. Určite sa príďte pozrieť budúci rok. Srdečne Vás pozývame. Nie je to len súťaž, je tam aj bohatý sprievodný program. Skákací hrad, tombola, súťaže, maľovanie na tvár a podobne. Je to vyhľadávaná súťaž nie len pre domácich, ale aj pre ľudí z okolia. Hlavnou disciplínou je požiarny útok.

Váš dobrovoľný hasičský zbor vedie aj krúžok pre deti, v ktorom si vychovávate budúce generácie. Je o takúto krúžkovú činnosť veľký záujem? Čomu sa na krúžku venujete?

Už cca 2 roky vedieme krúžok v spolupráci so školou. Veľmi nás teší, že aj mladá generácia ma záujem o dobrovoľnú činnosť a tento druh športu. Deti sa postupne učia základy hasičiny a hasičského športu. Učia sa, samozrejme, aj vytvoriť tímového ducha a spolupracovať v kolektíve, respektíve nájsť si miesto v ňom, čo je pre post hasiča tiež dôležitá vlastnosť.